bild
Arkiv

Kristianstads läns landskontors arkiv t o m ca 1900


Grunddata

ReferenskodSE/LLA/10894-1
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/wClBl0MCRqkaNm9NimV4y7
Omfång
330 Hyllmeter  (Tidigare uppgift 762 hm korrigerad utifrån uppmätning i maj 2021.)
Datering
17141957(Tidsomfång)
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingarna kan lämnas ut.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning 1977/26, Tilläggslev. 63/1996
Sakregister: Sakregister till supplikakter
ArkivinstitutionLandsarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
Arkivbildare/upphov
Länsstyrelsen i Kristianstads län. Landskontoret (1680 – 1957)
Kategori: Statlig myndighet. Landskontor (odelade) 1635-1957

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr LLA/10894

Förteckning 26/1977

Förteckning

över

Kristianstad läns landskontors

arkiv
Allmän anmärkningArkivet är uppdelat på två arkivförteckningar som ev. i framtiden kommer att samförtecknas: äldre delen 1714-ca 1900 och yngre delen ca 1900-1957.
Inledning (äldre form)KRISTIANSTAD LÄNS LANDSKONTORS ARKIV

Kristianstads län fick sin nuvarande omfattning 1719
vid delningen av guvernementet. Inom länstyrelsen låg
den ekonomiska förvaltningen och den kamerala redovis-
ningen på landskontoret som förestods av en lands-
kamrerare (ang landskontorets arbetsuppgifter se Lars
Gustaf Linde: systematisk framställning av Svenska
kameral-Lagfarenheten, Örebro 1867).
Viss sammanblandning med landskansliets handlingar har
skett under den första tiden och gäller inkommande
skrivelser och suppliker som diarieförts omväxlande i
landskansliet och i landskontoret. Inom landskontoret
har inte någon konsekvent uppdelning mellan inkomna
skrivelser och suppliker skett för tiden 1719-1739.

De inkomna skrivelserna har inte bundits in förrän
1811 och framåt. Dessförinnan är de oinbundna, vilket
medfört en viss oordning. Vid ordningsarbetet har med
diariernas hjälp skrivelserna lagts i diarienummer-
ordning i så stor utsträckning som möjligt. Dock saknas
en hel del inkomna skrivelser i serien D I.

Supplikserien D IV har av Karl Gustaf Weibull
ämnesordnats för tiden 1811-1860. Denna ämnesordning
har lösts upp och supplikerna har återförts till den
ursprungliga arkivläggningen i diarienummerordning.
Register över den "Weibullska" ämnesordningen har upp-
rättats och återfinnes efter arkivförteckningen som en
bilaga (i den manuellt förda förteckningen).

Supplikserien har liksom många av landskontorets hand-
lingar utsatts för omfattande fuktskador. Viss konserv-
ering har skett.

Mantalslängderna företer en lucka 1813-1822. Serien upphör med utgången av 1851 och detta sista år omfattar inte alla fögderierna.

Lantränteriets handlingar och räkenskaper är för-
tecknade i serierna F I - F VII. Lantränteriet har inte
haft någon självständig ställning inom länsstyrelsen
såsom tex bränneriexpeditionen, vilken haft egen
diarieföring och handläggning. Bränneriexpeditionen har
alltså betraktats som en egen arkivbildare. Det gäller
också kyrkokontoret som 1735-1752 var en självständig
avdelning inom länsstyrelsen.
Amanuens Jan Dahlin har biträtt vid slutgranskningen.

Lund i juni 1977
Anna-Christina MeurlingI den manuellt förda förteckningen finns ett ämnesordnat register, tillhörande serie D IV, supplikerna.

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Senast ändrad2021-05-25 11:11:51

Nyheter

den 13 maj 2022
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen för år 1930 har uppdaterats...


den 4 april 2022
Arkivinformation från Riksarkivet – nu som öppen data via API:er
Riksarkivet lanserar nu API:er för att ge företag...


Tidigare nyheter