Folkräkning 1930 

2018-02-07

Databasen har uppdaterats med 74 961 sökbara personer fördelade på åtta län; Uppsala, Jönköping, Kristianstad, Blekinge, Malmöhus, Örebro, Jämtland samt Göteborg- och Bohus län.

Uppsala län är därmed komplett samtidigt som de första församlingarna i Blekinge, Örebro och Jämtland nu är sökbara för år 1930.

Dessutom tillkommer ytterligare 15 072 sökbara personer som är födda 1917. Alla personer som var skrivna i Sverige 1930 registreras, men enbart personer födda för mer än 100 år sedan är sökbara p.g.a. personuppgiftslagen, PuL.

Till Folkräkningar (Sveriges befolkning)

Tillbaka