Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (4) Info Info
   • Övriga (3)
   • Ej fastställd (1)

 • REGISTER
  • Alla (18)
  • Brev (16) Info Info
  • Uppslagsverk (2)

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info

Visar träff 1-20 av 22
1. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Färla, Åke Bengtsson

Yrke: Krigare, Riksråd
Född: 1530-talet
Död: 1578

2. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 13487

Utfärdat: 13890000
Innehåll: ”Jtem et breff på Lycketorp wed wadstena. ssom måns Bengtsson (ulv) wnthe Clostret till enn behageligh tijdh Anno 1389”.

3. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 29348

Utfärdat: 14720000, Skofteby
Innehåll: Svarte Åke Jönsson kungör att han till Lars Siggesson återlämnat gården Saleby (i Slöta socken i Västergötland), vilken han hade tagit från Karl Bengtsson (Färla) medan han (utfärdaren alltså) var höv...

4. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 13476

Utfärdat: 13890000
Innehåll: ”Ithem her ficke v, witzen quittentio, ath Harall Carlsson, hann betallat hade 100 mark”

5. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 7654

Utfärdat: 13600000
Innehåll: Uppgift om ett Thomas Anderssons fastebrev på Skärplinge by som Ulf Jakobsson fick av herr Magnus Gislesson.

6. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 14521

Utfärdat: 13960000
Innehåll: ”Jtem et breff, på Norra flaka (Vi socken, Sevede härad), ssom her haralld Carlsson (Stubbe), bytte ssigh till, för Skraphem (=Skräphem, Fördinge socken), Anno - 1396”.

7. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 14522

Utfärdat: 13960000
Innehåll: ”Item heradzhöffdingens festhe, i Sewede, Joenn Persson, Ath her Harall Carssonn (Stubbe), bytte ssigh till, flaka (Vi socken), för Boda, i hovenn (=Hvena) Sochn - Anno 1396”.

8. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 14689

Utfärdat: 13970000
Innehåll: ”Jtem Arffuid pripicka och hans hustru katerina Barnomsdotter breff, med huilcket the ssållde, her Sten boosson (Natt o. Dag) riddare, ett godz, Arnebergh, i örberga Sochnn i Daals herat, Anno 1397”.

9. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 8058

Utfärdat: 13620000
Innehåll: ”Item konungh Håkons förswarelse breff för Kætillwaste Krok i Grymsta i Sorunda sochnn”.

10. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 11569

Utfärdat: 13800000, Ålhult
Innehåll: ”Item Nils Carlssonns fulmacht hann gaff Haralld Carlssonn om all orätt ssom Göstaff Matzsson honom giort hade, både han togh hans systher wthann hans minne och klandrade hanns godz. Schript...
Digitaliserat material finns

11. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 9587

Utfärdat: 13700000
Innehåll: ”Jthem Joenn Arelssons breff, hann gaff ssinn hustru Botillda Magnusdotter morgongåffor Rytom i Oppeby sochnn och en quarn i Kyrckefors och ssinn deell i Bielbo anno 1370”.

12. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 10116

Utfärdat: 13720000
Innehåll: ”Item 2 breff på Ödelstorp szom haralld Carlszon åtte, 1372”. (se under DS X 130-131).

13. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 39269

Utfärdat: 13860000
Innehåll: Henrik Reventlow och hans hustru Ingegerd Johansdotter byter jord med Bo Jonsson.i ”wtby” 3 1/2 öreland och 2 penningland, i ”bragom” och 14 penningland i ”Swarte” socken mot Tompta 5 örtugland minus ...

14. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 11568

Utfärdat: 13800000
Innehåll: ”Item Joenn Ernildssonns och Engilbricht Bengtssons breff Över raden och här insignerat. ath Harallt Carlssonn gaff Månns Carls­sonn Härefter ca 2 bokstäver överstrukna. quitt och frij för...
Digitaliserat material finns

15. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 10117

Utfärdat: 13720000
Innehåll: ”Item et breff, ath mosziöboda, Ellåkra, Äshullt, wahr harall Carlszonns fädernne, och icke nils suerrkilssonns, ath haralldz fader, Carll haralssonn, länte ssin Broder son, nils suerrkilsson, them, i...

16. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 11237

Utfärdat: 13780606, Dalaborg
Innehåll: ”Jtem Abraham Anderssons, Jogan Chnutssons Så ms; Chnussons Dalsl. Dipl. , Clement Persson För väntat Perssons. , Jöns Suedssons Så ms (möjligen felskrivning för Suendssons); Dalsl. Dipl. rättar till ...
Digitaliserat material finns

17. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 13025

Utfärdat: 13860000
Innehåll: ”Item Et Byttes breff Emellan Boo Jonsson Droseth i Swerige och Eskellsstune Closters Prior och Conuentum etc. ath boo fech tesse Effternempde godz i Smalandh herlixtorp (Hällestorp?) och fierdung i W...

18. Svenskt biografiskt lexikon

19. Volym
Allmän anmärkning: 3.1. Klagomålsregister mot Åke Bengtsson (Färla) 1...
Tid: 1574 – 1594
Tillhör arkiv: Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
Arkivbildare/upphov: [Proveniens ej registrerad]

Förvaras: Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg)
Digitaliserat material finns

20. Volym
Allmän anmärkning: Småland, Öland: 1:26 fol. 1-22 Handbörd fol. 23-...
Tid: 1562
Tillhör arkiv: Frälse- och rusttjänstlängder -1632
Arkivbildare/upphov: [Proveniens ej registrerad]

Förvaras: Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg)
Digitaliserat material finns