För närvarande har vi problem med bildvisningen och beställningar till läsesal, felsökning pågår.
bild
Volym

[Försvarsväsen]

ÄMNESSAMLINGEN

Grunddata

ReferenskodSE/NM/NMA_7870-1/15/1
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/zx37ge3ey51beDWkyKptJR
ExtraID1
Datering
16361875(Tidsomfång)
ArkivinstitutionNordiska Museet

Innehåll

Allmän anmärkningÅr Innehåll Inv nr/Acc nr
1636 Detachering av krigsfolk
1637,
u å Jacob De la Gardie: Tillstånd att lega annan i sitt ställe; namnteckning 0014801
0047314
1677-1870 Resolutioner, kommenderingar m m för armén och flottan, uttagna ur
Brev- och ms-samlingen; se vol 6
1680 Johannes Gyldenstierna: Brev angående vapensmed; brev angående
leverans av ammunition till Malmö artillerifolks exercering
1683 Kungligt brev om mönsterskrivare [avskrift] 0022094
1692 Slagordning, undertecknad Carolus samt Stuart (kopia)
1692, 1694 Fullmakter, avsked, förordnanden m.m 0082551, 0082891
1692-1795 Utdrag ur kungliga brev rörande dräkt, mathållning m m
inom armén och flottan [avskrift] 1946/096
1692-1854 Fullmakter, avsked, förordnanden m m; se vol 6
1694 Dombook för Närikie och Wärmelands Infanterie Regemente 1944/137
1694 Regementsorder 0050723
1696 Kungl. brev om exercis vid kyrkorna
1697 Intyg om skicklighet i artillerikonsten för Samuel Persson [avskrift]
1600-talet Förslag huru mycket krut, bly och lunta såsom kan behövas till efterskrivne garnisoner
1700 Order om läkarhjälp till Telgie
1701 Axel Julius De la Gardies skrivelse rörande de wannamoiska böndernas uppror
1702 Penningars utbetalande istället för rekrytering av dragoner
1706 Handling, undertecknad Jac. Burenskiöld 0054949
1708 Commando ord till musqveterares och piqvenerares handgrepp samt ett kort begrep
af evolutionerne
1710 Erik Taxeen: Tre brev om svårighet med rekrytering och bevarande av proviant 0022933
1711 Kontrakt med Johan Henriksson, som låtit värva sig till soldat
1721 Anhållan om hjälp hos flyktingskommissionen
1724 Ryttare och soldater som återvänt från rysk fångenskap, undertecknat Friedrich 0078296
1724 Angående påbud om expektanters uppehållsort, undertecknat Friedrich
1726 Förteckning på the i Landtränterijerne influtne Krigsmanshuusmedel 1944/138
1737 Kaplansboställens befriande från knektebesvären 0082892
1742 K. Majt:s skrivelse angående värvning till Närkes och Värmlands regemente,
undertecknat Friedrich 0078276
1756 Räkning
1758 Order om att detachera tillfrisknade soldater till Pasewalk
1766 Redogörelse för det usla tillståndet, vari uniformspersedlar i Nerikes och Värmlands
regemente befann sig 1946/097
1768 Anmälan om rymning 0022933
1770-1875 Rotebok 0024662
1773 Merite Lista Ifrån Kongl. Östgiöta Cavallerie 0068044
1776 Brev om trossbodarna vid indelta infanteriregementena 0081870
1785 Brev från J. S. af Donner till översten Mauritz Klingspor angående kapten
J. Hedenstedts ämbetsbrott
1788-1790 Summarisk Förteckning på Dödskytne och Blesserade samt Fangne Officerare
under Kriget vid Armeen i Savolax
U.å. Afgångslista vid … Affairen vid Savitaijpa [?] 0029857
1788, 1832 Rekryteringsrulla för Kalmar regemente
1789 Berättelse om sjöaktionen 24/8 0029857
1789-1791 Räkning mellan rotemästare och Härnösands stads båtsmän 0055822
1790 Förslag rörande kostnaden för sjöutrustning
1790 Kungörelse rörande sjömanspass [tryck]
1792 Kapitulationssedlar, 2 st
1793 Peter Bernhard Piper: Skrivelser, 3 st 0081870
1795 Artilleribok, innehåller även brevutkast på franska
1795 Kvittens å avgift för resolution rörande amiralitetsflaggs förande;
dito rörande vimpels förande
[1796] Beskrifning på den Tavlan som föreställer Slaget vid Lodi [Italien]
1796, 1824 Order 1940/223
1943/002
1700-talet? Skrivelse från rikets råd till Konungen angående gardets ställning
1700-talet? Raport till en 18 pundiger Canon 1938/092

Kontroll

Skapad2023-10-27 13:44:45
Senast ändrad2023-10-27 13:44:45