Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (20896) Info Info
   • Statlig myndighet (19701)
   • Kommunal myndighet (807)
   • Gård (10)
   • By (2)
   • Förening (93)
   • Företag (98)
   • Övriga (72)
   • Ej fastställd (92)
   • Person (släkt) (56)

 • REGISTER
  • Alla (411)
  • Uppslagsverk (261)
  • Brev (64) Info Info
  • Statsförvaltning (60)
   • Konselj (57) Info Info
   • Skrivelser till Kungl Majt (3) Info Info
  • Sjukvård (26)

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 21-40 av 21337
21. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Finansdepartementet

Datum: 1919-06-19
Ärendemening: Ang. riksdagens skrivelse till Konungen, i anl. av Kungl. Maj:ts i statsverkspropositionen gjorda framställning om reglering av vissa inom statsförvaltningen anställda kvinnliga biträdens avlöningsför...

22. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Finansdepartementet

Datum: 1919-07-04
Ärendemening: Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om ändrad lydelse av 30, 31, 35 och 39 §§ i förordningen den 11 oktober 1907 angående tillverkn...

23. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Finansdepartementet

Datum: 1919-05-02
Ärendemening: Ang. riksdagens skrivelse till Konungen, i anl. av Kungl. Maj:ts prop. med förslag till förordning ang. rätt till ränta vid restitution av utskylder m.m.

24. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Finansdepartementet

Datum: 1920-06-11
Ärendemening: Ang. riksdagens skrivelse till Konungen, i anl. [av Kungl. Maj:ts] prop. med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 29 juli 1892 om sparbanker.

25. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Finansdepartementet

Datum: 1919-07-04
Ärendemening: Ang. riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om utgörande av en särskild stämpelavgift i vissa fall vid köp, byte eller införsel till r...

26. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Finansdepartementet

Datum: 1919-05-16
Ärendemening: Ang. riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av dels Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om spritdrycksaccis m.m. dels ock i ämnet väckta motioner.

27. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Jordbruksdepartementet

Datum: 1918-03-05
Ärendemening: Ang. andra kammarens andra tillfälliga utskott, ang. herr Bobergs m.fl. motion ang. skrivelse till Konungen om åtgärder till skyddande av matnyttiga fiskarnas bestånd i svenska fiskevatten.

28. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Finansdepartementet

Datum: 1920-02-27
Ärendemening: Ang. riksdagens skrivelse till Konungen, med förslag till lag angående rätt för Konungen att i vissa fall inställa tillämpningen av 10 § andra stycket i lagen för Sveriges riksbank den 12 maj 1897 och...

29. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Finansdepartementet

Datum: 1919-05-09
Ärendemening: Ang. riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts prop. till riksdagen med förslag till dels förordning ang. försäljning för vissa ändamål av odenaturerad sprit, framställd ur avfa...

30. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Civildepartementet

Datum: 1915-02-23
Ärendemening: Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl Maj:ts i statsverkspropositionen under punkt 11 av utgifter för kapitalökning gjorda framställning i fråga om anslag för anskaffande av ny rulla...

31. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Finansdepartementet

Datum: 1920-05-21
Ärendemening: Ang. riksdagens skrivelse till Konungen, i anl. av Kungl. Maj:ts prop. med förslag till förordning om ändrad lydelse av 3 § 1 mom. i förordningen den 6 nov. 1908 ang. en särskild stämpelavgift vid köp...

32. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Finansdepartementet

Datum: 1920-05-28
Ärendemening: Ang. riksdagens skrivelse till Konungen, i anl. av Kungl. Maj:ts prop. med förslag till förordning om uppskattning av mark i och för framdeles skeende taxering till jordvärde- och jordräntestegringssk...

33. Personregister över skrivelser till Kungl. Maj:t
Namn: de la Gardie, Johan Pontusson

Anmärkning: Se Saml. skrivelser till konungen
Digitaliserat material finns

34. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Finansdepartementet

Datum: 1919-07-04
Ärendemening: Ang. riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av väckt motion om ändring i visst hänseende av de vid förordningen om inkomst- och förmögenhetsskatt fogade särskilda anvisningar till ledning vid...

35. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Civildepartementet

Datum: 1914-09-04
Ärendemening: Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av K. M:ts under punkt 7 av sjätte huvudtiteln i statsverkspropositionen gjorda framställning om inrättande av ett farmaceutiskt laboratorium vid statsm...

36. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Finansdepartementet

Datum: 1920-06-11
Ärendemening: Ang. riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning ang. provisorisk reglering av tillverkningen av brännvin vid andra brännerier än sådana, d...

37. Personregister över skrivelser till Kungl. Maj:t
Namn: de la Gardie, Pontus

Anmärkning: Se saml. "Skrivelser till Konungen"
Digitaliserat material finns

38. Personregister över skrivelser till Kungl. Maj:t
Namn: de la Gardie, Jakob

Anmärkning: Se Saml. skrivelser till konungen
Digitaliserat material finns

39. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Finansdepartementet

Datum: 1919-07-11
Ärendemening: Ang. riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts prop. N:o 381 med förslag till förordning om vissa ändringar i förordningen den 19 november 1914 angående stämpelavgiften.

40. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Civildepartementet

Datum: 1912-06-29
Ärendemening: Riksdagens skrivelse till konungen i anl. av K. M:ts proposition ang. uppförande av kvinnliga biträden i postverkets stat samt fastställande av postverkets stat för driftkostnader år 1913.