För närvarande har vi problem med bildvisningen och beställningar till läsesal, felsökning pågår.
bild
Volym

[Brev och manuskript]

ÄMNESSAMLINGEN

Grunddata

ReferenskodSE/NM/NMA_7870-1/7/107
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/RTHzDNDyY97byuDUEfQIiL
ExtraID107
ArkivinstitutionNordiska Museet

Innehåll

Allmän anmärkningKo-Kö
Koch, Richert V. von
Förteckning över dräkter. 1950/007.
Koco, Nils Samuel von
Fullmakt från K. 1865.
Kolbe, Ludvig
Pass 1822. NM.0081871 a./ 1946/151 (10)
Koskull, Henriette Marianne (1785-1841)
Titelblad ur bok med K:s namnteckning.
Koskull, Anders Gustaf (1831-1904)
1 brev till Föreningen för Nordisk Konst. 1861.
Kowalevski, Sophie (Sonja) (1853-1891)
1 brev till Temptandeer, Ebba 1884.
1 visitkort. NM.0067511 e.
Kraemer, Robert Fredrik von (1791-1880)
1 brev till Erdman, Axel 1862.
1 brev till Fries, Patrik 1880.
1 brev till Lindahl, P. junior 1863.
2 brev till Lindahl, P.E. 1878.
1 brev till Silfverstolpe, D. 1842. NM.0044975 d.
1 brev från K. 1879.
Kraemer, Charlotta (Lotten) Lovisa von (1828-1912)
1 brev till Meves, fru, u.å. NM.0075075.
2 brev till Knös, Tekla.
1 brev från K. u.å.
Dikter:
"Ibsen" med ändringar och meddelande till A. Hazelius 1888.
"Fastän kosmopolit"
"Frukt och blommor sommarn bjuder..."
Två dikter "Skansen och Orions bälte" tr 1896. 1978/079.
Tidningsklipp.
Kramer, Jules Henri (1827-1910)
Uttalande rörande språkfrågor.
Krapp, Philip. Patron
Pass 1758. NM.0068111 c.
Kreuger, Johan Henrik (1782-1858)
1 brev från K. 1851.
Krieger, Andreas Fredrik (1817-1893)
1 brev från K. NM.0019961.
2 brev från K. (maskinskriven avskrift)
Krock, Axel Johan Erik (1831-1893)
Autograf.
Krook, Sivan
1 brev från Hegen, Ellen 1901. 1948/131.
Krumlinde, Olof (1856-1945)
1 brev till Föreningen för Nordisk konst 1875.
Kruse, Gunnar. Fanjunkare
"Strömshalls historia" avskrift. 1954/055.
Kruse, Johan
1 brev till Maas, Hinrick 1713.
Krusenstierna, Mauritz Salomon von (1746-1810)
Avskrift av kassabok förd av K. 1775-1786 med förteckning över vad han försålt å Ostindiska kompaniets
auktioner i Göteborg. 1964/047.
Avskrift av förteckning förd av K. över vad han medfört från Canton 1778. 1964/047.
Kruskopf, Carl Maurits
1 brev från K. 1841.
Handskrift "Några oförgripliga Erinringar vid KrigsCollegii utlåtande.....8 juli 1841"
Krutmejer, David (1778-1854)
1 brev från K. 1840.
Kröningssvärd, Carl Gustaf (1786-1849) Häradshövding
3 brev till Kröningssvärd, Johan Fredrik. 1847-1854. NM.0022985 a-c.
1 brev från K. 1831. NM.0081513 n.
1 visitkort. NM.0022985 d.
Kröyer, Peter Severin (1851-1909)
2 brevkort till Bolvig 1897-1898. NM.0084064 a-b.
Kuhlau, C.L.
1 brev till Hjertberg, C.G. 1856.
Kullberg, Anders Carlsson af (1771-1851) Biskop
1 brev till Lindahl, Joh. N. 1809. NM.0044919 b.
"Den Husliga Sällheten, Skaldestycke som vunnit Priset i Svenska Akademien 1805"
"Sång till Gustaf III:s ära"
Tillfällighetsdikter:
"Bäste Wän. I dag hos dig du har sedt...." 1790.
"Hastvärk Til Fröken Margaretha Gyllenborg på Dess Födelsedag 1799"
"D.7 Febr.. 1809", 2 versioner.
"D 2 Jun. 1808".
"På Prins Oscars 14 Födelsedag. D. 4 Julii 1813".
"Socknemännens i Westra Karup klagan Nyårs dagen 1836".
"Till Konungen vid Dess hemkomst".
"Du, som bådad av ditt stora rykte...."
"Milda Drottning, detta lof...".
"Kamrater, vi tåga till Finland med mod..."
"De plus, que le tems recule... Till Grevinnan Schverin med 2 ne ridikyler".
"Till B.S. Drick Flicka, var törstig och snäll...".
"Vid Doktor Lindhs Bröllop".
"Samtal mellan en Svensk och en Norrman".
Ramsa: "1807-Kom den Engelske Tyv..".
Tal vid major Brauns jordfästning 1839.
Skåltal för Karl XIV Johan 1843.
Inlaga till Riksmarskalkämbetet 1805.
Kvitto på honorar för teaterpjäs 1816.
Kullberg, Johan August af (1817-1881) Major
1 brev från K. 1867.
Kullberg, Karl Anders af (1813-1857)
"Hannibal, den store. Skaldedikt" 1828.
"Tubaduren. Romantisk Dikt". 1889.
Dikter:
"Till en Sky".
"Hos följde plånbok den förtjensten har...".
"Till trots för sjelva Wieselgren...".
"Lars Flink".
"Lärkan".
"Lord Byron. (Ur Todtenskränse af v. Zedlitz".
Handskriftsfragment rörande allmogens vidskepelse.
Handskriftsfragment (skämtsam kuriositetsförteckning)
Kulle, Henrik Axel (1846-1908)
1 brev till Hallgren 1876.
Kulle, Nils Jakob (1838-1898)
"Väfnader från Skåne".
Kyronius.
Skrivelser rörande stipendier 1729.
Kämpe, Elisa
"Visan om WestBerg 1863. NM.0009275.
Köningsfeldt, Carl Peter Magnus Fredrik (1825-1913)
1 brev från K. 1863.
Köper, Johann (1615-1672)
7 st fragment av brev.

Kontroll

Skapad2023-10-27 13:44:45
Senast ändrad2023-10-27 13:44:45