bild
Serie

Korrespondens m.m.

Norrlandsmässans arkiv

Se även serie F II.

 Volymer (3 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11941 – 1953Inkomna och avgångna skrivelser, sång till Härnömässan 1941 med noter,
telegram från Konungen till landshövding Rosén, Härnösand 1941-04-26,
föredragningslistor, deltagareförteckningar u.å. (Föredrag av Albin Johansson, Stockholm; "Norrland och Sveriges självförsörjning"),
protokoll vid sammanträde med landstingsdelegationer för de fyra nordligaste länen 1950-10-24,
stadgar för Norrlandsförbundet 1952-02-19,
stadgar för Norrlandsfrämjandet,
PM beträffande Norrlandsmässan och sammanträde med landstingens delegation 1952-02-22,
protokoll med styrelsen för Sundsvalls Tekniska förening och representanter för Norrlandsförbundet 1952-12-09,
Från Tekniska Föreningen i Västerås:
1) Avskrift av 25-årsfestskrift,
2) Avskrift av föredrag av J.S. Edström 1931,
3) Avskrift av opus i matrikeln,
Sågverksindustriarbetareförbundet rörande sysselsättningsmöjligheter i Norrland vid ev. lågkonjunktur 1948,
protokoll vid sammanträde den 1949-06-09
med Västerbottens Tekniska förenings styrelse.
Föredrag rörande yrkesutbildningsfrågor i Norrland 1950-08-24,
tablå över föredrag hållna vid Härnömässorna 1941-1952
 
21954 – 1967Inkomna och avgångna skrivelser, placeringslistor, utdrag ur protokoll 
31958 – 1963Inkomna och avgångna skrivelser, utdrag ur protokoll, föredragningslistor,
telegram från Norrlands Gille i Skåne samlat till surströmmingsfest 1963-07-21,
anföranden 1958, 1963.