Torsdag den 28 september, kl. 16.30–22.00, genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

bild
Arkiv

Kommunstyrelsen, Stadskansliet


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/0566b
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/W8vrmp9pzw1FKxw3Bv0YJ0
Omfång
791,8 Hyllmeter 
Datering
19202000(Tidsomfång)
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Liljeholmskajen)

Innehåll

Inledning (äldre form)Organisation
Kommunstyrelsen är stadens "regering" och har det övergripande ansvaret för att samordna den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen bereder i princip alla ärenden som förs till Kommunfullmäktige.

Den centrala organisationen i Stockholm skiljer sig på flera sätt från andra kommuner i Sverige. Stockholm är den enda kommunen som har borgarråd. Borgarråden fungerar som en förbindelselänk mellan de som fattar beslut och de som genomför besluten. Varje borgarråd ansvarar för ett specifikt område inom kommunen en s.k. rotel.

Historik och omorganisationer
1920: Stadskollegiet inrättades (nuvarande Kommunstyrelsen) under kommunfullmäktige. Stockholm fick sina borgarråd, de första heltidspolitikerna i den svenska kommunalförvaltningen. Under kommunstyrelsen inrättades en ny förvaltning, Stadskansliet, med uppgift att utföra sekreterar- och kansligöromål åt kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och borgarråden.

1940-1991: I en omorganisation blev borgarråden enbart föredragande i kommunstyrelsen, de tilläts inte längre vara ledamöter där. I stället bildades beredande organ, Borgarrådsberedningen, där Finansborgarrådet är ordförande.

Stadskansliet får fem avdelningar:
- Sekreteraravdelningen
- Kansliexpedition.
1979 i maj sammanförs delar av kansliexpeditionen till en administrativ avdelning (personal, ekonomi, kontorsservice och stadshusexpedition). Övriga delar bildar ett sekretariat 1983, då tillkommer Förvaltningsavdelningen genom att sekretariatet och administrativa avdelningen slås ihop.
- Finansavdelningen inrättad 1842
- Juridiska avdelningen
- Organisationsavdelning inrättad 1948.
Samordnas med kommunens datacentral 1982, för att sedan överföras till personal- och organisationsförvaltningen 1983.
- Stadshusexpeditionen, inrättad 1966 från fastighetskontoret.

1969: De ledande organen genomgår en namnändring i kommunallagen för Stockholm, från och med 1970-10-15:
Stadsfullmäktige = Kommunfullmäktige
Stadskollegiet = Kommunstyrelsen.

1991-1994: Stadskansliet får två nya avdelningar:
- Personalpolitisk avdelning och tillfällig serviceavdelning (från upphörda personal- och organisationsförvaltningen)
- Informationsavdelning (från den upphörda informations- och konsumentförvaltningen. Konsumentupplysningen först till kulturnämnden, stadsbiblioteken).

Utredningen Stockholms Politiska Organisation (SPO) lade i april 1993 fram ett förslag till ny organisation för stadens centrala förvaltning. Den berörde tre förvaltningar: Stadskansliet, Utrednings- och statistikkontoret samt Kammarkontoret. Stadens centrala enheter sammanfördes den 1 januari 1994 under två förvaltningar, Stadskansliet och Finanskontoret.

Efter valet 1994 infördes den största omorganiseringen sedan 1920 men en ny politisk organisation med majoritetsstyre, som gjorde att drätselnämnden upphörde.

Arkivet
Tillsatta kommittéer och utredningar av kommunstyrelsen har betraktats som egna arkivbildare och förtecknats separat. Rotlarna behandlades fram till 1997 som egna arkivbildare och förtecknades därmed separat. Valnämnden är en egen arkivbildare, dess handlingar återfinns i deras arkiv, förteckning Stockholms valnämnds arkiv, SE/SSA/4185. Samordnare för revisorerna är
Revisionskontoret, vars handlingar går att återfinna i Revisionskontorets arkiv, SE/SSA/1356. Stockholms Stadshus AB är en egen arkivbildare vars handlingar finns i deras arkiv, SE/SSA/2384.

Äldre handlingar återfinns i Stadsfullmäktiges och dess Beredningsutskotts arkiv 1863-1920, SE/SSA/0566A, och i Stadskansliets respektive Kammarkontoret och Drätselnämndens arkiv för åren 1920-1996, SE/SSA/0559.

Kontroll

Skapad2013-07-01 08:13:32
Senast ändrad2018-09-13 11:50:30

Nyheter

den 21 september 2023
Dagböcker och resebeskrivningar – nytt i Digitala forskarsalen
Riksarkivets Digitala forskarsal har uppdaterats ...


den 15 september 2023
Programmet klart för höstens digitala lunchföredrag från Riksarkivet
Gustav Vasas barndom, brev från 1523, släktforskn...


Tidigare nyheter