Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Handlingar rörande administration och tjänstemän

Lunds stadsarkiv: Rådhusrättens och Magistratens arkiv

Serien i arkivkartonger.

Vol 6-18 hade i tidigare förteckning signum G II.

 Volymer (18 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11660 – 1862,odatEder, fullmakter och instruktioner odat och 1660-1841, "annotation på vad tid borgmästare och råd i Lund komma till sina tjänster" 1660-1689, ang. tjänstemännens avlöning 1719-1862, ang. upprättandet av en kommunal stadga 1841 samt ang reglering av ämbetsgöromålen inom stadsdomstolarna 1850-talet. 
21664 – 1838,odatHandlingar ang magistratens källarfrihet (1664)-1792, ang. kämnärspresidietjänsten
(1693)-1818, ang. prästerskapets och skolbetjänternas lön vid begravningar 1709,
ang. auktionskammaren (1746)-1838, ang. domkyrkorådets ledamöter från magistraten 1778-1817, stadskassörshandlingar (formu-
lär m.m.)1700-talet och 1800-talet, ang. fribrevsrättighet för lagfartsprotokoll 1795,
ang. exekutionsförvaltaretjänsten 1799-1812,
ang. redovisning av ensaksböter 1802,
ang. änkekassan 1810, ang. magistratens skrivmaterial 1810, ang. stadsvaktkarlarnas tjänstgöringstid 1812, ang. tiopenningsavgiften 1812-1814, ang. fångar och deras bestraffning 1812-1817, ang. löningsstat 1815, ang. mantalsskrivning 1815,
ang. uniform för magistraten och borgerskapet 1816, ang. Charta sigillataförsäljning 1820, ang. borgmästarens rätt att hava praesidium i alla skråämbeten i
staden 1821, reglemente för en pensionsinrättning för städernas i Skåne
tjänstemäns änkor och barn 1838,
förteckning över förordningar ang magistratsval 1720-1758, odat förteckning över göromål i januari och februari månader,
odat, ang. vaktvaktkarlar odat, ang. rotemästaretjänsten odat, ang. stadsmusikantens lön odat samt ang auskultation vid rådhusrätten odat.
 
31726 – 1819Tillsättande och utövande av befattningar i stadens förvaltning. 
41820 – 1853Tillsättande och utövande av befattningar i stadens förvaltning. 
51849 – 1946Tillsättande och utövande av befattningar i stadens förvaltning 1849-1861, ang. anmälan om tjänstledighet 1943 samt ang uppbördsreformer 1946. 
61866 – 1962Ordningsstadgar för staden Lund. 
71868 – 1961Byggnadsordning 1868-1947, brandordning 1877-1961, hälsovårdsordning 1881-1954. 
81900 – 1910Kommunala stadgar och instruktioner rörande staden Lund. 
91903 – 1910Kommunala stadgar och instruktioner rörande staden Lund. 
101907 – 1957Reglemente för auktionskammaren, kommunala stadgar och instruktioner rörande staden Lund. 
111921 – 1964Inbunden. Semesterliggare, anställningsbevis med instruktioner. 
121936 – 1939Förslag till arbetsordning och lönestat. Anställningsbevis med instruktioner 1922-1964. 
131937 – 1964Uppgifter rörande avlönings- och pensionsförmåner 1916-1946, avlöningslistor angående tjänstemän 1937-1962, listor angående nämndemän 1948-1964. Häri även uppgifter till drätselkontoret angående anställdas tjänstgöring. 
141951 – 1964Handlingar angående nämndemän. 
151965 – 1968Handlingar angående nämndemän. 
161965 – 1971Handlingar angående nämndemän. 
171968 – 1969Handlingar angående nämndemän. 
181970Handlingar angående nämndemän. 

Nyheter

den 1 februari 2021
AI och medborgarforskning öppnar upp arkiven
Är du nyfiken på Göteborgs dolda historia under s...


den 13 januari 2021
Volymer med slutår 1950 har publicerats
Vid årsskiftet släpptes ca 1280 digitaliserade vo...


Tidigare nyheter