bild
Serie

Byns handlingar

YXNARUM BYSAMFÄLLIGHET

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11671 – 18251671-00-00. Utdrag av jordeboken, kronofisken vid Toreholmen
1744-02-22. Överenskommelse, gärdesgårdar
1749-02-22. Dombok Medelstad, mål 104, angående brandstods utbetalande
1759-05-25. Dombok Medelstad, mål 28, Listerby stämmer Yxnarum angående intäkter
1763-06-27. Storskiftesdelningsprotokoll
1765-05-07. Kvittens saköre
1765-07-04. Dombok Medelstad, mål 6, gärdesgården mellan Yxnarum-Listerby
1770-06-19. Lantmäteriförrättning, åker, äng mm (flera datum)
1779-10-04. Besiktning av Pällakärret och Tuvedamskärret
1781-02-14. Landshövdingens resolution angående Pällekärret och Tuvedamskärret, brukande av
1787-07-23. Kungörelse, skillnaden mellan Yxnarum och Rolstorp
1791-10-03. Lantmäteriförrättning, Listerby bys utmark
1791-11-15. Kvittens
1792-04-04. Kvittens, karta över Yxnarums inägor
1792-05-29. Dombok Medelstad, mål 42, angående rågång Yxnarum-Listerby
1792-07-00. Karta, se 1797-05-19 med flera. Göta hovrätts domar
1792-07-09. Lantmäteriförrättning, tvisteparken Yxnarum-Listerby
1792-08-16. Göta hovrätts dom, angående rågång Yxnarum-Listerby
1793-08-02. Lagmansrätten, mål 10, angående rågång Yxnarum-Listerby
1794-03-10. Göta hovrätts dom, angående rågång Yxnarum-Listerby
1794-03-10. Göta hovrätts dom, angående rågång Yxnarum-Listerby
1795-11-09. Göta hovrätts dom, angående rågång Yxnarum-Listerby
1795-11-26. Landshövdingens resolution angående byggnad av Skärvsjöhultsvägen
1796-09-14. Göta hovrätts dom, angående rågång Yxnarum-Listerby
1797-05-19. Göta hovrätts dom, mål 5, angående rågång Yxnarum-Listerby
1797-11-11. Kvittens
1798-04-03. Dombok Medelstad, mål 159, samfälld mark vid sjökanten
1798-05-23. Kvittens
1798-05-31. Dombok Medelstad, mål 40, angående madäng
1798-07-12. Lagmansrätten, mål 41, angående Maskiftet
1798-07-26. Lagmansrätten, mål 41, angående madängsstycken
1799-04-01. Angående den långa processen mellan Yxnarum och Listerby
1799-05-14. Dombok Medelstad, mål 94, stadgande av förbud och vite
1799-05-22. Stadgande av förbud och vite
1799-05-25. Dombok Medelstad, mål 141, fördärvade gärdesgårdar
1799-07-31. Landshövdingens resolution angående landsvägsdelning
1799-10-00. Landshövdingens resolution angående lantmäteriförrättning
1800-11-10. Lantmäteriförrättning, inägor
1800-11-10. Lantmäteriförrättning, inägor
1801-03-04. Dombok Medelstad, mål 24, mordbrand hos bonden Paul Trulsson i Askeboda
1802-10-07. Arrestantskjutsar
1803-05-09. Landshövdingens resolution angående fångskjutsar
1803-07-04. Kreatur, överenskommelse
1806-08-27. Lantmäteriförrättning, åbodelning, inägor mm
1806-09-29. Lantmäteriförrättning, åbodelning, inägor mm
1807-00-00. Kvittens över landsvägens mät- och delning samt flottvägsfisken
1807-04-02. Gränsdragning, Nr 23
1807-04-02. Lantmäteriförrättning, jämkning, Nr 22 och Nr 23
1809-07-05. Stadgande av förbud och vite
1809-10-25. Fragment av handling
1812-06-27. Överenskommelse angående bete å Norra mark
1814-08-20. Landshövdingens resolution angående kronoskjutsar
1817-07-08. Lantmäteriförrättning, skiljelinjer
1817-08-04. Lantmäteriförrättning, skiljelinjer
1818-04-25. Båtsmanskobete, överenskommelse
1824-09-13. Fornaboda led, överenskommelse
1825-05-24. Enskiftesprotokoll, inbundet, bokbindarkvitto ingår i volymen
Odaterat. Ekonomisk handling, kreatur
Odaterat. Ekonomisk handling, uppbörd
Odaterat. Kladdanteckning, från lantmäteri
Odaterat. Landsvägens vidmakthållande
Odaterat. Skrivelse till Konungen angående allmänna landsvägens underhållande, given av Karlskrona på ena sidan och Östra härads samtliga hemmansägare på andra sidan
 
21827 – 19781827-05-22. Dombok Medelstad, mål 432, stadgande av förbud och vite
1830-02-08. Dombok Medelstad, mål 272, kronoskjutsar
1830-05-05. Dombok Medelstad, mål 37, allmänna landsvägens underhåll
1830-05-05. Dombok Medelstad, mål 38, isvägens utstakande mellan Skillinge och Dragsö
1830-09-11. Gärdesgårdens riktiga dragning
1830-11-23. Överenskommelse angående frånvaro vid bystämma
1833-09-19. Dombok Medelstad, mål 74, delning Östra vägen
1834-00-00. Lagmansrättens utslag, mål 239, vägfördelning
1834-01-17. Dombok Medelstad, mål 86, delning Östra vägen
1834-04-19. Fiskeförbud
1834-05-10. Dombok Medelstad, mål 218, delning Östra vägen
1834-12-17. Lagmansrätten, mål 33, underhåll av väg
1835-03-06. Dombok Medelstad, mål 568, olaga fiske
1841-04-17. Dombok Medelstad, mål 7, kronobrev till Hasslö och Aspö
1841-05-04. Dombok Medelstad, mål 21, kronobrev till Hasslö och Aspö
1841-06-18. KBH utslag, brevbärningsskyldighet
1849-01-27. Dombok Medelstad, mål 272, stadgande av vite
1849-12-19. Skrivelse till Medelstad härads tingsrätt, utdömande av vite
1850-01-25. Dombok Medelstad, mål 287, Östra vägens delning
1851-05-01. Överenskommelse bete
1854-01-26. Överenskommelse snöskottning, ploglag
1859-02-15. Arrendekontrakt Murgårdskurran
1862-1863. Lista över verkställd snöskottning och plogning på sockenvägen
1865-06-15. Vägdelningshandlingar, by- och avelsvägar
1866-01-16. Dombok Medelstad, mål 1, lantmäteriförrättning
1876-02-23. Skrivelse till KBH, överlåtelse av Torholmen
1876-06-10. Stängseldelning
1876-06-19. Kvittens
1877-11-03. Landshövdingens resolution, lösande av lägenhet till skatte
1885-02-26. Kontrakt, byte, jord mot grustag
1898-1932. Dikeshandlingar med två kartor 1898 och 1915 (karta 1898 i Ritningsskåp)
1907-00-00. Kungörelse angående rågångsutstakning
1909-00-00. Karta rågångsutstakning
1909-07-12. Arvodesräkning, rågångsutstakning
1909-07-12. Lantmäteriförrättning, rågångsutstakning
1910-01-17. Dombok Medelstad, mål 16, rågångsutstakning
1936-06-15. Arrendekontrakt, Leråkra 1 till Yxnarums by
1944-01-25. Kvittens
1974-11-18. Reglering Yxnarum 19:1 och Listerby 16:54
1974-11-18. Reglering Yxnarum 19:1 och Listerby 16:54
1978-02-03. Uteslutande ur jordeboken av jordeboksfisket Torholm Nr 9