bild
Serie

ARKIVET

NM/AVD

Serien i arkivkartonger.

 Volymer (3 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11996 – 1999Utredning enligt styrelseuppdrag av Konstnärsarkivet (1996-1997).
Arkivbeskrivningar för Statens konstmuseer:
17 december 1996.
24 april 1996.
11 februari 1999.
Lokala gallringsbeslut för Statens konstmuseer:
9 januari 1985
7 februari 1986
24 april 1996
29 januari 1997
29 oktober 1997
Underlag till informationsdag om arkivrutiner vid Statens konstmuseer den 19 september 1996, samt för en informationspärm om arkivrutiner.
Forskningsmöte den 20 mars 1997.
Minnesanteckningar från möte angående en förvärvspolicy för arkivmaterial 4 juni 1997.
Minnesanteckningar från arkivgruppsmöte den 12 november 1997.
Information rörande arkivets verksamhet lämnad vid Nationalmusei nämnd 1997-1999.
Arkivets bilagor till nämndprotokoll 1997-2000.
Policy vid mottagandet av gåvor, förvärv samt utlån av arkvimaterial från Statens konstmuseers arkiv, 17 juni 1998.
Regeler för hantering och arkivering av elektronisk post vid Statens konstmuseer, 29 oktober 1997.
Handlingar rörande delningen av Nationalmuseum och Moderna Museet 1999:
Konstbibliotekets och arkivets underlag inför delningen.
Minnesanteckningar från beredningsgruppens möten (för bibliotek och arkiv):
20 januari 1999, 28 januari 1999 samt 2 februari.
Bibliotekets förslag 29 januari 1999 och 5 februari 1999.
Förteckning över Konstnärsarkivet i Nationalmuseum (1997-02-17).
Handlingar från kursdag för kurier vid Nationalmuseum (20 april 1998).
 
21989 – 2002Verksamhetsplaner, delegationsplaner, kontaktpersoner, bidragsgivning, namnförslag, Konstförmedlingens mål, arkivgrupp, statistik, rapportering till Statens kulturråd, klimatmätningar, godkända aktomslag, godkänt lim, samt leverantörsförsäkran för kopieringsmaskin i Nationalmuseum (1997-2002).
Handlingar rörande arkivlokaler (1991-2001).
Handlingar rörande IT (1995-1999).
Handlingar rörande Konstnärsarkivet i Nationalmuseum (1989-2001).
 
31996 – 2002Handlingar rörande gåvor, förvärv och utlån (1996-2002). Information lämnad vid Nationalmusei nämnd (1997-1999). Föredragningar (1999-2002). Riksarkivets inspektionsprotokoll den 21 maj 2001. 

Nyheter

den 13 maj 2022
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen för år 1930 har uppdaterats...


den 4 april 2022
Arkivinformation från Riksarkivet – nu som öppen data via API:er
Riksarkivet lanserar nu API:er för att ge företag...


Tidigare nyheter