Med anledning av coronapandemin begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Osvald Sirén

Sirén, Osvald

Arkivet omfattar 10 volymer samt 3 aktomslag. Aktomslag innehåller handlingar rörande arbeten under Oktober- November 1934, Artiklar, P.M., skrivelser, tal m.m.

 Volymer (10 st)

ReferenskodAnmärkning 
1Manuskript och föreläsningar om Kina. 
2Föreläsningar om Michelangelo, Giotto och hans elever. 
3Anteckningar om franskt (och svenskt) rokokomåleri, diverse om svenska konstnärer, tentamensprov, undervisning, diverse anteckningar och brev, franskt måleri på 1600- och 1700-talen, anteckningar om konst. 
4Diverse anteckningar om Italien samt italienskt måleri och arkitektur. 
5Anteckningar om Angolo Gaddi, manuskript (engelsk översättning av Osvald Siréns bok "Lorenzo Monaco"), anteckningar om: Hårleman, P. Hilleström d.ä., Lorenz Pasch d.ä. & d.y., porträttmålaren Olof Arenius samt om K.G. Pilo. 
6Anteckningar om östasiatisk konst, manuskript och föreläsningar om Kina. Protokoll fört vid värdering av Sirénska depositionen på Nationalmuseum i januari 1950. Kopior av bilagor till nämndprotokoll rörande Osvald Siréns samling (1952–57) samt kopior av bilagor till nämndprotokoll rörande samlingen av ostasiatisk konst vid Nationalmuseum (1953–57). 
7Anteckningar om konst och religion under renässansen, anteckningar om italiensk konst. 
8Diverse föreläsningar om renässansen i Italien (med fotografier). 
9Föreläsningar om grekisk konst, antikens måleri, romersk och fornhistorisk konst, anteckningar om Grekland. 
10Handlingar rörande Osvald Siréns fotografisamling, fotografier i album ("Italien 1912, I" och "Italien 1912, II"). Samtliga negativ i arkivkartongen, som handlar om Grekland (antika platser), överförda till negativ-samlingen på fotokopieringen i oktober 1991. Numrerade D58563–D58657. Fotokopior finns på bildarkivet. 

Nyheter

den 17 november 2020
Beställ arkivmaterial till läsesal - en ny tjänst snart i Riksarkivets alla läsesalar
Vill du ta del av arkivmaterial i någon av våra l...


den 8 oktober 2020
Enklare att söka i Estoniasamlingen
Under den senaste tiden har M/S Estonias förlisni...


Tidigare nyheter