Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Enskilda personers papper Samlingsvolymer

Lunds stadsarkiv: Rådhusrättens och Magistratens arkiv

Serien i arkivkartonger.

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11670 – 1829Borgmästare Lars Billström (1801-1878): 1 brev 1856; rådman Christian Borlindh: brev huvudsakligen från Lars Weibull 1710-1728, räkenskaper 1721-1730; borgmästare Jacob Samuel Borup (1721-1744): merit-förteckning för B. och dito för rådman A. Westman 1761, brev från L. Engeström 1764, hushållsräkenskaper 1751-1770, brev från Eric Weibull.
Rådman Martin (Petersson) Giertz: brev 1801-1829, räkenskaper 1790-1804, K. fullmakt att vara kanslist vid akademien 1773,
rådmansval 1790, Göta hovrätts utslag i mål mellan G. och handlanden C. de Creaux 1804.
Rådman Gustaf Hammar: koncept u.å.
2 brev 1670, 1675.
Stadsfiskalen sedermera landsfiskalen Jonas Hörling: brev och räkenskaper 1746-1766.
Rådman Erik Klinthe: räkenskaper 1752, 1762.
Rådman Erik Lindskoug: brev i rättssaker 1756-1775, 1 räkning 1771.
Borgmästare Zacharias Melander: 3 brev 1721-1723.
Stadskassör Gunnar Persson: fullmakt 1700-01-27.
Borgmästare Gustaf Sommelius: korrespondens o. handlingar 1729-1752.
Borgmästare Nils Sommelius (1709-1802): 1 brev 1766.
Rådman Per Söderberg: 2 brev 1775, 1804.
Borgmästare Peter Tollsten d.ä. (1660-1693 ämbetstid): brevfragment 1665.
Borgmästare Peter Tollsten d.y. (ämbetstid 1693-1700): 2 brev 1694-1695.
Vice borgmästare And. Peter Westman: rådmansvalet efter Per Söderberg 1814-1816, räkenskaper.
Rådman Westman: räkenskapsfragment 1764-1768.
Rådman Wahlgren: handl. från juridiska uppdrag 1810-talet.
 
21672 – 1871Kapten M.A. Barnekow: "Öppet brev på majors namn, heder och värdighet för kapten M.A.B." 1858.
Löjtnant Johan Bratt: brev, brevkoncept och respass u.å.
Löjtnant Carl Adam von Bruse (f.1753-04-11):
brev och meritlista m.m. u.å. 1768-1789.
Niclas Crueger: fullmakt som förvaltare och bokhållare vid Lunds kapitel 1682-01-05 (Aschenberg).
Paul Fredric Eggertz: testimonium academicum 1790.
Tullnär Jacob Klintman: två brev från M.G. Arbin 1724-1725. spridda privathandlingar, huvudsakligen brev u.å. 1727-1862. Räkenskapsfragment u.å. 1690-1746.
Revisionssekreterare Mårten Brenner, Stockholm?: sterbhushandlingar 1705.
Drabanten Baltzar Ridderschiöld:
bouppteckning och skifte på Hörs gård 1737-07-27 och 1737-09-26.
Rusthållsbonden Torkel Pärsson, Vannaröd nr 1 o. 2: bouppteckning 1739-02-07.
Möllare Paul Larsson i Gissleberga mölla:
bouppteckning 1742-06-07.
Rusthållare Håkan Jönsson i Silvåkra: bouppteckning 1742-04-20.
Fru Margareta Charlotta von Bergen: bouppteckning 1784-05-22.
Pofuell Madtzen i Örtofta: räkenskaper över vad denna betalt sin svåger 1600-talet.
värdering av kornetten Vittus Lilljevalchs hus vid torget i Lund 1789-10-02.
Borgaren Nils Nilsson: städjobrev på en del av Källby åkerjord.
Kontrakt mellan kopparslagarfirman Winell & Pettersson i Lund och hemmansägare Nils Olsson i Hällestad om leverans av ett
ångbränneri 1871-05-17.
Lunds akademis rektor Nicolaus Beckman antager Esbjörn Håkansson till akademimurmästare (avskrift vidimerad av Sven Kråka).
Ryttmästare Herman Berchman von Bohlen tillerkänns gravplats i Annelövs kyrka av landshövding Leijonskiöld 1672-06-16.
Räkenskaper med "grev Brahes" hushåll 1745.
Handlanden Holst? kontobok med kunder 1795-1802.
Arbetsbok för juvelerare Anders Stridbeck (inga anteckningar gjorda i boken) 1761.
Brev på franska från Pierre
Haricourt till baron ? Ängelholm 1824-09-16.
Handl. rör. en fordran som borgaren Jürgen Wulf Fyn haft hos kronan 1682.
Olof Nordsten (1659-1728) var borgmästare 1700-1728.
 

Nyheter

den 1 februari 2021
AI och medborgarforskning öppnar upp arkiven
Är du nyfiken på Göteborgs dolda historia under s...


den 13 januari 2021
Volymer med slutår 1950 har publicerats
Vid årsskiftet släpptes ca 1280 digitaliserade vo...


Tidigare nyheter