bild
Arkiv

Johan Otto Abrahamsons samling


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/0366
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/Q6eCzIZqLY55YnrvVpMca7
Omfång
0,2 Hyllmeter 
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Kungsklippan)

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr: SSA/15397

Förteckning 366

Förteckning

över

Johan Otto Abrahamsons samling
Inledning (äldre form)Johan Otto Abrahamson föddes den 6/5 1816 i Klara församling, Stockholm, som son till fabrikören (vitgarvaren sedan karduansmakaren) Johan Fredric Abrahamson född 20/2 1785 och dennes hustru Brita Maria Lundberg, född den 4/12 1792 (Klara C I b: 7, Jakob B II a: 2, register över burskap).

J.O. Abrahamson var till yrket badarmästare och synes under åren 1842-1848 ha innehaft en rak- och fältskärstuga i Gamla stan med adressen Funkens Gränd 1. 1849-1851 var han skriven på adressen Västerlånggatan 75 och från 1852 på adressen Maria Brunnsgränd 16 (Sthlms adresskalender). Hur länge han varit aktivt verksam som badarmästare kan ej med bestämdhet sägas. Han finns ej upptagen i en bevarad förteckning över "badarmästare i Stockholm som driva öppen rörelse" av den 1/2 1856 (se 1:e stadsläkaren, E I: 1, Inkomna handlingar 1833-1881). Enligt uppgift skulle han ha varit badarämbetets sista ålderman.

Den 17/3 1846 ingick J.O. Abrahamson äktenskap med änkefru Lovisa Augusta Nordwall, född Littke, den 26/10 1820 (Maria E II: 1: 61). Vid sin död den 22/10 1894 efterlämnade Abrahamson fyra barn: Redogöraren Bror Otto Wilhelm född den 30/1 1851, byggmästaren Gottfrid Otto Teodor född 17/4 1853, medico-filosofie kandidaten Knut Otto Adolf född 6/10 1859 samt dottern Hulda Louise Augusta född den 6/4 1863. I boet ingick hälften av egendomen Ormen större 7 i Maria församling samt hälften av egendomen i Kv. Trehörningen 5, 6, 7 i Katarina församling (bou. 1894-II-318). Abrahamson ägde även tidvis fastigheter i Kv. Ormen mindre och Kv. Flygaren i Maria församling (se Handels och ekon. koll. diarium 1851 nr 478 samt vol. 2 nedan).

I samlingen, som även innehåller handlingar härrörande från yngre medlemmar av släkten Abrahamson, märkes särskilt brev från friherre Otto Wilhelm Löwen och dennes maka Carolina Lovisa f. Dahlfelt, tillfällighetsvers och andra manuskript vilka, liksom en del av det i samlingen ingående trycket, vittnar om att Abrahamson livligt deltog i ordens- och sällskapslivet, fastighetshandlingar fr.a. hänförande sig till av Abrahamson ägda fastigheter samt en volym badarämbetets protokoll 1692-1735. Sistnämnda volym, som förvaras bland stadsarkivets skråarkivalier, är särskilt värdefull, då hitintills ingenting varit känt om badarämbetets arkiv. Volymen har givetvis kommit i Abrahamsons ägo i dennes egenskap av badarämbetets ålderman.

Av erhållna upplysningar i samband med förvärvet av Abrahamsons samling har vidare framkommit, dels att även andra delar av ämbetets arkiv förvarats av Abrahamson och dennes efterlevande, dels att dessa delar dessvärre genom olyckliga omständigheter har gått till spillo och förstörts.

Samlingen (acc. 69/1971) inköptes av fru Astrid Abrahamson, änka efter en sonson, köpmannen Johan Otto Vilhelm Teodor Abrahamson, till Johan Otto Abrahamson.

Till detta bestånd ansluta sig en senare gåva från fru Astrid Abrahamson, "Abrahamsonska familjearkivet", se SSA 0895.

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2020-05-06 08:17:25

Nyheter

den 15 november 2023
125 386 nya personer sökbara i Folkräkning 1930
Folkräkningsdatabasen för 1930 har uppdaterats me...


den 13 november 2023
Uppdaterade ämnessidor i Riksarkivets digitala forskarsal
I Digitala forskarsalen på vår webbplats kan du b...


Tidigare nyheter