bild
Serie

KJELL BOSTRÖM ANTECKNINGAR OCH UTKAST TILL AVHANDLING

Boström, Kjell

 Volymer (9 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
1-1. uå Arbetsexemplar I (119 sidor)
Brun pärm med ringmekanism och märkning: "Arbetsexemplar / I"
2. uå II (sidor 120 -215)
Ex. på rubriker: "Jacob Ochtervelt, Aertsen, rapphöns, Svinblåsa, Carel Fabritius".
Brun pärm med ringmekanism, alfabetiskt register och märknng: "II"
3. uå Utkast III (sidor 216-562)
" För inledning en / Stillebenet kan med hänsyn till de utvecklade motivkretsarna indelas i måltid, frukt, fågel, fisk, vanitas etc. blommor..". Ex. på rubriker: "Dold symbolik, ordslekar, Lazruskläpp, Girige, Katalog över motivet"
Brun pärm med ringmekanism, alfabetiskt register och märkning: "Utkast / III"
4. uå Medeltidsvanitas Utkast IV (sidor 563-853)
Ex. på rubriker; "Der Ackerman aus Böhmen, Alkemi, Alkemist, Apokalyps, Babelstorn, Barock, Dance Macabre"
Brun pärm med ringmekanism, alfabetiskt register och märkning: "Medeltidsvanitas / Utkast / IV"
 
2-1. uå Historien Religion V (sidor 854-975).
Ex. på rubriker: "plundringsscener, Soldatbild, Cleas Moeyaert, Jan Micker, Aert Conincx, Salomon Koninck, Historien"
Brun pärm med ringmekanism och märkning: "Historien/ Religion / V"
2. uå Filosofer och Asketer VI (sidor 976-1210)
Ex. på rubriker: "Verhout, Filosofer, Hieronymus, Jacob Ochtervelt, Aertsen, rapphöns, Svinblåsa, Carel Fabritius"
Brun pärm med ringmekanism, alfabetiskt register och märknng: "Filosofer och Asketer / VI"
3. uå Medicin och Magi VII (s. 2439 samt sidor 1211-1276)
Ex. på rubriker: "Magi, Smycker, Läkarbilder, Paräcelsus, alkemist, Jan Steen, Kvacksalvare, stenoperation, Häxor"
Brun pärm med ringmekanism, alfabetiskt register och märkning: "Medicin / och / Magi / VI"
4. uå Rikedomar och Samlingar VIII (sidor 1277-1379)
Ex. på rubriker; "Kunst- und Wunderkammer, Konstkammare, Willem van den Heuvel, Guldvägare, G. van Tilborch, Guldsmed, Guldvägare"
Brun pärm med ringmekanism, alfabetiskt register och märkning: "Rikedomar / och / Samlingar / VIII"
 
3-1. uå Konstnärsbilden IX (sidor 1380-1577)
Ex. på rubriker: "Konstnärsporträttet, Konstnärsbilden, Apelles och Campsaspe, Konstens öde, Konsten, ateliern.."
Brun pärm med ringmekanism och märkning: "Konstnärs- / bilden / IX"
2. uå Symbol - Konstnärer X (sidor 1670-1687)
Ex. på rubriker: "Alexander Adriaenssen, L.R. Aerts, Antonello da Messina, Arcimboldos stil"
Brun pärm med ringmekanism, alfabetiskt register och märkning: "Symbol- / Konstnärer/ A-Ö / X"
3. uå Uggla Döden XI (sidor 1782-1983)
Ex. på rubriker: "Uggla och måltid, Pieter Aertsen, Pieter Breughel, Ugglestillebenet, Willem van Mieris"
Brun pärm med ringmekanism, alfabetiskt register och märkning: "XI / Uggla döden""
4. uå Vanitasporträtt XII (s. 2269 samt sidor 1985-2129)
Ex. på rubriker: "Naturen, Porträttkonst, Vanitas-porträtt med vanitas-landskap, Caspar de Crayer"
Brun pärm med ringmekanism och märkning: "XII / vanitasport"
 
4-1. uå Föremål XIII (sidor 2130-2268)
Ex. på rubriker: "Dokument, vanitas-föremål, Vildmän, Murgröna, Narr, Retoriker, Häxor.."
Brun pärm med ringmekanism, alfabetiskt register och märkning: "Föremål / XIII"
2. uå Blomstersymbolik XIV (s. 1635 samt sidor 2280-2503)
Ex. på rubriker: "Blomsterspråk, Blomterstillebenet, Willem van Aest, Peter Aertsen, Djur, Färglära.."
Brun pärm med ringmekanism, alfabetiskt register och märknng: "Blomster / symbolik / XIV"
3. uå Illusionism XV (sidor 2591-2950 samt lösa och vikta blad)
Ex. på rubriker: "Vermmer van Delft, Intarsia, Historien, Steglitsan, Bädrägeri .."
Brun pärm med ringmekanism, alfabetiskt register, lösa blad och märkning: "Illusionism / XV"
 
5-1. uå Stilleben Katalog I (?) XVI (sidor 2950-3351 samt lösa blad)
Ex. på rubriker: "Konstnärsbiografier etc, Evert van Aelst, Alegiani, Hendrick Anriessen, Justus van Attevelt, David Bailly"
Brun pärm med ringmekanism, alfabetiskt register och märkning: "Stilleben / Katalog I (?) / XVI"
2. uå Stilleben Katalog II (?) XVII (sidor 3351-3739)
Ex. på rubriker: "H. Galle, Jacques de Gheyn, C.N. Gijsbrechts, Illusionism, J.D. de Heem"
Brun pärm med ringmekanism, alfabetiskt register och märknng: "Stilleben / Katalog II (?)/ XVII"
 
6-1. uå Stilleben Katalog III (?) XVIII (sidor 3740-4023)
Ex. på rubriker: "Erotik, Växtsymbolik, Fruktborhet, Satir, "
Brun pärm med ringmekanism, alfabetiskt register och märkning: "Stilleben / Katalog III (?) / XVI"
2. uå Stilleben Katalog IV (?) XIX (sidor 4025-4270)
Ex. på rubriker: "H. Galle, Jacques de Gheyn, C.N. Gijsbrechts, Illusionism, J.D. de Heem"
Brun pärm med ringmekanism, alfabetiskt register och märknng: "Stilleben / Katalog IV (?)/ XIX"
 
7-1. uå Museer och samlingar XX (sidor 4270-4642)
Ex. på rubriker: "Aachen, Suermodnt-Museum, Alger, Alsfeld, Stedelijk Museum, Amsterdam, Rijksprentenkabinet, Amsterdam, Antwerpen, Augsburg, Bamberg, Basel""
Brun pärm med ringmekanism och märkning: "Museer och samlingar" / XX"
2. uå Diverse XXI (sidor 4643-4833)
Ex. på rubriker: "Vår egen samling, Signaturer, Blomstersymbolik, Gripsholm, Nationalmuseum"
Brun pärm med ringmekanism, alfabetiskt register och märknng: "Diverse / .. / XXI"
 
8-1. uå Litteratur XXII (sidor 4834-5110)
Ex. på rubriker: "Adresser, Anatomi, Äldre moraliserande littaratur, Ordspråk, Holländsk realism, Album amicorum"
Brun pärm med ringmekanism och märkning: "Litteratur / XXI"
2. uå Vanitas-litteratur XXIII (sidor 5110-5337)
Ex. på rubriker: "Äldre konstnärslittaratur, Miljö-grupperna, Traditionell litteratur, Måttlighet, Littaratur av stillebenmålarna"
Brun pärm med ringmekanism, alfabetiskt register och märknng: "Vanitas-littaratur / XXIII"
 
9-Koncept till avhandling
Still-Life as Symbol and Symptom - Studies in the Iconology of still-life and associated genre-painting.
(594 maskinskrivna sidor)
Part I: The trompe l'oeil
Intoduction (sidor 2 - 27)
The Tompe l'oeil (sidor 29-116)
The wall (sidor 119-201)
Conclusive points (sidor 217-289)
Intarsia (sidor 292-342)
Part II: Food
Exemper på rubriker:
The holy meal (sidor 399-401)
The eroticf still lige painting (sidor 402-527)
Appendixes (sidor 572-594)
Detta är det fullständigaste av Kjells båda, i stort sett identiskt lika koncept. Det befinner sig i exakt det skick som Kjell lämnade det med undantag av att sid 459 placerats efter sid 475 i enlighet med det andra manuskriptet. Vidare har följande kompletteringar företagits: Tabeller sid 218a- 218e samt sid 236c har införts ävenledes i enlighet med det andra manuskriptet. Se vidare lösa blad i början av konceptet.
 

Nyheter

den 23 februari 2023
Uppdatering av Riksarkivet söktjänst
Riksarkivets söktjänst på sok.riksarkivet.se har ...


den 10 februari 2023
Ny arkivguide om järnvägar
Nu släpper vi en ny arkivguide: Järnvägsarkiven -...


Tidigare nyheter