Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Handlingar, fotografier rörande Evert Lundquists liv och verk

Lundquist, Evert - donation av Evert Lundquist

Volymerna 1- 16 förvaras i stora blå ringpärmar placerade i kartonger. Volymerna 17 - 22 förvaras i stora bruna kuvert placerade i kartonger, volymerna 23 - 27 i pärmar. Volymerna 28 - 37 i arkivkartonger. Materialet innehåller Evert Lundquists manuskript, egna skrifter, hans egenhändiga teckningar och skisser, anteckningar, korrespondens, handlingar rörande utställningar, fotografier, pressklip, särtryck, böcker, kataloger och tidskrifter.

 Volymer (45 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11924 – 19501924-1984 Arbetsöversikt
Märkt: "Livsåskådning och Konstuppfattning - Personligt 1924-1986". I stor blå ringpärm.
(Innehåller Evert Lundquists skrifter, korrespondens, anteckningar, fotografier av släkt och vänner, pressklipp, artiklar m.m. )
 
21924 – 19561924-1984 Arbetsöversikt
Märkt: "1. Analysen av Arbetet samt arbetsintentioner och Tablåer. 2. Konståskådning och Livssyn". I stor blå ringpärm.
(Innehåller påsiktbilder av Evert Lundquists verk med hans egna omfattande anteckningar och kommentarer i handskrift)
 
31924 – ca 19681924-1984 Arbetsöversikt
Märkt: "Självbiografisk översikt 1924-19.. ". I stor blå ringpärm.
(Innehåller påsiktsbilder av Evert Lundquists verk och hans egna anteckningar i handskrift)
 
41953 – 19621924-1984 Arbetsöversikt
Märkt: "Översikt Målningar 1953-1962". I stor blå ringpärm.
(Innehåller påsiktsbilder av Evert Lundquists verk och hans egna anteckningar i handskrift)
 
51962 – 19701924-1984 Arbetsöversikt
Märkt: "Målningar 1962-1970" samt med inledning: "Kommentarerna till svart/vita fotografier 1962-1984 äro sparsamma beroende på att jag under dessa år gjort dessa Kommentarer och reflexioner på Bandinspelningar - Drottningholm 11-1-82". I stor blå ringpärm.
(Innehåller påklistrade svart/vita påsiktsbilder delvis med påskrifter som anger verkets titel, datering och format)
 
61970 – 19841924-1984 Arbetsöversikt
Märkt: "OBS. Detta är kronologiskt fellagt material" samt "OBS Som i tidigare volym är angevet är inga till fotografierna beledsagande text från 1960" / "För tiden 1960-84 hänvisas till bandinspelningar av överblickaad och allmän karaktär". I stor blå ringpärm.
(Innehåller påklistrade svart/vita påsiktsbilder av EL:s målningar, delvis med påskrifter som anger verkets titel, datering och format)
 
71970 – 19751924-1984 Arbetsöversikt
Med inledning: "Den väsentligaste förändringen av mitt måleri under första hälften av 70-talet..". I stor blå ringpärm.
(Innehåller påklistrade påsiktsbilder i svart/vitt av EL:s målningar och teckningar med påskrifter som anger verkets titel, datering och format, bl.a. ett självporträtt daterat 1924)
 
81934 – 19841934 Recensioner
Märkt: "Recensioner 1934 - ". I stor blå ringpärm.
"Obs! Övriga Recensioner av Landsortsutställningar på grund av utrymmesbrist arkiverade i en pappportfölj härimed i detta arkivskåp E.L."
(Innehåller pressklipp och korrespondens:
1. 1970-10-14 "Kopia" av brev till Torsten Bergmark, 1 bl. 2 s. skrivna. Med kuvert
2. 1970-10-14 Farsta, Från Torsten Bergmark till Evert Lundquist, 2 bl. 3 s. skrivna. Med kuvert
3. 1973-05-07 Olof Lagercrantz, Dagens Nyheter till Evert Lundquist, 1 bl. 1 s. maskinskrivet)
 
91952 – 19851952-196 - Recensioner utländska
Märkt: "Utländska recensioner". I stor blå ringpärm.
(Innehåller påklistrade påsiktsbilder i svart/vitt, pressklipp, utställningskataloger samt korrespondens till EL.:
1. 1962-10-16 London, The Slade School of Fine Art, William Coldstream, Slade Professor, 1 bl. 1 s. maskinskriven
2. 1963-01-10 London, The London Group, (F.T.Nash), the Treasurer, 1 bl. 1 s. maskinskriven. Med bilaga
3. 1963-11-21 London, Henry Rushbury, 1 bl. 1 s. maskinskriven. Med kuvert
4. 1964-02-26 Marstrand Designers of Marstrand, Sweden, ..(?), 2 bl. 2 s. maskinskrivet
5. 1963-08-21 New York, Lawrence Alloway, curator, The Solomon R. Guggenheim Museum, 1 bl. 1 s. maskinskriven. Med bilaga
6. 1961-10-23 Museu de Arte Moderna, Sao Paulo, Fransisco Matarazzo Sobrinho, 1 bl. 1 s. maskinskriven. Med bilagor
7. 1961-04-21 James Thrall Soby, Chairman, The Museum of Modern Art, 1 bl. 1 s. maskinskriven. Med bilagor
8. 1961-09-24 Sarach B. Mertz, The Renaissance Society at the University of Chicago, 1 bl. 1 s. maskinskriven. Med bilagor
9. 1961-11-30 Dorothy C. Miller, The Museum of Modern Art, New York, 1 b. 1 s. maskinskriven
10.1962-01-24 Dorothy C. Miller, The Museum of Modern Art, New York, 1 b. 1 s. maskinskriven. Med bilagor)
 
101982 – 19841982 - 1984 Recensioner utländska
Märkt: "Utlänska utställningar 1982-1984". I stor blå ringpärm
(Innehåller pressklipp samt ett brev till Evert Lundquist:
1982-04-21 Venice, Giuseppe Galasso, La Biennalle di Venezia, 2 b. 2 s. maskinskrivet)
 
111934 – 19751934-1975 Utställningar
Märkt: "Utställningar 1934 - 1975" med inledande rubrik: "Tablå över Konstustställningar 1934-1954-1975 Stockholm". I stor blå ringpärm
(Innehåller påklistrade påsiktsbilder i svart/vitt över utställningar, utställningskataloger och utställningsaffischer samt fotomontage av utställningen i Färg och Form, oktober 1950)
 
121957 – 19801953-1975 Utställningar
Märkt: "1953 - 1975 Utställningar". I stor blå ringpärm
(Innehåller påklistrade och lösa påsiktsbilder i svart/vitt och färg, färgnegativ, utställningskataloger, pressklipp)
 
131950 – 19771950-1977 Saltsjö-Duvnässkolan
Märkt: "Saltsjö-Duvnässkolan 1950-1960 / 1960-1977". I stor blå ringpärm
(Innehåller korrespondens, pressklipp, utställningskataloger, särtryck, påsiktsbilder.
Korrespondens till Evert Lundquist:
1941-04-21 Gertrud Serner, Nationalmuseum, 1 bl. 1 s. maskinskriven
1941-04-28 Gertrud Serner, Nationalmuseum, 1 bl. 1 s. maskinskriven
1942-04-09 Ålsten, Bror Ejve, 1 bl. 1 s. maskinskriven
1958-04-24 Lennart Rodhe, Skrivet på fotografi
1959-03-03 Bror Marklund, 1 bl. 1 s. skriven. Med kuvert
1960-06 Torsten Andersson, 1 bl. 1 s. skriven. Med kuvert
1960-04-26 Stockholm, Staffan Hallström, 1 bl. 1 s. skriven. Med kuvert
1960-05-29 Lennart Rodhe, 1 bl. 1 1/2 s. skriven. Med kuvert)
Korrespondens från Evert Lundquist
1941-04-28 Gertrud Serner, Nationalmuseum, 1 bl. 1 s. maskinskrivet
1942-05-18 Stockholm, Bror Ejve, 1 bl. 2 s. skrivna
1942-10-29 Stockholm, Börje Nordström, redaktör av Östgöta Correspondenten, 3 bl. 3 s. maskinskrivna
1953-06-30 Lennart Rodhe, 1 bl. 1 s. skriven
1959 Kanton, Drottningholm, Bror Marklund, 1 bl. 1 s. skriven
1960-06-02 Lennart Rodhe, Utkast till svar, avskrift, 2 bl. 4 s. skrivna)
 
141940 – 19701940-1970 Konsten
Märkt: "1940-1970 Konsten" och med rubrik: "Konst och Kultur .. i Sverige och Europa kring 1940- 1950 -talet, - 1960 - 1970. Se: "Efter Duvnässkolan" [i annan volym.]". I en stor blå ringpärm.
(Innehåller pressklipp med Evert Lundquists anteckningar, trycksaker och korrespondens:
Korrespondens till Evert Lundquist
1952-10-16 Firenze, Göran Schildt, 2 bl. 2 s. maskinskrivna. med kuvert
1953-09-08 Ulf Hård af Segerstad, 1 bl. 1 s. maskinskriven
1954-06-14 Ulf Hård af Segerstad, SvD, 1 bl. 1 s. maskinskriven
Korrespondens från Evert Lundquist
1951-11-16 Saltjö-Duvnäs, Gotthard Johansson, redaktör, 8 bl. 8 s. maskinskriven avskrift
1951-12-29 Saltsjö-Duvnäs, Henrik Cornell, professor, 1 bl. 1 s. avskrift
1954-06-07 Ulf Hård af Segerstad, 1 bl. 2 s. skrivna)
 
151927 – 19741918-1970 Målningar i färg
Märkt: "Målningar i Färg 1918-1970". I stor blå ringpärm
(Innehåller påklistrade påsiktsbilder i färg med påskrifter som anger verkets datering och, i undantagsfall, titel samt
en påsiktsbild i svart/vitt: gruppfotografi av elever från Academie Julien Paris 1924)
 
161947 – 19711947-1971 Specialartiklar
Märkt: "& artiklar". I stor blå ringpärm
(Innehåller utställningskataloger, pressklipp, särtryck, skrivelser och korrespondens:
Korrespondens till Evert Lundquist
1952-08-21 Gordon Bailey Washburn, Carnegie Institute, 1 bl. 1 s. maskinskriven
1957-04-26 John Rothenstein, The Tate Gallery, 1 bl. 1 s. maskinskriven
1957-06-24 Jim McCormick, 1 bl. 1 s. maskinskriven
1958-10-30 Ronald Alley, The Tate Gallery, 1 bl. 2 s. maskinskriven
1958-11-13 Ronald Alley, The Tate Gallery, 1 bl. 1 s. maskinskriven
1960-11-14 Cliff Holden, 1 bl. 1 s. maskinskriven
1960-10-18 William Townsend, The Slade School of Fine Art, 1 bl. 1 s. maskinskriven
1960-04-04 Milanom, Enrico Baj, 1 bl. 1 s. skriven. Med kuvert
1061-03-21 Frank Beanland, The Slade School of Fine Art, 1 bl. 1 s. skriven
1961-04-08 London, Cliff Holden, 1 bl. 2 s. maskinskriven
1961-07-24 William Coldstream, The Slade School of Fine Art, 1 bl. 1 s. maskinskriven
1961-11-06 Nils Vult von Steyern, riksmarskalk, 1 bl. 1 s. maskinskriven. Rörande Prins Eugen-medaljen. Med bilagor
Korrespondens från Evert Lundquist
1953-02-19 Gordon Bailey Washburn, Carnegie Institute, Pittsburgh, 2 bl. 1 1/2 s. skriven
1958-11-04 Drottningholm, Ronald Alley, The Tate Gallery, 1 bl. 2 s. skrivna. Utkast?
 
171924 – 19841924-1982 Om arbete m.m.
Märkt: "Om arbetet m.m. 1924 - 1982" samt "Mina första studieteckningar. Karl Wilhelmsons målarskola. Januari - Maj 1924"
(Innehåller pressklipp, särtryck, museipublikationer, tidskrifter samt ett brev till Evert Lundquist:
1981-07-21 Dr Remo Rapetti, Italienska Kulturinstitutet, Stockholm, 1 bl. 1 s. maskinskriven. Ett färgfoto med Everts Lundquists självporträtt bifogat.
Två skissböcker med Evert Lundquists egenhändiga teckningar)
 
181940 – 19701940-1982 Arbetsanteckningar
Märkt: "Arbetsanteckningar 1940-40"
(Innehåller:
1. Handlingar och fotografier rörande Burnetts donation till Helsingbors museum, Vikingsberg
2. Evert Lundquists egna skrifter i kuvert märkt: "Egna Anteckningar om Konst, Pressklipp om Konst 1940-talet - 1960 Talet M.M."
3. Tablåer med påskrift: "Arbetsöversikt 1940 - 1970 - ")
 
191918 – 19771918 - Allehanda
Märkt: "Allehanda"
(Innehåller bl.a. :
Evert Lundqusts poesi illustrerad med hans teckningar. Kuvert märkt: "Gymnasiet"-poesi, 15 bl. i handskift.
1957-1977 6 st. påsiktsbilder i svart/vitt föreställande Evert Lundquist i atlején, Drottningholm. Foto: Bertil Fastén, Bengt af Geijerstam
1975 Korrespondens rörande donation till Helsingborgs museum
1950 "Om Äpplet", maskinskrivet
Diverse påsiktsbilder och negativ)
 
201950 – 1984195 - 1984 Konstsituationen i pressbelysning
Märkt: "1950 - 1984 Konstsituationen" i "pressbelysning"
(Innehåller pressklipp i fem kuvert märkta:
1. "Konstutställningar 1968-1972 belyst av Tidningsartiklar"
2. "1970-talet - En "Bryttningstid" --?"
3. "Konstsituationen 1982-1983 - belyst av pressklipp"
4. "Konstsituationen 1983 - 1984 och "min" situation. Lägges till mitt arkiv"
5. "Konstsituationen 1981 - 82 - 82, OBS: Lägges senare i kuvert 1980-1982 ..."
6. Två tablåer märkta: "Utvalda - utställningsmaterial - 70"
7. 1983-07-26 Uppsala, Per Elfströms originalblad (litografi?) med ett kort brev till Evert Lundquist
 
211960 – 19701960-1970 Konstsituationen i och utanför Sverige
Märkt: "1960 - 1970 Konstsituationen i och utanför Sverige- 1960-1970"
(Innehåller pressklipp och särtryck)
 
221973 – 19771973 - 1977 Konstsituationen
Märkt: "Strökantring" MR.? "Bröllopsdikter i urval" Konstsituationen 1973-1977"
(Innehåller pressklipp samt:
tidskriften PUSS Nr 6
1943-07-02 Bröllopsdikten till Ebba, 1 bl. 1 s. skriven
1947-09-30 Saltsjö-Duvnäs, Dikten till "Kära mamma Ebba", 1 bl. 1 s. skriven)
 
231904 – 19361904-1936 Självbiografi
Ringpärm märkt: "Evert Lundquist självbiografiska anteckningar".
(Innehåller Evert Lundquists manuskript, påsiktsbilder och korrespondens)
Se även EL 6:2 2009 "Evert Lundquists Självbiografiska anteckningar" omarbetade av Mats Olsson, 40 s. maskinskriven kopia
 
241937 – 19731937 - 198 - Självbiografi
Ringpärm märkt "Självbiografi 1937-198..."
(Innehåller Evert Lundquists manuskript, påsiktsbilder)
Se även EL 6:2 2009 "Evert Lundquists Självbiografiska anteckningar" omarbetade av Mats Olsson, 40 s. maskinskriven kopia
 
251912 – 19761912-1976 Teckningar - Etsningar
Ringpärm märkt:"Teckningar 1912-1974. Etsningar 1951-1976"
(Innehåller påsiktsbilder i svart/vitt av Evert Lundquists teckningar och grafik)
 
261924 – 19731924-1973 Anteckningsbok
SAKNAS
 
271924 – 19701960-1970 Kungliga Konsthögskolan
(Innehåller handlingar rörande Academie Julian, Kungliga Akademien för de Fria Konsterna.
Kungliga Konsthögskolans kataloger över läroåren 1959-1970
Kunliga Konsthögskolans kataloger över vårutställningar)
 
281928 – 19691938-1940 Anteckningar om konst
Märkt: "Anteckningar om Konst m.m. 1938 - 40 / Litet om Akademin 20 o 60". I brun kartong
(Innehåller bl.a.:
EL:s anteckningar i handskrift
1968-1969 Tidskriften PUSS (10 nummer)
1928-1963 Tidskriften PALETTSKRAP -(7 nummer))
 
291950 – 19601950-1960 Kulturartiklar
Bevaras i en blå kartong märkt: "Konst och Kulturartiklar 1950-60"
(Innehåller pressklipp)
 
301960 – 19701960-1970 Konst och kulturartiklar
Bevaras i en blå kartong märkt: "Konst och Kulturartiklar 1960-1967 - 1970"
(Innehåller pressklipp samt ett brev till EL:
1967-09-09 Hej Ludde!, Med hjärtlig hälsning ..(?) Håfström, 1 bl. 1 s. skriven)
 
311964 – 19691964-1969 Konstsituationen
Bevaras i en brun kartong märkt: "Konstsituationen 1964-1969 belagd med pressklipp"
(Innehåller pressklipp samt ett brev till EL från Torsten Bergmark?:
1966-07-27 Cupra Marittima, Kära Ludde!, Hej från Torsten, 1 bl. 2 s. skrivna
1969 Tidskriften Ord & Bild nr 4, Konstrevy nr 3, Konstrevy l'art en Suéde en 1968, Paletten nr 2)
 
321968 – 19701968-1970 Konstsituationen
Bevaras i en brun kartong märkt: "Konstsituationen 1968-1970 Pressklipp"
(Innehåller även: Meddelanden från Kungliga Akademien för de Fria Konsterna, 1961.)
 
331969 – 19701969-1970 Konst och kulturartiklar
Bevaras i en blå kartong märkt: "Recensioner och Kulturartiklar 1965-19- "
(Innehåller pressklipp samt även:
1969 tidskriften Paletten nr 1, 2.
1970 Synpunkt - populär tidskrift för konst nr 1.)
 
341943 – 1987Om konst och "annat"
Bevaras i en brun kartong märkt: "Om Konst och "Annat".
(Innehåller månadsbrev och dikter till Ebba med EL:s teckningar/ illustrationer:
1960-1971 37 blad.
1943-1987 ca 83 blad. Materialet tillkom till arkivet 1988 som gåva från EL med hans text:
"Till .. dessa små kärleksbrev är ett litet urval av dem jag varje sista i månaden skrev till Ebba från vårt bröllop till min död. Evert"
1967 Evert Lundquist och traditionen, Uppsats i konsthistoria av Ingrid Nilson-Kreuger)
 
351958 – 1975Kataloger och diverse
Bevaras i en blå kartong märkt: "Kataloger och diverse"
(Innehåller:
1958 Moderna Museet, beståndskatalog
1959-1960 Korrespondens rörande Hackley Art Gallery, The Renaissance Society at the University of Chicago, Carnegie Institute, Museu de Arte Moderna
1961 Rörelse i Konsten, Moderna Mussets ustsällningskatalog, 17 maj - 3 september
1975 Handlingar rörande Moderna Museets återinvigning efter om och tillbyggnad
1975-11-09 Brev till Evert Lundquist från Elsa Burnett, 6 bl. 12 s. skrivna. Med kuvert)
 
361912 – 19841912-1984 Bilder
(Innehåller påsiktsbilder och negativ)
1904-1960 Självbiografi (egen bok)
(Innehåller avskrift från originalet utförd av konstkritikern Eugen Wretholm 1976)
1950-1980 Anteckningar om konst (maskinskrivet)
1938-1950 Anteckningar om konst
(Innehåller handskrivet utkast och kladd med kuvert märkt "Lite reflexioner ibland kanske väl "enkla" 1938-1958")
 
37-Målningar i andras ägo
(Innehåller Evert Lundquists förteckning över egna verk samt:
1974-10-31 Tack brev från Nationalmuseum undertecknat Bengt Dahlbäck och Per Bjurström)
 
381964 – 19841964-1984 Intervjuer om mitt arbete. Bilder till boken.
FÖRVARAS på Konstbildning - pedagogiska avdelning
 
391907 – 1982Band. Intalningar.
FÖRVARAS på Konstbildning - pedagogiska avdelning
 
401918 – 19841918-1974 Fotografier av målningar. Ateljéinteriör.
(Innehåller påsiktsbilder och negativ av Evert Lundquists verk och utställningsdokumentation, huvudsakligen i färg)
 
4119881988-03-02 Ljudband "Några reflextioner om min konst med Ebba, Manne och Mahe.
FÖRVARAS på Konstbildning - pedagogiska avdelning
 
421912 – 1980Volym 42 finns inte i Everts Lundquists egen förteckning av arkivet. Materialet tillkom som gåva från EL 1988.
Bevaras i en kapsel märkt: "Några små "arbetsanteckningar" 1930-1980" med notering: "Det mesta är skräp och resten "dilletantpoesi" men vem har ej gjort sådan!?"
Innehåller Evert Lundquists originalskisser och teckningar samt anteckningar och verser sorterade under rubriker:
* 1930-1940 småskisser - anteckningar
* 1930-1950 småskisser - anteckningar
* 1960-1980 småskisser - anteckningar
* 1960-1980 småskisser - anteckningar
* Korrespondens till Evert Lundquist märkt: "2 brev jag verkligen blev glad åt - men...!"
1977-11-25 Uppsala, Ingemar Hedenius, 1 bl. 1 s. skriven. Med kuvert
1977-?-30 Stockholm, Lars Forsell, 1 bl. 1 1/2 s. skriven. Med kuvert
* 1912-1984 Påsiktsbilder i svart/vitt och färg med anteckningar
* "Min "Start" som konstnär. Carl Wilhelmson. Den franska privatläraren Jean Cottenet "Salongskonstnär och Academie Julian - Paris - Stockholm. 1924-1925 "
Innehåller vykort, Evert Lundquists små skisser, pressklipp
 
431951 – 1983Volym 43 finns inte i Everts Lundquists egen förteckning av arkivet. Materialet tillkom som gåva från EL 1988.
Bevaras i blå kartong märkt: "Adresser in och utland för utställningar m.m."
Innehåller korrespondens, anteckningar, kladd, adresslappar, vykort.
* 1974-1976 Handlingar och korrespondens rörande Evert Taube och Evert Lundquist
* Korrespondens i urval:
Brev till Evert Lundquist:
1951-04-11 Uppsala, Teddy Brunius, 1 bl. 1 s. skriven. Rörande artikeln i Ord och Bild
1960-02-27 Lausanne, Bengt, 2 bl. 3 1/2 s. skrivna. Med kuvert
1960-03-01 London, Helen Lessore, Beaux Arts Gallery, 1 bl. 1 s. skrivna
1960-03-19 Paris, Bram Bogart, 1 bl. 2 s. skrivna. Med kuvert
1960-10-29 London, Helen Lessore, Beaux Arts Gallery, 1 bl. 2 s. skrivna
1960-11-01 London, Helen Lessore, Beaux Arts Galler, 1 bl. 2 s. skrivna
1960-11-09 London, Helen Lessore, Beaux Arts Gallery, 1 bl. 1 s. skriven
1960-12-01 (1962?) Paris, R.A. Augustinci, Galerie Rive Gauche, 1 bl. 1 s. skriven
1960-12-21 Macolin, Rakel och Sören Lodenius, Julkort, 1 bl. 2 s. skrivna. Med kuvert
1962-05-07 Paris, R.A. Augustinci, Galerie Rive Gauche, 1 bl. 1 s. skriven
1962-05-09 Åsele, Gottfrid Carlsson, kyrkoadjunkt, 1 bl. 3 s. skrivna. Med kuvert
1962-05-19 Åbo, Lars von Haartman, 1 bl. 1 s. skriven
1962-05-28 London, Leonie Cohn, The British Broadcasting Corporation, 1 bl. 1 s. skriven. Med kuvert
1962-06-26 Bruxelles, Bram Bogart, 1 bl. 1 s. skriven. Med kuvert
1962-07-05 Starý Bohumin, Vladimir Gorniok, 1 bl. 2 s. skrivna. Med kuvert
1965-05-26 London, Dorothy Mead, 2 bl. 3 s. skrivna. Med kuvert
1967-09-12 London, Joseph Darracott, 1 bl. 1 s. skriven. Med kuvert
1969-04-05 London, Helen Lessore, 1 bl. 1 s. skriven. Med kuvert
Brev från Evert Lundquist
1951 Teddy Brunius, 2 bl. 2 s. skrivna. Rörande artikeln i Ord och Bild
 
441979 – 1989Volym 44 finns inte i Evert Lundquists egen förteckning av arkivet. Materialet tillkom som gåva från EL 1988
U.å. Evert Lundquists skiss, tusch med pensel på papper, 20x31 cm. Osignerad.
Diverse pressklipp i en mapp märkt: "Artiklar av stor bedydelse 1986 -
Diverse pressklipp med Evert Lundquists anteckningar i en mapp märkt: "Konstsituationen 1979-1987 - pressklipp"
Diverse pressklipp m.m i en mapp märkt "Utställningen Thielska Galleriet 1989 "Bedönning" av min konst". Innehåller påsiktsbilder i svart/vitt
1984-1988 Färgnegativ märkta "Dubletter"
1987-10-15 Evert Lundquists gåvobrev till Konungen rörande Ateljémuseum
Korrespondens till Evert Lundquist
1988-08-17 Angoulines, Dominique Billier, 3 bl. 2 1/2 s. skrivna. Rörande en doktorsavhandling om EL:s konst
1989-08-07 Savonlinna, Anero Kare, 1 bl. 1 s. skriven
1989 The Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures & Commerce, 1 bl. 1 s. skriven
Korrespondens från och till övriga
1987-02-06 Gratulationsbrev från Ebba R. till sonen Manne, 1 bl. 1 s. skriven, på kartong
 
451950 – 1984Volym 45 finns inte i Evert Lundquists egen förteckning av arkivet. Materialet tillkom som gåva från EL 1988. Förvaras i en dokumentväska s.k. Hemarkiv från Facit AB märkt: "Anteckningar för utställningar 1950-1984.
(Anteckningar för uställningar 1934-1949 i arkivet)".
Innehåller anteckningar, skisser och planritningar för uställningar.
Dokumentväskan förvaras i en transparent plastlåda med lock
 

Nyheter

den 10 maj 2021
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen har uppdaterats med 54 884 ...


den 1 februari 2021
AI och medborgarforskning öppnar upp arkiven
Är du nyfiken på Göteborgs dolda historia under s...


Tidigare nyheter