bild
Volym

[Handlingar inkomna från Ombudsmannens arkiv]

Korså bruks arkiv

Grunddata

ReferenskodSE/ACD/496/F3/1194
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/B9vDMnkMBqQ0Crhg5Izy77
ExtraID1194
Datering
1876-1892 (Tidsomfång)
ArkivinstitutionArkivcentrum Dalarna

Innehåll

Allmän anmärkningKorså skifteshandlingar, enligt äldre bilagd förteckning. Se även förteckning i bilaga 2.
Felande fasciklar: 1 (tomt omslag, påtecknat: "För inbindning uttagen d 1923-03-10, Insorteras sedan under "Lantmäteriakter", Sundborns socken").

--Nr: 1. Delning av Kårtäkts Fäbodar.
En bunt handlingar rörande laga delning å alla ägorna till Kårtäkts fäbodar å Sundborns f.d. Allmänning i Sundborns socken och Stora Kopparbergs län. Upprättade år 1878 av Daniel Kjellin.
”För inbindn. uttager 2.1923-03-10 insorteras sedan under Lantmäteriverket, Sundborns socken.”

--Nr: 2. Protokoll om delning av Finngärdets by.
Utdrag av Protokollet, hållet vid Sundborns tingslags ägodelningsrättssammanträde den 1877-06-26 om delning av Finngärdets by.

--Nr: 3. Om utbrytning av Bergslagets andel i Bengtsheden och Borgärdet.
1) Intyg från Domhavanden av 1878-02-02 att besvär icke blivit anförda över Bergslagets skogsandelar i hemmanen Littis, STX och Ha i Bengtsheden (Avskrift).
2) Avskrift av intyg från Domhavanden av 1878-02-02, att besvär icke blivit anförda över Bergslagets skogsandelar i hemmanen Littis A, Ha, KIa, PaR, SXa och Y i Borgärdet, Svärdsjö.
3) Förteckning på skogslotter inom Bengtshedens och Borgärdets skifteslag där Bergslagets del ej är utbruten. Upprättad 1876-05-16 av C. A. Smitt.

--Nr: 4. Handlingar angående laga skifte å alla ägorna till Kårtäkts by.
1) Avskrift av avskrift av utdrag av protokoll hållet hos Sundborns tingslags ägodelningsrätt 1888-07-27 §2. 2 ex.
2) Avskrift av en skrivelse av 1888-08-21 till Konungen från delägare i Kårtäkt m.fl. byar med åtecknad resolution.

--Nr: 5. Kungl. Maj:ts. utslag å besvär över skiftet av ägorna till Kårtäkts by.
Kungl. Maj:ts. Utslag på besvär som Anders Sundberg m.fl. anfört ang. skiftet av ägorna till Kårtäkts by i Sundborn. (Vidimerad ex officio, samt en avskrift av avskrift.)

--Nr: 6. Ägodelningsrättens protokoll av 1892-12-29 rörande skiftet av Finngärdet.
Transumt av protokoll hållet vid Falu domsagas Norra tingslags ägodelningsrätts sammanträde å Arbetare-föreningens sal i Falun den 1892-12-29 § 1 ang. skifte av Finngärdet. Med utslaget om att laga skifte skall inskränkas till Finngärdets by med tillhörande ägor.

--Nr: 7. Bergslagets egendomar inom Sundborn enligt skifteshandlingar och anteckningar.
1) Förteckning över Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolags egendomar inom Sundborn och sammandrag enl. skifteshandlingar och anteckningar vid Korså Bruk.
2) Förteckning över Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolags egendomar inom Sundborn upprättad av kommissionslantmätare O. Bergström 1888-11-06.

Kontroll

Skapad2021-01-08 08:53:01
Senast ändrad2021-01-08 08:53:01