bild
Serie

KJELL BOSTRÖM ANTECKNINGAR OCH UTKAST TILL AVHANDLING

Boström, Kjell

 Volymer (9 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
1-1. uå Arbetsexemplar I (119 sidor)
Brun pärm med ringmekanism och märkning: "Arbetsexemplar / I"
2. uå II (sidor 120 -215)
Ex. på rubriker: "Jacob Ochtervelt, Aertsen, rapphöns, Svinblåsa, Carel Fabritius".
Brun pärm med ringmekanism, alfabetiskt register och märknng: "II"
3. uå Utkast III (sidor 216-562)
" För inledning en / Stillebenet kan med hänsyn till de utvecklade motivkretsarna indelas i måltid, frukt, fågel, fisk, vanitas etc. blommor..". Ex. på rubriker: "Dold symbolik, ordslekar, Lazruskläpp, Girige, Katalog över motivet"
Brun pärm med ringmekanism, alfabetiskt register och märkning: "Utkast / III"
4. uå Medeltidsvanitas Utkast IV (sidor 563-853)
Ex. på rubriker; "Der Ackerman aus Böhmen, Alkemi, Alkemist, Apokalyps, Babelstorn, Barock, Dance Macabre"
Brun pärm med ringmekanism, alfabetiskt register och märkning: "Medeltidsvanitas / Utkast / IV"
 
2-1. uå Historien Religion V (sidor 854-975).
Ex. på rubriker: "plundringsscener, Soldatbild, Cleas Moeyaert, Jan Micker, Aert Conincx, Salomon Koninck, Historien"
Brun pärm med ringmekanism och märkning: "Historien/ Religion / V"
2. uå Filosofer och Asketer VI (sidor 976-1210)
Ex. på rubriker: "Verhout, Filosofer, Hieronymus, Jacob Ochtervelt, Aertsen, rapphöns, Svinblåsa, Carel Fabritius"
Brun pärm med ringmekanism, alfabetiskt register och märknng: "Filosofer och Asketer / VI"
3. uå Medicin och Magi VII (s. 2439 samt sidor 1211-1276)
Ex. på rubriker: "Magi, Smycker, Läkarbilder, Paräcelsus, alkemist, Jan Steen, Kvacksalvare, stenoperation, Häxor"
Brun pärm med ringmekanism, alfabetiskt register och märkning: "Medicin / och / Magi / VI"
4. uå Rikedomar och Samlingar VIII (sidor 1277-1379)
Ex. på rubriker; "Kunst- und Wunderkammer, Konstkammare, Willem van den Heuvel, Guldvägare, G. van Tilborch, Guldsmed, Guldvägare"
Brun pärm med ringmekanism, alfabetiskt register och märkning: "Rikedomar / och / Samlingar / VIII"
 
3-1. uå Konstnärsbilden IX (sidor 1380-1577)
Ex. på rubriker: "Konstnärsporträttet, Konstnärsbilden, Apelles och Campsaspe, Konstens öde, Konsten, ateliern.."
Brun pärm med ringmekanism och märkning: "Konstnärs- / bilden / IX"
2. uå Symbol - Konstnärer X (sidor 1670-1687)
Ex. på rubriker: "Alexander Adriaenssen, L.R. Aerts, Antonello da Messina, Arcimboldos stil"
Brun pärm med ringmekanism, alfabetiskt register och märkning: "Symbol- / Konstnärer/ A-Ö / X"
3. uå Uggla Döden XI (sidor 1782-1983)
Ex. på rubriker: "Uggla och måltid, Pieter Aertsen, Pieter Breughel, Ugglestillebenet, Willem van Mieris"
Brun pärm med ringmekanism, alfabetiskt register och märkning: "XI / Uggla döden""
4. uå Vanitasporträtt XII (s. 2269 samt sidor 1985-2129)
Ex. på rubriker: "Naturen, Porträttkonst, Vanitas-porträtt med vanitas-landskap, Caspar de Crayer"
Brun pärm med ringmekanism och märkning: "XII / vanitasport"
 
4-1. uå Föremål XIII (sidor 2130-2268)
Ex. på rubriker: "Dokument, vanitas-föremål, Vildmän, Murgröna, Narr, Retoriker, Häxor.."
Brun pärm med ringmekanism, alfabetiskt register och märkning: "Föremål / XIII"
2. uå Blomstersymbolik XIV (s. 1635 samt sidor 2280-2503)
Ex. på rubriker: "Blomsterspråk, Blomterstillebenet, Willem van Aest, Peter Aertsen, Djur, Färglära.."
Brun pärm med ringmekanism, alfabetiskt register och märknng: "Blomster / symbolik / XIV"
3. uå Illusionism XV (sidor 2591-2950 samt lösa och vikta blad)
Ex. på rubriker: "Vermmer van Delft, Intarsia, Historien, Steglitsan, Bädrägeri .."
Brun pärm med ringmekanism, alfabetiskt register, lösa blad och märkning: "Illusionism / XV"
 
5-1. uå Stilleben Katalog I (?) XVI (sidor 2950-3351 samt lösa blad)
Ex. på rubriker: "Konstnärsbiografier etc, Evert van Aelst, Alegiani, Hendrick Anriessen, Justus van Attevelt, David Bailly"
Brun pärm med ringmekanism, alfabetiskt register och märkning: "Stilleben / Katalog I (?) / XVI"
2. uå Stilleben Katalog II (?) XVII (sidor 3351-3739)
Ex. på rubriker: "H. Galle, Jacques de Gheyn, C.N. Gijsbrechts, Illusionism, J.D. de Heem"
Brun pärm med ringmekanism, alfabetiskt register och märknng: "Stilleben / Katalog II (?)/ XVII"
 
6-1. uå Stilleben Katalog III (?) XVIII (sidor 3740-4023)
Ex. på rubriker: "Erotik, Växtsymbolik, Fruktborhet, Satir, "
Brun pärm med ringmekanism, alfabetiskt register och märkning: "Stilleben / Katalog III (?) / XVI"
2. uå Stilleben Katalog IV (?) XIX (sidor 4025-4270)
Ex. på rubriker: "H. Galle, Jacques de Gheyn, C.N. Gijsbrechts, Illusionism, J.D. de Heem"
Brun pärm med ringmekanism, alfabetiskt register och märknng: "Stilleben / Katalog IV (?)/ XIX"
 
7-1. uå Museer och samlingar XX (sidor 4270-4642)
Ex. på rubriker: "Aachen, Suermodnt-Museum, Alger, Alsfeld, Stedelijk Museum, Amsterdam, Rijksprentenkabinet, Amsterdam, Antwerpen, Augsburg, Bamberg, Basel""
Brun pärm med ringmekanism och märkning: "Museer och samlingar" / XX"
2. uå Diverse XXI (sidor 4643-4833)
Ex. på rubriker: "Vår egen samling, Signaturer, Blomstersymbolik, Gripsholm, Nationalmuseum"
Brun pärm med ringmekanism, alfabetiskt register och märknng: "Diverse / .. / XXI"
 
8-1. uå Litteratur XXII (sidor 4834-5110)
Ex. på rubriker: "Adresser, Anatomi, Äldre moraliserande littaratur, Ordspråk, Holländsk realism, Album amicorum"
Brun pärm med ringmekanism och märkning: "Litteratur / XXI"
2. uå Vanitas-litteratur XXIII (sidor 5110-5337)
Ex. på rubriker: "Äldre konstnärslittaratur, Miljö-grupperna, Traditionell litteratur, Måttlighet, Littaratur av stillebenmålarna"
Brun pärm med ringmekanism, alfabetiskt register och märknng: "Vanitas-littaratur / XXIII"
 
9-Koncept till avhandling
Still-Life as Symbol and Symptom - Studies in the Iconology of still-life and associated genre-painting.
(594 maskinskrivna sidor)
Part I: The trompe l'oeil
Intoduction (sidor 2 - 27)
The Tompe l'oeil (sidor 29-116)
The wall (sidor 119-201)
Conclusive points (sidor 217-289)
Intarsia (sidor 292-342)
Part II: Food
Exemper på rubriker:
The holy meal (sidor 399-401)
The eroticf still lige painting (sidor 402-527)
Appendixes (sidor 572-594)
Detta är det fullständigaste av Kjells båda, i stort sett identiskt lika koncept. Det befinner sig i exakt det skick som Kjell lämnade det med undantag av att sid 459 placerats efter sid 475 i enlighet med det andra manuskriptet. Vidare har följande kompletteringar företagits: Tabeller sid 218a- 218e samt sid 236c har införts ävenledes i enlighet med det andra manuskriptet. Se vidare lösa blad i början av konceptet.
 

Nyheter

den 13 maj 2022
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen för år 1930 har uppdaterats...


den 4 april 2022
Arkivinformation från Riksarkivet – nu som öppen data via API:er
Riksarkivet lanserar nu API:er för att ge företag...


Tidigare nyheter