Måndag den 18 januari kl. 16.30–19.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Ointroducerad adels förening


Sveriges ointroducerade adelsförening stiftades ursprungligen 1911 då en första styrelse tillsattes vid ett sammanträde på Riche i Stockholm. Föreningen fick dock inte någon vind i seglen förrän 1917 då man vid en nystart valde överste Claes Grill till ordförande. Man räknar officiellt 1917 som året för föreningens grundande.

Grill gick med entusiasm in för uppgiften och vid hans bortgång hösten 1918 stod föreningen på stadig grund. Ointroducerad adels förening har som främsta uppgift bland annat att bedriva släktforskning, sammanställa stamtavlor och släktbeskrivningar för ätter som tillhör Sveriges ointroducerade adel. Ekonomiska bidrag till anslutna ätters ungdomar för uppfostran och utbildning samt understöd till medlemmar på deras ålderdom är andra inslag i verksamheten. Utgivningen av en kalender med uppgifter om ointroducerade adelsätter har alltid varit en viktig angelägenhet för föreningen.

I det bevarade arkivet finns tämligen kompletta protokoll från årsmöten, styrelse och arbetsutskott. Tryckta kalendrar finns för vissa år och i övrigt är det handlingar som berör verksamheten som dominerar. Produktion av kalendern, inval av nya medlemmar och utredningar i anslutning till detta är vad det i huvudsak handlar om. Inte minst avslag på ansökningar om inträde sätter färg på korrespondens i dessa ärenden. En kort historik återfinns i volym A 1:2. Räkenskaper finns bevarade för tiden 1941-1973. Bland övriga handlingar märks en del tryck med anknytning till anknutna adelssläkter.

Arkivet deponerades i Riksarkivet våren 2007 (dnr 256-2007/1280) och förtecknades i juni samma år.

Stockholm den 17 juli 2007

Lars-Olof Welander


Tilläggsleveranser införda i förteckningen juli 2019.

 Serier (8 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A 1Protokoll med bilagorProtokoll från arbetsutskottet finns även i vol. F 1:4 
D 1Medlemsförteckningar 
E 1KorrespondensBrevväxling rörande bland annat medlemsärenden och frågor rörande kalendern finns i serierna A 1 respektive F 1. 
F 1Handlingar rörande verksamheten 
F 2Handlingar rörande föreningens historiaHistorik samt äldre stadgar i volym A 1:2. Olika varianter av stadgar förekommer bland protokollsbilagorna i serie A 1. 
G 1Räkenskaper 
G 2Räkenskaper för Stiftelsen Ointroducerad adels stipendiefond 
Ö 1Övriga handlingar 

Nyheter

den 13 januari 2021
Volymer med slutår 1950 har publicerats
Vid årsskiftet släpptes ca 1280 digitaliserade vo...


den 21 december 2020
Ny forskningsdatabas tillgänglig: Smolenskarkivet 1604–1611
Smolenskarkivets handlingar togs som krigsbyte i ...


Tidigare nyheter