bild
Volym

[Handlingar rörande lots- och fyrverksamhet]

Lind, fyrvaktarsläkten

Grunddata

ReferenskodSE/SSHM/SME_7-1/F/1
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/wwy7607AxIPEr7DebGiys6
ExtraID1
Datering
18931948(Tidsomfång)
ArkivinstitutionSjöhistoriska museet

Innehåll

Allmän anmärkningAntagningsbevis till lotslärling vid Svenska Högarna för Erik Anshelm Lind 1893; Dagbok för Svenska Högarnes fyrplats år 1901;
Antagningsbrev (häften) i Lotsverkets Personalförening för E A Lind Huvudskär, 1904 och 1908; Brev till Lotsförmannen på Dalarö 1912;
Dikt skriven av Carl Lind, 1917; Skrivelser rörande dyrortstillägg för Huvudskärs lotsplats, 1922,1925; Inventeringsinstrument för Huvudskärs lotsplats, 1926; Hyreskontrakt från Dalarö för bostäder hyrda av Erik Lind 1926 och 1927; Brev till Konungen angående utbetalning av lotslott, 1928; Lånekontrakt för inköp av lotsbåt, 1930;
Besvär över tillsättande av lots vid Stockholms lotsplats, 1933;
Tackbrev från fartygschefen på Pansarskeppet Oscar II till Överlotsen Lind, 1934; Handlingar rörande indragning av personal på lotsplatserna, 1934; Brev från Sven Österman rörande erhållande av ökad styrsedel, 1936; Kassabok förd 1936 och jan-mars 1937 av Erik Lind;
Dagboksrapport jämte kvittenslista för Dalarö lotsplats, 1937;
Förslag av lösensumman till E. Lind för hans andel i lotsbåtarna, lotsarnas gemensamma material och båtkassan, 1937; Inventeringsinstrument för Dalarö lotsplats, 1937; Utdrag ur båtkassans kassabok. Korrespondens mellan Tullverket och Åke Lind rörande anställning som tullvakt, 1938-1946; Korrespondens och kvitton rörande Åke Linds medlemsavgift till Svenska Tullmannaförbundet, 1939-1940; Dödsruna för fyrmästaren Emanuel Lind, 1948;
Avskrift ur "Dalarö" av E. Alfred Jansson, u.å. Omvandlingstabeller meter till fot och fot till meter, u.å.; Prickmärken. Anteckningsbok förd av Erik Lind, u.å.; Supplement till 1934 års lista över Svenska fyrar. (Tillhörig Dalarö lotsplats); Lots-taxa (tillhört Erik Lind);
Praktisk vägledning för Fartygsbefälhafvare med avseende på författningar, som med sjömansyrket ega gemenskap. m.m. af John Ancker. (tillhört Erik Lind); "Sjömannens textbok. Betraktelse för hvar dag i månaden"; "Matrikel över Personalen vid Lotsverket." 1928 och 1937.

Kontroll

Skapad2021-03-22 17:28:24
Senast ändrad2023-03-03 10:14:26