bild
Volym

[Byns handlingar]

YXNARUM BYSAMFÄLLIGHET

Grunddata

ReferenskodSE/FAK/DOKU_2600-1/F 1/1
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/89A0sBLUwakxnnXUjpIAZ1
ExtraID1
Datering
16711825(Tidsomfång)
ArkivinstitutionBlekingearkivet

Innehåll

Allmän anmärkning1671-00-00. Utdrag av jordeboken, kronofisken vid Toreholmen
1744-02-22. Överenskommelse, gärdesgårdar
1749-02-22. Dombok Medelstad, mål 104, angående brandstods utbetalande
1759-05-25. Dombok Medelstad, mål 28, Listerby stämmer Yxnarum angående intäkter
1763-06-27. Storskiftesdelningsprotokoll
1765-05-07. Kvittens saköre
1765-07-04. Dombok Medelstad, mål 6, gärdesgården mellan Yxnarum-Listerby
1770-06-19. Lantmäteriförrättning, åker, äng mm (flera datum)
1779-10-04. Besiktning av Pällakärret och Tuvedamskärret
1781-02-14. Landshövdingens resolution angående Pällekärret och Tuvedamskärret, brukande av
1787-07-23. Kungörelse, skillnaden mellan Yxnarum och Rolstorp
1791-10-03. Lantmäteriförrättning, Listerby bys utmark
1791-11-15. Kvittens
1792-04-04. Kvittens, karta över Yxnarums inägor
1792-05-29. Dombok Medelstad, mål 42, angående rågång Yxnarum-Listerby
1792-07-00. Karta, se 1797-05-19 med flera. Göta hovrätts domar
1792-07-09. Lantmäteriförrättning, tvisteparken Yxnarum-Listerby
1792-08-16. Göta hovrätts dom, angående rågång Yxnarum-Listerby
1793-08-02. Lagmansrätten, mål 10, angående rågång Yxnarum-Listerby
1794-03-10. Göta hovrätts dom, angående rågång Yxnarum-Listerby
1794-03-10. Göta hovrätts dom, angående rågång Yxnarum-Listerby
1795-11-09. Göta hovrätts dom, angående rågång Yxnarum-Listerby
1795-11-26. Landshövdingens resolution angående byggnad av Skärvsjöhultsvägen
1796-09-14. Göta hovrätts dom, angående rågång Yxnarum-Listerby
1797-05-19. Göta hovrätts dom, mål 5, angående rågång Yxnarum-Listerby
1797-11-11. Kvittens
1798-04-03. Dombok Medelstad, mål 159, samfälld mark vid sjökanten
1798-05-23. Kvittens
1798-05-31. Dombok Medelstad, mål 40, angående madäng
1798-07-12. Lagmansrätten, mål 41, angående Maskiftet
1798-07-26. Lagmansrätten, mål 41, angående madängsstycken
1799-04-01. Angående den långa processen mellan Yxnarum och Listerby
1799-05-14. Dombok Medelstad, mål 94, stadgande av förbud och vite
1799-05-22. Stadgande av förbud och vite
1799-05-25. Dombok Medelstad, mål 141, fördärvade gärdesgårdar
1799-07-31. Landshövdingens resolution angående landsvägsdelning
1799-10-00. Landshövdingens resolution angående lantmäteriförrättning
1800-11-10. Lantmäteriförrättning, inägor
1800-11-10. Lantmäteriförrättning, inägor
1801-03-04. Dombok Medelstad, mål 24, mordbrand hos bonden Paul Trulsson i Askeboda
1802-10-07. Arrestantskjutsar
1803-05-09. Landshövdingens resolution angående fångskjutsar
1803-07-04. Kreatur, överenskommelse
1806-08-27. Lantmäteriförrättning, åbodelning, inägor mm
1806-09-29. Lantmäteriförrättning, åbodelning, inägor mm
1807-00-00. Kvittens över landsvägens mät- och delning samt flottvägsfisken
1807-04-02. Gränsdragning, Nr 23
1807-04-02. Lantmäteriförrättning, jämkning, Nr 22 och Nr 23
1809-07-05. Stadgande av förbud och vite
1809-10-25. Fragment av handling
1812-06-27. Överenskommelse angående bete å Norra mark
1814-08-20. Landshövdingens resolution angående kronoskjutsar
1817-07-08. Lantmäteriförrättning, skiljelinjer
1817-08-04. Lantmäteriförrättning, skiljelinjer
1818-04-25. Båtsmanskobete, överenskommelse
1824-09-13. Fornaboda led, överenskommelse
1825-05-24. Enskiftesprotokoll, inbundet, bokbindarkvitto ingår i volymen
Odaterat. Ekonomisk handling, kreatur
Odaterat. Ekonomisk handling, uppbörd
Odaterat. Kladdanteckning, från lantmäteri
Odaterat. Landsvägens vidmakthållande
Odaterat. Skrivelse till Konungen angående allmänna landsvägens underhållande, given av Karlskrona på ena sidan och Östra härads samtliga hemmansägare på andra sidan

Kontroll

Skapad2018-03-27 17:32:46
Senast ändrad2018-03-27 17:32:46