bild
Volym

[Uddeholms AB, Centralförvaltningen: Historiska arkivet]

Uddeholms AB, Centralförvaltningen: Historiska arkivet

Grunddata

ReferenskodSE/VA/51191/290
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/hAyRdHtkiQ5Oaj6exlRrX7
ArkivinstitutionVärmlandsarkiv, Region Värmland

Innehåll

Allmän anmärkningHuvudgrupp 6 Industriella Anläggningar. Skoghallsverken. Sågverket: Sågspånsbrikettillverkning, kalkyl 1943 (mapp 1).
Sulfitfabriken: Förslag till kisuugnanläggning , anskaffande av apparat för indunstning av sulfitlut 1940 (mapp 3:1).
Tillverkningskalkyler 1939-1940 (mapp 3:2).
Sulfatfabriken: Ang. utvinning av biprodukter, flytande hartz, terpentin, metanol m.m. 1943 (mapp 2).
Skoghallsverken. Pappersbruket: Betr. statistik å papperstillverkningen under 1942. Avskrift av skrivelse från Industrikommisionen 1943 (mapp 6).
Skoghallsverken. Elektrokemiska fabriken: Förslag att bygga en s.k. skuggfabrik för tillverkning av material för krigsmaterialverket. Hexakloritan och eter vid Lindfors eller Storfors 1943 (mapp 8).
Diverse ang. tillverkning av material för krigsändamål 1939 (mapp 9).
Rapport från Finkemikaliefabriken 1939, rapporter, berättelser, och priser å produkterna 1940 (mapp 10).
Utbyggnader av fabriken åren 1918-1941. Karta över Anholmen. Rapport ang. tillverkning av metylcellulosa 4/2 1941. Diverse förslag om tillverkning av en del kemiska produkter 1941-. (mapp 11).
Skoghallsverken. Spritfabriken: Ang. framställning av polyvinylklorid 1944, anteckningar från sammanträde å statens Industrikommission 1/11 1944. Betr. tillverkning av metylklorid 1944, skrivelse till Konungen ang. uppförandet av en hydrolysanläggning 13/11 1944. Förslag till utbyggnad av sulfitlutindunstningen under samtidig uppökning av spritfabrikens kapacitet 1945 (mapp 4).
Skoghallsverken. Sodahuset: Förslag till rening av sodahusgaserna 1943 (mapp 7).
Skoghallsverken. Klorkalciumfabriken: Betr. försening av färdigbyggandet 1943, beräkning av tillverkningskostnader 1943, beräkning av behov 1943 (mapp 5).
Skoghallsverken. Gemensamt för samtliga fabriker: Anslag för diverse förbättringar vid Skoghall 1937- (mapp 12).

Huvudgrupp 13 Krigsmaterial. Skuggfabriker. Förläggningsplats för ingeniörstrupper: Förslag att bygga en s.k. skuggfabrik för tillverkning av material för krigsmaterialverket, hexakloretan och eter vid Lindfors eller Storfors 1943 se även kartong 191 mapp 7 (mapp 8).
Diverse ang. tillverkning av material för krigsändamål 1939 (mapp 9).
Försvarslånen 1941: Diverse handlingar rörande förs.lånen 1941 (mapp 13).

Kontroll

Skapad2014-11-24 08:16:05
Senast ändrad2015-02-25 08:20:43