Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

AXEL GAUFFINS SAMLADE HANDLINGAR OM AGUÉLI

Aguéli, Ivan

 Volymer (2 st)

ReferenskodAnmärkning 
1Bibliographica om Aguéli. Handlingar rörande Aguéli-boken
* Bibliografiska anteckningar av skilda slag ordnade kronologiskt, spridda är 1893-1940
* Korrespondens till Axel Gauffin från skilda rörande Aguéli kronologiskt ordnad.
1920-01-29 Alyhr, Carl
1920-02-24 Sahlström, Anna
1920-03-04 Billman, H. Ett brev till Ragnar Hoppe som bilaga
1920-05-08 Billman, H.
1920-10-10 Molard, Ida
1921-01-02 Sjögren A. 2 bilagor, anteckningar
1935-07-35 Wiggh, H.J.
1937-07-31 Lamm, Carl Johan
1937-07-07 Insabato, E. Kopia
1939-04-13 Person, Axel
1939-04-24 von Hausen, W.
1939-04-26 Zettersten, K.V.
1939-04-28 Jungstedt, Kurt
1939-04-29 Jörlander, H.
1939-05-01 Insabato, E. Telegram
1939-05 Erdmann, Axel
1939-05-02 Söderblom, Anna
1939-05-03 Erikson (?) Rektor i Falun. Se även 1:1.
1939-05-03 Hahr, August
1939-05-04 Hirate, M.
1939-05-05 Lobstein, René
1939-05-05 Person, Axel
1939-05-06 Hahr, August
1939-05-07 Gjerstad, E.
1939-05-08 Danielsson, Axel
1939-05-09 von Hausen, W.
1939-05-10 Pauli, H.
1939-05-11 Nyberg, E. Med bilaga
1939-05-11 Friberg, Carl
1939-05-12 Bianchini, A. Kort
1939-05-13 Norlind (?), E.
1939-05-15 Holm, Ture
1939-05-15 Jernberg, Mimmi
1939-05-16 Person, Axel
1939-05-16 Lindström, F.
1939-05-20 Wistedt, M. Född Agelii
1939-05-12 Agelii, H.
1939-05-23 von Hausen, W.
1939-05-14 Jernberg, M.
1939-05-25 Agelii, H. Med bilogor: 2 brev
1939-05-30 Berg, H.
1939-06-02 Jernberg, M.
1939-06-05 Lobstein, René
1939-06-06 Berg, H.
1939-06-12 van Pennep, A.
1939-06-13 (?) oläsligt
1939-06-14 Bouetez (?), T.
1939-06-19 Faustman, M.
1939-06-20 Faure, S.
1939-06-21 Tasset, J.
1939-06-24 Féné ..(?), F.
1939-06-26 Serner, Gertrud
1939-06-26 (?) oläsligt
1939-06-27 (?) oläsligt
1939-06-27 Friberg, Carl
1939-07-06 Silfwerhjelm, A.
1939-07-07 Insabato, E.
1939-07-07 Tasset, J.
1939-07-08 Féné ..(?), F.
1939-07-10 (?) oläsligt
1939-07-11 Hahr, August
1939-07-11 Nyberg, E. Med koncept
1939-07-11 Bouvet, L.
1939-07-12 Cohen, A.
1939-07-17 Friberg, Carl
1939-07-17 Hoppe, R.
1939-07-18 Insabato, E.
1939-07-22 Erdmann, A.
1939-07-22 Réné ..(?), F.
1939-07-28 Réné ..(?), F.
1939-07-28 Segerstedt, T.
1939-07-29 Cohen, A.
1939-07-29 Rodrigues-Henriques, J.
1939-07-30 Wilhelmson, B.
1939-07-31 Bernard, Lita
1939-08-04 Barrucaud, L.
1939-08-06 Bousat, L.
1939-08-08 Féné..(?), F.
1939-08-10 von Hausen, W.
1939-08-12 Smith, W.
1939-08-13 Féné..(?), F.
1939-08-14 Hallmström Kortbrev
1939-08-22 Féné..(?), F.
1939-08-23 Nordin, E.
1939-08-28 Cohen, A. 2 brev, det ena med pressklipp
1939-08-29 Erdmann, Axel Med 4 bilagor
1939-09-19 Rémond, G.
1939-09-26 Cohen, A.
1939-09-29 Bianchini, A. Med 5 sidor bilagar
1939-10-19 Rémond, G.
1939-11-05 Rémond, G.
1939-12-20 Cohen, A.
1939-12-31 Stenhammar, H.
1940-02-23 Agelii, H.
1940-05-07 Herdin, A.
1940-05-18 Herdin, A.
1940-05-23 Billman, H.
1940-05-26 Granmann, Carl
1940-06-21 Wiggh, H.J.
1940-07-08 Wiggh, H.J. Med fotografi och visitkort
1940-07-22 Lindström, F.
1940-07-23 Agelii, O. Med bilaga
1940-07-29 Baeckström, T.A.
1940-08-17 Gauffin, B.-M. Endast karta
1940-08-26 Sjöqvist, Erik
1940-08-28 Ahlberg, P.
1940-08-29 Brodén, Nils Med 5 sidor bilagar
1940-09-13 Nyberg, H.A.
1940-10-17 Nyberg, H.A.
1940-10-18 Nyberg, H.A.
1940-11-02 Kreuger, Sven
1940-11-06 B ..(?), E. Svenska konsulatet avsändare
1940-11-11 Salwén, R. Med avskrift
1940-11-12 Nyberg, H.S.
1940-11-15 Wiggh, H.J.
1940-11-22 Thordeman, B.
1940-11-28 Holm, Ture Med bilaga
1940-11-29 Öhman, Fia
1940-11 Herdin, S. Vykort
1940-12-17 Hallström, E.
1940-12-18 Salwén, R.
1941-01-07 Holm Ture
1941-01-27 Dahlberg, Axel
1941-02-04 Nyberg, E. Koncept ?
1942-01-06 Berg, J.P. Med avskrift
1941-01-14 Widing, G. Med 5 sidor bilagor
1942-02-04 Widing, G.
1943-08-16 "Märta" Syskonbarn. Litet kort
1947-05-12 Wbk (?), Edv.
1948-03-22 Maus, A. (?)
1948-05-24 "Algot"
1951-06-23 Almqvist, Kurt
Odaterad korrespondens:
Lindström, F. 1 brev, 1 brevkort
von Stockenström, A. 4 brev
Tasset, J. Brevkort
Okänd, med bilaga
* 1 kort från Aguéli till Gauffin 1916
* Lösa kuvert utan synbar proveniens, 9 stycken
* Handlingar rörande Aguélis död. Se även serie 4:5.
Korrespondens till Gauffin:
Uå. 14-02 Agelii, Anna
1920-10-01 Agelii, Anna
1920-10-28 Agelii, Anna
1940-10-14 Svenska konsulatet i Barcelona. Med avskrift
1940-11-08 Utrikesdepartementet. Med bilaga
 
2Recensioner av Aguéli-boken, korrespondens och övriga handlingar samlade av Axel Gauffin
* Brev från Axel Gauffin:
1939-05-05 Nyberg, E
1939-05-09 Nyberg, E.
1939-07-19 Nyberg, E.
1939-08-07 Nyberg, E.
1939-12-12 Hedin, J.G.
1940-06-22 Wiggh, H.J.
* Brev funna i Axel Gauffins Aguélisamling, övriga:
1891-01-31 Bergh, R. till Fürstenberg
1913-11-09 Hout, A till Bergh, R.
1920-01-28 Schultzberg, A. till Hoppe, Ragnar
1920-03-02 Lindström, F. till Billman, H.
1939-05-22 Wiggh, H.J. till Prins Eugen
1939-05-04 Nyberg, R. till "Knut"
1951-07-12 "Ingrid" till Montgomery, B.M.
* Handlingar rörande Insabato, Enrico: 12 spridda anteckningar, uå., kopior av artiklar 1903 samt uå.,
kopia av brev från Axel Gauffin till Insabato 1939-04-14, telegram till Axel Gauffin från Tidningarnas telegrambyrå 1948-02-08
* Tackbrev till Axel Gauffin för Aguéli-boken. Kronologisk ordning:
1940-04-20 Gauffin, C.G.
1940-04-21 Widing, G.
1940-04-22 Nyberg, E.
1940-04-23 Wilhelmson, B.
1940-04-27 Hallström, Per
1940-04-30 Nyberg, H (?)
1940-05-03 Kollontay, A.
1940-05-08 Bianchini, A.
1940-05-10 Nelson, Axel
1940-05-11 Jernberg, M.
1940-05-13 Hahr, A.
1940-05-17 Åkerberg, Knut
1940-05-21 Marcus, G.
1940-05-23 Pers, A.
1940-05 Pers, A.
1940-06-06 Billman, H.
1940-06-06 Edelstam, A.
1940-06-10 Kärrström (?), G. Vykort
1940-07-07 Person, Axel
1940-07-22 Schjerfbeck, H.
1940-08-08 Erdmann, Axel
1940-09-14 Nyberg, H.S.
1940-09-25 Whyte, F.
1940 09-28 Wyte, F.
1940-10-09 Klein, W.
1940-10-10 Whyte, F.
1940-10-14 "Ester"
1940-10-15 Whyte, F.
1940-12-10 "Vilhelm A." Avsändare Svenska legationen i Moskva
1941-03-08 Holm, Ture Enbart 2 fotografier
1941-03-28 Erdmann, Axel
1941-03-28 Nyberg, H.S.
1941-04-08 Jernberg, M.
1941-04-12 Wiggh, H.J.
1941-04-12 Widing, G.
1941-04-19 Öhman, Fia
1941-04-20 Wiggh, H.J.
1941-04-21 Person, Axel
1941-05-01 Friberg, Carl
1941-05-05 A..(?), Vilhelm
1941-05-05 Åkerberg, K.
1941-05-15 Nyberg, E.
1941-06-04 Sjöqvist, Erik
1941-06-12 Holm, Ture
1941-06-17 Sirén (?), R.
1941-07-01 Agge Fältpost
1941-07-03 Jåhnen (?), R.
1941-07-07 "Selma C."
1941-08-27 Holm, Ture
1941-08-28 Wallenqvist, E.
1942-09-08 "Gunilla"
1943-09-02 Richter, E.
1944-08-04 Björkman, Carl
Korresponden uå.:
Georg (bror) vykort
Wilhelmson, B.
Wiggh, H.J.
Lindwall (?)
* Lösa kuvert, 11 stycken
* Utkast till bokens illustrationer
* Recensioner rörande boken
* Räkenskaper rörande boken
* Tryckta skrifter som Axel Gauffin arkiverat: "Konstrevy" 1941, "Ord och Bild" 1947
* Avskrifter av Axel Gauffins hand av Aguéli-material. Med anteckningsbok.
 

Nyheter

den 7 oktober 2020
Beställ arkivmaterial till läsesal - en ny tjänst snart i Riksarkivets alla läsesalar
Vill du ta del av arkivmaterial i någon av våra l...


den 18 september 2020
Folkräkning 1930
Databasen har uppdaterats med 62 418 sökbara pers...


Tidigare nyheter