bild
Arkiv

Uddeholms AB, Centralförvaltningen: Historiska arkivet


Grunddata

ReferenskodSE/VA/51191
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/g0L9yJhxvoHVSEItAfKdK0
Omfång
35 Hyllmeter  (83/72.)
ArkivinstitutionVärmlandsarkiv, Region Värmland (depå: Zakrisdal)
Arkivbildare/upphov
Haneströms Brukshandel (Lilla Edet) (1904/1905) (Volym 224.)
Alternativa namn: Oskar Nyberg AB (Lilla Edet)
Kategori: Företag. Handel
 
Särna AB (1860 – 1893) (Volym 304.)
Alternativa namn: Särna skogsbolag
Kategori: Företag. Skogsbruk
Kategori: Företag. Handel
 
Haneströms rederiaktiebolag (Volym 224.)
Kategori: Företag. Transport- och lagringsföretag
 
Kohlsäters AB (1694) (Volym 227.)
Alternativa namn: Kohlsäters bruk  (1694 – )
Alternativa namn: Kolsäters bruk  (1694 – )
Alternativa namn: Kålsäters bruk
Kategori: Företag. Lantbruk och fiske, ospecificerat (Lantbruksrörelse)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk, sågverk)
Kategori: Företag. Processindustri (Papp- och kartongbruk, träsliperi)
Kategori: Företag. Energi-, vatten- och avloppsverk (Kraftrörelse)
 
Göta Älvdals Tegelbruk (Lilla Edet, Fuxerna socken (1911) (Volym 221.)
Alternativa namn: AB Göta Älvdals Tegelbruk (Lilla Edet, Fuxerna socken)
Alternativa namn: Göta Elfdals Tegelbruk
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Tegelbruk)
 
Munkfors bruk (1670) (Volym 56, 63-64, 66-78, 92-93, 106-107: Handlingar rörande Munkfors.)
Alternativa namn: Böhler Uddeholm Precision Strip
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk, kvarn, sågverk)
 
Uddeholms bostads AB (Volym 510.)
Kategori: Företag. Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare
 
Blombacka bruk (1849) (Volymerna 179 och 403: Handlingar angående Blombacka bruk.)
Alternativa namn: Aktiebolaget Blombacka bruk
Alternativa namn: Blombacka Aktiebolag  (1882 – )
Alternativa namn: Blombacka Aktiebolags Tändstickefabrik
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Tändsticksfabrik, järntrådtillverkning, linslageri)
Kategori: Företag. Processindustri (Pappersbruk)
 
Trysils bolag (1830) (Volym 196 och 248.)
Alternativa namn: Trysils skogsbolag
Kategori: Företag. Skogsbruk
Kategori: Företag. Handel
 
Svartå bruk (1687 – 1893) (Dossier 300-302 och 112: Handlingar angående Svartå bruk.)
Alternativa namn: Svartåhyttan
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Hytta, sågverk, kvarnrörelse)
 
Haneströms tomtaktiebolag (Volym 223.)
Kategori: Företag. Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare
 
Uddeholms AB (1668) (Dossierlagda handlingar 1653-1967.)
Kategori: Företag. Skogsbruk (Skogsindustri)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk, stålverk)
Kategori: Företag. Gruvor och mineralutvinningsindustri
Kategori: Företag. Energi-, vatten- och avloppsverk (Kraftrörelse)
Kategori: Företag. Transport- och lagringsföretag
 
Snarkils bruk (1721 – 1877) (Dossier 270-271: Handlingar angående Snarkil.)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
 
Storbrohyttan (1591) (Volym 503: Handlingar angående Storbrohyttan.)
Alternativa namn: Carlsbrohyttan
Alternativa namn: Storbro hytta
Alternativa namn: Storbrohyttans AB
Alternativa namn: Karlsbrohyttan
Alternativa namn: Storbro egendom
Kategori: Företag. Lantbruk och fiske, ospecificerat
Kategori: Företag. Skogsbruk
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
Kategori: Företag. Energi-, vatten- och avloppsverk
Kategori: Företag. Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare
 
Årås sulfitfabrik (1893 – 1914) (Volym 208.)
Kategori: Företag. Processindustri
 
Lindfors bruk (1628 – 1883) (Volym 207: Handlingar angående Lindfors bruk.)
Alternativa namn: Lindfors nedre hammare
Alternativa namn: Lindforshammaren
Alternativa namn: Mellanhammaren
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
 
Hjeltevads nya träförädlings AB (1906) (Volym 226, 280:2, 320: 8.)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat
 
Stjernsfors bruk (1669 – 1918) (Volym 208.)
Alternativa namn: Uddeholms bruk
Alternativa namn: Stjernsforsverken  (1902 – )
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
Kategori: Företag. Processindustri (Sulfitfabrik, sulfatfabrik, elektrokemisk rörelse)

Innehåll

Allmän anmärkningFörteckningsnummer 1/72, 25/72
Inledning (äldre form)Uddeholmsbolagets ämnesordnade handlingar t o m 1967

Under 1940- och 1950-talens ordningsarbeten i Uddeholms arkiv registrerades äldre lösa handlingar ämnesvis efter, som det vill synas, rätt godtyckliga indelningsgrunder. Registreringen och arkivläggningen som sådan var dock mycket omsorgsfull. För något yngrehandlingar (från omkring 1900) hos centralförvaltningen användes det s k UHB-registret med ett femtontal ämnesvisa huvudgrupper. Indelningen därunder blev dock fortfarande godtycklig och överflyttningar skedde ibland i efterhand. Hela detta handlingsbestånd kallades för "historiska arkivet".

För ombudsmannaavdelningens ämnesordnade handlingar användes en variant av UHB-registret.

1972 mottog Värmlandsarkiv detta omfattande bestånd av ämnesordnade handlingar, som i tiden sträcker sig från 1600-talets slut t o m 1967. Beståndet kvarstår i det vid leveransen befintliga skicket. Registret har emellertid omstrukturerats något för att bli mer konsekvent och lättillgängligt, även om själva registerbladen är oförändrade.

Registret består av följande delar:

(Löpande volymnummer 1-510)

1 "Källor till Uddeholms historia" (1600-t-omkr 1900)
2 Centralförvaltningen (omkr 1900-1967), grupp 1-5
3 Centralförvaltningen (omkr 1900-1967), grupp 6
4 Centralförvaltningen (omkr 1900-1967), grupp 7-18

(Löpande volymnummer 1-192)

5 Ombudsmannaavdelningen (omkr 1900-1967), grupp 1-7
6 Ombudsmannaavdelningen (omkr 1900-1967), grupp 8
7 Ombudsmannaavdelningen (omkr 1900-1967), grupp 9-11
8 Ombudsmannaavdelningen (omkr 1900-1967), grupp 12-16

Volymerna beställs enligt följande alternativ.

1-4 UHB, centralförvaltningen, dossierer, vol (löpnr)
5-8 UHB, ombudsmannaavdelningen, dossier, vol (löpnr)

Observera att dossierarkiv med nära anknytning till Uddeholm också finns i arkiven efter Persbergs Grufve AB, NklJ, Storfors bruk, Skoghallsverken m fl.

Leif Gidlöf

UHB-registret, Huvudgrupper (Centralförvaltningen)
1 Administration
2 Skogsförvaltningen
3 Lantbruksförvaltningen
4 Personal
5 Fastigheter
6 Industriella anläggningar i Sverige
7 Kommunikationer
8 Sociala och allmänna frågor
9 Vattenrätter, vattenmål
10 Juridik (rättegångar, stölder, tvister m.m.)
11 Juridik (taxerings- och skattefrågor m.m.)
12 Handlingar av allmän art, hembygdsfrågor, kuriosa)
13 Krigsmaterial, försvaret
14 Hotell och restauranger
15 Verksamhet i utlandet
16 Publicitet, information
17 Samarbete med andra företag

UHB-registret, Huvudgrupper (ombudsmannaavdelningen)
1 Fastigheter
2 Industriella anläggningar i Sverige
3 Skogsförvaltningen
4 Lantbruksförvaltningen
5 Kommunikationer
6 Köp och försäljning
7 Ekonomi
8 Administration (inkl. dotterbolag och agenturkontor, utomstående bolag och institutioner)
9 Personal
10 Sociala och allmänna frågor, lagstiftning
11 Rättegångar, polisärenden, tvister
12 Vattenrätter, vattenmål
13 Vakant
14 Krigsmateriel, försvaret
15 vakant
16 Publicitet, information
KÄLLOR TILL UDDEHOLMS HISTORIA

Sedan denna bok avslutats har arkivering och registering av nya serier av handlingar påbörjats och för att kunna skilja på dessa betecknas denna bok del I och de kommande del II o s v.

KÄLLOR TILL UDDEHOLMS HISTORIA

Förteckning över i Uddeholms arkiv förvarade handlingar och föremål av historiskt intresse.

Innehållsförteckning

Inledning Sid.

I Historiska uppgifter

Uddeholmsverkens anläggningar från år 1668 till omkring år 1900 3

Uddeholmsverkens brukspatroner och bruksdisponenter, verksamma under tiden 1668 till omkring sekelskiftet 1900 9

Släkttavlor (Geijerska och Börjessonska släkterna) 10

II Arkivförteckningar

1. Uddeholm

Protokoll med bilagor:

Moderbolagets protokoll med bilagor 14

Dotterbolagens protokoll med bilagor 15

Handlingar rörande delägarnas, ombudens,styrelsens och revisorernas sammanträden 17

Korrespondens:

Skrivelser till och från brukspatronerna och bruksdisponenterna för tiden 1688-1938 19

Handlingar till och från Bergskollegium 21

Cirkulär från Uddeholm till bruken och gruvorna 25

Handlingar rörande de äldre brukspatronernas personliga verksamhet och insatser:

Brukspatron Johan Gustaf Carlström och hans arvingar 26

Brukspatron Bengt Gustaf Geijer d.ä. och hans arvingar 30

Brukspatron Emanuel Geijers dagbok 35

Brukspatron Bengt Gustaf Geijer d.y. och hans arvingar 36

Lösa handlingar ordnade efter ämne:

Förslag till och anläggning av nya masugnar och verk samt flyttning av gamla anläggningar 39

Uddeholms förvärv av Munkfors bruk och egendomar 48

Hagfors järnverks anläggande 49

Gruvor och gruvbrytning 54

Järnvägar 59

Ångfartyg 63

Transportfrågor, landsvägs- och brobyggnader samt kanaler och vattenleder 64

Bergsmästareämbetet i Filipstad 67

Jernkontoret 68

Diverse kontrakt samt uppgörelser och bestämmelser angående tillåtna utsmidet i stångjärnshamrarna och blåsningen i masugnarna etc. 69

Anställdas lönevillkor och skyldigheter etc. 71

Handlingar angående gemensamma frågor rörande bolagets järnhantering och järnförsäljning 74

Bolagets egendomar 79

Bestämmelser om timmerhandel och timmerflottning 83

Kvarnar och kvarnfrågor 84

Bolagets jordbruk 85

Husbesiktningar och värderingar 86

Brandstodshandlingar och förslag till tecknande av nya brandförsäkringar 87

Till Uddeholm inkomna handlingar rörande verksamheten vid numera nedlagda bruken:

Motjärnshyttan 89
Stjernsfors bruk 91
Gustafsfors bruk 93
Föskefors bruk 95
Halgå bruk 96
Likanå och Femtå bruk 97
Brattfors bruk 99
Skoghalls faktori och ångsåg 101

Av respektive bruk och förslag lämnade uppgifter till Uddeholms bolagsstämmor 103

Äldre priskuranter 104

Uddeholms bolags ombildande till aktiebolag 105

Bokslut, utdelningar och dit hörande handlingar 106

Rättegångar och tvister 107

Skuldförbindelser och reverser 113

Taxering, beskattning och uppbörd 114

Läkare- och sjukvårdsfrågor 115

Kyrkofrågor 117

Skolväsendet 122

Handlingar av allmän art 124

Räkenskaper (huvudkontorets) 132

2. Nedlagda bruk

Bevarade delar av de nedlagda brukens arkiv (handlingar och räkenskaper, förvarade i herrgårdsarkivet). OBS! Endast hyllanvisning.

Motjärnshyttan 140
Tranebergshyttan 141
Stjelphyttan 141
Ulleshyttan 141
Stjernsfors bruk 142
Geijersholms bruk 142
Uddeholmshyttan 143
Gustafsfors bruk 143
Sunnemo bruk 144
Lovisebergs bruk 145
Föskefors bruk 146
Ufvanå bruk 146
Halgå bruk 147
Likanå och Femtå bruk 148
Brattfors bruk 148
Svartå bruk med Forshyttan och Pardixhyttan 149
Handlingar avseende samtliga masugnar och järnbruk 149
Diverse gruvbolag 149
Stjerns Aktiebolag 150
Faktorier 150
Skogsbolag och skogsförlag 150
Utsjö Järnvägs Aktiebolag 151
Diverse småföretag 151

3. Munkfors bruk

Bevarade äldre dokument och handlingar från Munkfors bruk, avseende tiden före Uddeholms förvärv av bruket och dess egendomar:

Borgmästare Johan Börjesson 152
Inspektoren Christoffer Christoffersson Geijer 153
Rådman Johan Knöppel 154
Familjen Herwegh 155
Hammarpatron Anders Ekebom 158
Familjen Bratt 160
Familjen Borgström-Adelheim 164
Lagman Aleph Herman Anrep 168
Familjen Hamilton-Adelheim 172
Kommerserådet Niclas Björnberg 174
Munkfors bruks egendomar 178
Handlingar gemensamma för hela Munkfors bruk 180
Laxfisket i Munkforsen och vid Laxholmen 181
Diverse handlingar rörande Munkfors 182

III. Övriga förteckningar

Diverse föremål och enskilda handlingar,förvarade i arkivet 183

Bolagets silversamling 185

Bolagets äldre litteratursamling 188

Inledning

Det viktigaste källmaterialet till Uddeholms historia utgöres av de handlingar, vilka uppstått och samlats i samband med verksamheten inom Uddeholm och de därtill hörande eller anslutna bruken och företagen. Detta källmaterial har dels av ålder förvarats i Uddeholm, dels ditförts för ett par årtionden sedan från de talrika nedlagda bruk, som funnits inom Uddeholms område och där de påträffats i ofta illa medfaret skick. I denna volym förtecknas dessa handlingar i den mån de förvaras i Uddeholms arkiv. Munkfors, Storfors och motsvarande till Uddeholmsverken hörande företag har sina särskilda arkiv, vilka delvis äro förtecknade eller snarast komma att förtecknas.

Översiktiga korta notiser om brukens verksamhet, om Uddeholms brukspatroner och bruksdisponenter och om de släkter, med vilkas öde Uddeholm har varit förknippat, har bifogats framställningen. Härvid har i viss mån anlitats följande litteratur:

Erik Fernow: "Beskrifning öfver Vermland"
Erik Fernow: "Philipstads slägter"
Gustaf Elgenstierna: "Svenska adelns ättartaflor"
Fredrik Fryxell: "Vermlands slägtebok"
F.R. Tegengren: "Järnmalmstillgångarna i mellersta och södra Sverige"
H.E. Ahrenberg och J.E. Ekman: "Stämpelbok för jernverken i Sverige"
J.A. Almquist: "Uddeholmsverken"
Gustaf Ekman: "Storforsverkens historia"
Jalmar Furuskog: "De värmländska järnverken"
Helmer Bratt: "Bratt från Brattfors" samt "Svenskt biografiskt lexikon"

Den större delen av förteckningen omfattar de lösa handlingar som samlats i arkivet och som här ordnats dels efter de brukspatroner, vilkas verksamhet de återspegla, dels efter de ämnen de beröra. I åtskilliga fall har utdrag ur den historiskt viktigaste arkivserien,protokollen, bifogats respektive ämnesgrupper, då karakteristiska eller värdefulla notiser påträffats. Dessa utdrag äro i varje fall särskilt angivna.

Förutom Uddeholmsarkivet förtecknas här nedan tre särskilda grupper av handlingar och föremål, som förvaras i arkivet, nämligen 1) Diverse föremål och enskilda handlingar, 2) Bolagets silversamling samt 3) Bolagets äldre litteratursamling.

Till ledning vid arkivets ordnande och förtecknande har tjänat Åke Kromnows "Hur man ordnar ett industri-arkiv" samt, framförallt, Riksarkivarie Ingvar Anderssons värdefulla råd och rekommendationer.

Det är min förhoppning att denna översikt skall kunna tjäna såväl forskningen i Uddeholms historia som den värmländska hembygdsforskningen i allmänhet.

Uddeholm och Karlstad i januari 1952.

(För ytterligare historik, biografier, fotografier, utdrag ur bolagsstämmoprotokoll, uppgifter om saknade arkivhandlingar m.m., se pappersförteckningen i forskarexpeditionen.)

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Se: (SE/VA/50357/F 8/2)
Se: (SE/VA/50357/F 8/2)
Se: (SE/VA/50357/F 8/2)
Se: (SE/VA/50357/F 8/2)
Se: (SE/VA/50357/F 8/2)
Se: (SE/VA/50357/F 8/2)
Se: (SE/VA/50357/F 8/2)
Se: (SE/VA/50357/F 8/2)
Se: (SE/VA/50357/F 8/2)
Se: (SE/VA/50357/F 8/2)
Se: (SE/VA/50357/F 8/2)
Se: (SE/VA/50357/F 1 cb/3)

Kontroll

Senast ändrad2016-10-20 12:49:30