bild
Volym

[Otto Julius Hagelstams handlingar]

Flottans arkiv

Grunddata

ReferenskodSE/KrA/0500-0503/0503/037/02/4
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/MCCmNmEMYqI1nEwecYHLb3
Datering
17891866(Tidsomfång)
ArkivinstitutionRiksarkivet i Täby, Krigsarkivet

Innehåll

Allmän anmärkning25. Karta över trakten kring Wiborg från Raukolaks i norr till Björkö i söder, jämte tvenne skizzer över resp. Gustaf Adolfs fäste och Meijerfelts klippa (Hangö udd).
26. "K. M:ts nybyggnads- och underhållsstat för arméns flotta år 1816...".
27. "K. M:ts stat för förvaltningen av sjöärenden år 1816...".
28. "Anteckningar om Skärgårdskrigsfartyg och Skärgårdskrigskonst med mers enl. erfarenhet", sign. O. J. Hagelstam 1852. Bunt.
29. "K. M:ts stat för arméns flottas eskader i Stockholm år 1816".
30. "K. M:ts stat för arméns flottas eskader i Göteborg år 1816".
31. "K. M:ts Beklädnadsstat för volontärregementena och skeppsgossarna vid arméns flotta år 1816".
32. En bunt ekonomiska kalkyler för huvudsakligen arméns flotta 1825-1853.
33. Hagelstams 1822 nedtecknade tankar ang. svenska operationerna i Norge 1814 under rubr. "En liten historisk merkvärdighet" samt ang. svenska skärgårdsflottans insatser i 1808-1809 års ryska krig samt i 1814 års krig mot Norge, under rubr. "Anmärkning".
34. "Inskriptioner på Sveaborgs fästning...".
35. Avskrift av brev till minister Löwenskiold, dat. 1840-01-21. 2 blad.
36. Avskrift av brev till minister Löwenskiold, dat. 1840-02-07. 1 ark + 1 blad.
37. Hagelstams tankar ang. örlogs- och skärgårdsflottorna. Odat. 2 ark.
38. "Några ord om Sveriges sjöförsvar, jämte förmånligaste sättet att försvara Stockholms skärgård av en gammal krigserfaren officer från f. d. arméns flotta, med tillägg om sjön Mälaren". Dat. Stockholm 1864-12-01 och
1864-12-08 samt undertecknat O. J. Hagelstam.
39. O. J. Hagelstams skrivelse, dat. 1861-12-05 till kommittén för ordnandet av landets sjöförsvar.
40. Förklaring till ovannämnda skrivelse (nr 39). Odat.
41. P. M. ang. ordnandet av Sveriges sjöförsvar, jämte bilagor. Dat. 1843 i mars. Bunt.
42. På franska författad försvarsplan för delar av Sveriges ostkust med hänvisning till häröver utarbetade kartor.
Odat. av Hagelstam. 8 lösa ark.
43. Utfärdade bestämmelser, dat. 1805-04-16 ang. nya signalflaggor, standarter och vimplar för örlogs- och arméns flotta.
44. Utdrag av ingenjör I. Nobels brev ang. sjöminor.
45. Sakkunnigs utlåtande över dessa minor, odat.
46. Jämförelse mellan franskt och engelskt skeppsbyggeri, odat.
47. "Märkvärdiga och upplysande drabbningar mellan små, roende skärgårdsfartyg och större, seglande örlogsfartyg", odat.
48. Brev från Martin v. Wahrendorff dat. 5/2 1858 med upplysning om vid Stavsjö och Finspång tillverkade ryska kanoner, med ritning över 60-pundig rysk kanon.
49. Brev från chefen för Motala verkstad O.E. Carlsund dat. 6/3 1865 med orientering om av C. till Sjöförsvarsdepartementet inlämnat förslag och ritningar till 4 olika mindre ångkrigsfartyg.
50. Förslag, jämte karta till en liten kanal mellan Rådmansö och fastlandet, odat.
51. Karta för en projekterad kanal i Södertörn år 1825 från sjön Magelungen till Årstaviken av O.J. Hagelstam med anteckningar av Hagelstam daterade 1845.
52. Projekterad kanal i Väddö 1818.
53. "Några patriotiska ord i anledning av amiral Kreugers bok om svenska skärgårdsflottan".
54. "Några anmärkningar och tankar om kanonsluparne och deras artilleri samt utredning under förlidet års kampanj av undertecknad", dat 1808.
55. Berättelser om 2 träffningar mellan örlogsskepp och kanonbåtar av öv Lundstedt.
56. Avskrift av styckjunkare J. Wildes rapport beträffande kanonslupen nr 67 den 2 aug 1808 under bataljen mellan ryssar och svenskar samma dag utdrag ur major S.R. Öbergs meritförteckning.
57. K. Maj:ts stat för Sjömätningscorpsen år 1810.
58. K. Maj:ts stat för militäravlöningen vid örlogsflottan år 1816.
59. K. Maj:ts stat för civile och ekonomiske Detaljerna vid örlogsflottan år 1816.
60. Ang. Öregrunds och Stockholms skärgårdar samt försvaret mot Åland av Hagelstam 1852.
61. Förslag för stärkande av Sveriges skärgårds- och kustförsvar av Hagelstam 1866.
62. Anteckningar ang. skärgårdsförsvaret.
63. Karta över Gustafsvärn 1789.
64. Karta över en del av Finland mellan Ilmes by i norr och Finska viken i söder.
65. Situationskarta över trakten omkring finska arméns lägerställe Lill-Luoluis Malm jämte Tavastehus stad rekognoscerad år 1802 av major Gripenberg.
66. "Staden Libau på kurländska kusten där en stor rysk örlogsstation nu ska inrättas", odat, med anteckningar av Hagelstam.
67. "Fredrikshamn, hade år 1850 3613 invånare", troligen ritad av Hagelstam.
68. Situationskarta över trakten kring Nyslotts fästning.
69. Säker karta över inloppet till Porkala udd förbi fyrbåken.
70. Karta över skärgården mellan Porkala udd och Ingo kyrka.
71. Karta över Cronstadt med omgivningar, med anteckningar av Hagelstam.
72. "Wiborg, hade 1850, 8618 invånare" troligen ritad av Hagelstam.
73. Plankarta över Nådendal i Finland av Hagelstam 1804.
74. Nyslott, beläget i provinsen Savolax av Finland, troligen ritad av Hagelstam.
75. Handritad karta över Willmanstrand, troligen ritad av Hagelstam.
76. Kexholm, beläget i östra Finland eller Karelen vid Ladoga sjö , troligen ritad av Hagelstam.
77. Karta över trakten kring Helsingfors och Sveaborg, troligen ritad av Hagelstam.
78. Karta över S:t Petersburg.
79. Nyare dagligt allehanda 1836, nr 33 En artikel om ryska flottan är försedd med Hagelstams anteckningar.
80. Till chefen för sjöförsvarsdepartementet ställd skrivelse av Hagelstam med tankar om stärkande av Sveriges kustförsvar april 1865.
81. Tackbrev från Baltzar J.E. von Platen dat 8/6 1865 för av Hagelstam till påseende erhållet manuskript.
82. Förslag att med liten kostnad göra Sveriges skärgårdsförsvar mycket kraftigare, 8/2 1867.
83-84. Samma som ovanstående med modifieringar.
85. Arbetspapper ang. sjöminor.
86. Arbetspapper ang. minbåtar.
87. Koncept till memorialer till sjöministern, broschyrer och upprop om i huvudsak sjöförsvarets stärkande genom minförsvar.
88. Skrivelse till sjöministern rörande skärgårdens försvar, 3/11 1863.
89. Skrivelse till konungen med klagomål över Strömrensningskommitténs förhållande beträffande planerat utförande av kanal mellan Ortala och Bagghusvikarna, 10/5 1820.
90. Samma som ovanstående.
91. Samma som ovanstående, på franska.
92. Två skrivelser från Hagelstam till Sjöförsvarskommittén nov och dec 1861.
93. Defensionsplan för Sveriges östra skärgårdar och kuster år 1820 av Hagelstam.
94. Anteckningar under kanonjolls? vid Grinda ön i juli 1832 m.m.
95. Beskrivning av ett av Hagelstam med 16 kanonslupar praktiserat sätt att i skärgården på sidan om allmänna segelleden hitta fram under mörka höstnätter utan lots, mars 1858.
96. "Om Sveriges Skärgårds- och Sjö-försvar år 1840, utan tillökning i kostnaden" (författad av O.J. Hagelstam)

Tillgänglighet

SekretessNej

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Innehåller: Plankarta över Nådendal i Finland av Hagelstam 1804. (SE/KrA/0500-0503/0503/037/02/73)
Innehåller: Karta över en del av Finland mellan Ilmes by i norr och Finska viken i söder. (SE/KrA/0500-0503/0503/037/02/64)
Innehåller: Karta över Cronstadt med omgivningar, med anteckningar av Hagelstam. (SE/KrA/0500-0503/0503/037/02/71)
Innehåller: Situationskarta över trakten kring Nyslotts fästning. (SE/KrA/0500-0503/0503/037/02/68)
Innehåller: Karta över Gustafsvärn 1789. (SE/KrA/0500-0503/0503/037/02/63)
Innehåller: Nyslott, beläget i provinsen Savolax av Finland, troligen ritad av Hagelstam. (SE/KrA/0500-0503/0503/037/02/74)
Innehåller: Karta över trakten kring Wiborg från Raukolaks i norr till Björkö i söder, jämte tvenne skizzer över resp. Gustaf Adolfs fäste och Meijerfelts klippa (Hangö udd). (SE/KrA/0500-0503/0503/037/02/25)
Innehåller: Säker karta över inloppet till Porkala udd förbi fyrbåken. (SE/KrA/0500-0503/0503/037/02/69)
Innehåller: "Wiborg, hade 1850, 8618 invånare" troligen ritad av Hagelstam. (SE/KrA/0500-0503/0503/037/02/72)
Innehåller: Handritad karta över Willmanstrand, troligen ritad av Hagelstam. (SE/KrA/0500-0503/0503/037/02/75)
Innehåller: Situationskarta över trakten omkring finska arméns lägerställe Lill-Luoluis Malm jämte Tavastehus stad rekognoscerad år 1802 av major Gripenberg. (SE/KrA/0500-0503/0503/037/02/65)
Innehåller: "Staden Libau på kurländska kusten där en stor rysk örlogsstation nu ska inrättas", odat, med anteckningar av Hagelstam. (SE/KrA/0500-0503/0503/037/02/66)
Innehåller: Karta över S:t Petersburg. (SE/KrA/0500-0503/0503/037/02/78)
Innehåller: "Fredrikshamn, hade år 1850 3613 invånare", troligen ritad av Hagelstam. (SE/KrA/0500-0503/0503/037/02/67)
Innehåller: Karta över trakten kring Helsingfors och Sveaborg, troligen ritad av Hagelstam. (SE/KrA/0500-0503/0503/037/02/77)
Innehåller: Karta för en projekterad kanal i Södertörn år 1825 från sjön Magelungen till Årstaviken av O.J. Hagelstam med anteckningar av Hagelstam daterade 1845. (SE/KrA/0500-0503/0503/037/02/51)
Innehåller: Kexholm, beläget i östra Finland eller Karelen vid Ladoga sjö , troligen ritad av Hagelstam. (SE/KrA/0500-0503/0503/037/02/76)
Innehåller: Karta över skärgården mellan Porkala udd och Ingo kyrka. (SE/KrA/0500-0503/0503/037/02/70)

Kontroll

Senast ändrad2019-05-08 08:45:32