bild
Volym

[Särskilda samlingar]

Strängnäs domkapitel

Grunddata

ReferenskodSE/ULA/11466/F 19/1
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/wWWd2QTSL429cGyOmaTIS1
Datering
1604?1758(Tidsomfång)
ArkivinstitutionRiksarkivet i Uppsala

Innehåll

Allmän anmärkningOriginalhandlingar av särskilt intresse:

Förslag från Strängnäs konsistorium om hur mycket stiftets prästerskap skulle bidra till "det söderländiska handelskompaniet" 1604(?).

Konungens i Danmark gravamina och postulata till konungen i Sverige 31 maj 1617 och de svar och gensvar, som med anledning därav växlades mellan Sverige och Danmark 1617-19 (avskrift).

Brev av Lars Paulinus Gothus i Strängnäs till Riksrådet ang rektor M. Jacob Rudbeckius flyttning till Stockholm 1628.

Berättelse av Praepositura Glanshammarensi, vad pastores, diaconi och viduae till Compagniepenningarna givit hava, 1630-talet.

Avkunnelse av predikstolen i Stockholms stadskyrka 2 okt. 1631 om Sveriges militära framgångar.

Brev från Laurentius Paulinus Gothus och kapitulares i Strängnäs om solenn tacksägelse den 22 nov. 1631 för segern vid Leipzig 1631 7/11.

Samtida avskrift av föregående brev 1631 7/11.

Brev från L. Paulinus Gothus och kapitulares i Strängnäs första adventsöndagen 1631 om vem som nederlagt brevet om tacksägelsedagen den 22 nov. Därefter följer de särskilda pastorernas intyg om brevets ankomst och avsändande 1631 30?/11.

Brev från J. Ihringius, Nycopia, 26 mars 1637 till konsistoriet i Strängnäs om en ”scampelun” (chaplun = modell, mönster) till domkyrkans stentorn, om mäster Fabricii sjukdom, om nyheter från kriget 1637 26/3.

En kort berättelse om Lars Jönsson, varest och hos vem han haver varit anno 1637. Av Jon Månssons berättelse 1638 29/1.

Brev från Axel Oxenstierna till konsistoriet i Strängnäs. Han ger å Gustaf Horns vägnar sitt ja och samtycke, att herr Joen må erhålla Svennevads församling (endast underskriften är av A. O:s egen hand), 1638 30/8.

Brev från Axel Oxenstierna till biskopen i Strängnäs Jakob Zebrozynthius, som anmodades att komma till Nyköping att sammanviga hans dotter Karin och Johan Kruse den 17 mars (endast underskriften med A O. s egen hand), 1640 6/2.

Formulär till biskopen i Strängnäs L. Paul. Gothus, huru av predikstolen skall bedjas om lycka för herr Johan Skytte på hans sändning till utlandet, 1640-tal.

Tacksägelse till Gud för de fyra i Tyskland erhållna segrarna 1640(?).

Berättelse om fältmarskalken Johan Banérs död och de följande krigshändelserna 1642(?).

Brev från Johan Skytte till fru Elisabet Gyllenstierna om en kaplansutnämning 1643 22/3.

Relation om fältmarskalken Gustaf Horns framgångar i Skåne etc. 1644. Tacksägelse i kyrkorna 1644.

Skrivelse från episcopus et consistoriales strengnensis om tacksägelse för segrarna i kriget mot Danmark 1644 28/3.

Skrivelse (på latin) från universitetet i Greifswald till drottning Kristina (tacksägelse för hennes omvårdnad; klagan över professorernas små löner; om striden mellan universitetet och prefekterna) 1652 21/10.

Brev från Axel Oxenstierna till biskop Johannes Matthiae i Uppsala (om kyrkoherdevalet i Jäder och om nådårets prolongation) 1654 20/2.

Skrivelse från Georg Stiernhielm, Coll. Antiqu. Direktor, till biskop Emporagrius att låta inom stiftet ”flitigt och granneligen eftersöka och uppspana alla antikviteter, som där kunna vara tillfinnandes ”, Uppsala 1668 25/4.

Rådhusrättens i Strängnäs pass för en hustru Kerstin att i sitt eländiga tillstånd söka församlingarna om hjälp 1670 12/1.

Extract av ett brev från Åby fältläger om folk som kommit i snapphanarnas händer 1677 9/8.

Intyg av Melchior Månsson, att snapphanarna vid Landskrona slagit ihjäl tre svenska soldater (juli 1677) 1678 11/10.

Välmenta tankar (uppsatta av prof. Ullén och sända till Jacob Serenius) om akademikanslersvalet i Uppsala efter Carl Gyllenborg (+ 9/12 1746). (Skriften är från sista dagarna av år 1746 eller de första av år 1747. Kanslersvalet hölls 14/2 1747). (Avskrift med en senare tids stil)

Underdånigste memorial av M. A. v Ungern-Stenberg, högkvarteret Grynhoff, om händelserna i Pommerska kriget från den 24 dec 1757 till 3 jan 1758. 1758 3/1.

Kontroll

Skapad2024-01-17 17:24:06
Senast ändrad2024-01-19 15:44:27