bild
Arkiv

Södertörns domsaga, Inskrivningsdomaren


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/2891
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/3mBizvtk92HJ2HBQYf0c64
ExtraID2891
Omfång
9,3 Hyllmeter 
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Kungsklippan)

Innehåll

ArkivhistorikSödertörns domsaga Inskrivningsdomaren (1933-1971)

Inskrivningsdomarens verksamhet var att registrera äganderätt och andra rättsförhållanden i fast egendom. T.o.m. 1932 hade denna verksamhet varit en del av de vanliga domstolarnas åtaganden. År 1933 inrättades särskilda enheter för detta och en separat arkivbildning påbörjades. De lagfarts- och inteckningsböcker som redan tidigare hade börjat föras (i det här fallet så långt tillbaks som 1875) blev en del av det nybildade arkivet.

Vilka olika socknar och kommuner som ingått i Södertörns domsagas Inskrivningsdomares ansvarsområde har skiftat under åren, se pappersförteckning.

1947 indelades Inskrivningsdomaren i två områden, serie 1 som innefattade Sotholm, Öknebo och Svartlösa härader. Serie 2 som innefattade Huddinge och Nacka socknar i Svartlösa härad.

I maj 2001 beslutades att en nationell depå för ”inskrivningsmaterial” skulle förläggas till Landsarkivet i Härnösand. Beslutet var en direkt följd av inskrivningsväsendets omorganisation 2001. Detta innebar att landets samtliga tingsrätter skulle leverera sitt ”inskrivningsmaterial” till landsarkivet före april månad 2003.
Med ”inskrivningsmaterial” menas i detta sammanhang arkiven efter respektive inskrivningsmyndighets verksamhet. Inskrivningsdomarnas verksamhetsperiod sträckte sig mellan 1933 och 1971, och de ”gamla” inskrivningsmyndigheterna mellan 1972 och 2001.

Serier som förvaras vid Stockholms stadsarkiv och som sträcker sig mellan åren 1875-1970:
C 1 A, C 1 B, C 1 C, C 2 A, C 2 B, C 2 C, C 4, D 1 AA, D 1 AB, D 1 AC, D 1 BB, D 1 BC och D 4.

Övriga serier och handlingar se Inskrivningsdomarens i Södertörns domsaga arkiv, SE/HLA/1340224. Arkivet förvaras vid Landsarkivet i Härnösand.

Stockholms stadsarkiv 2011-05-31
Jörgen Skoglund

Kontroll

Skapad2011-05-31 10:42:45
Senast ändrad2011-06-07 09:34:11

Nyheter

den 15 november 2023
125 386 nya personer sökbara i Folkräkning 1930
Folkräkningsdatabasen för 1930 har uppdaterats me...


den 13 november 2023
Uppdaterade ämnessidor i Riksarkivets digitala forskarsal
I Digitala forskarsalen på vår webbplats kan du b...


Tidigare nyheter