bild
Volym

[Handlingar ordnade efter ämne]

Marinmuseums ACTA-serie

Grunddata

ReferenskodSE/K009/MME_16-1/F/167
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/TkiUzLo1Fw9FpwaQqsXtL2
ExtraID167
Datering
17001815(Tidsomfång)
ArkivinstitutionMarinmuseum (Statens maritima museer)

Innehåll

Allmän anmärkningACTA 167. Bilder ur flottan av löjtnant E A Ljungberg.
Avskrifter:
Flottans klargörning i Karlskrona våren 1790. (29)
Journal över skärgårdsflottans operationer från den 25 maj 1790.
Specifikation av besättningen år 1790.
Iakttagelser vid örlogsflottans utrustning till 1790 års sjötåg. (28)
Flottans expedition till Arkhangelsk år 1701.
Om uppbringningar till sjöss då Sverige förde krig för 100 år sedan. (10)
När Karlskrona örlogshamn veterligen första gången besöktes av spioner. (15)
Hur det gick till i den ”gamla goda tiden” därom torde nedanstående skrivelse bära vittne om. (7)
Förslag till åtgärders vidkommande till vinnande av upplysning om ryska flottan. (32)
Peter den stores testamente såsom det blivit översänt till Ludvig den XIV, av franska ambassaden i S:t Petersburg.
Under Sveriges ryska krig 1788 – 1790 var fregatten Venus förlagd till Göteborg. Berättelse skriven av Johan Georg Söderblom, Secund, Chirurgus, och Lorentz Hellström, Lärstyrman. (6)
Rapport om Kronolast Briggen Oeconomien.
Prispengar för skonerten Friherre Rudolff och dess Laddning år 1815.
Hur olyckan förföljde flaggjunkare Nils Eneberg. 1810 Pojken. (41)
Hur en brännare för c:a 130 år sedan (lastdragaren Charlotta). (27)
Attack mot Rogervik (attacken utfördes av en lätt eskader bestående av fregatterna Jarramas, Ulla Fersen, kutterbriggen Husaren och skornetten Kosacken) (20)
Rapport då Loggerten Passepartout gick förlorad, undertecknad Ystad år 1813.
Konung Karl den XII befann sig den 9 mars 1700 på björnjakt. Konungen var då 18 år.
Särskilda åtgärder vidtagas för fyllande av underofficersvakanserna. Styrmansskolan utvidgas. (34)
Särskilda åtgärder vidtagas för fyllande av underofficersvakanserna. Artilleriinformationsskolan utvidgas. (33)
Åtgärder för handels skyddande och erhållande av upplysningar om fienden. (31)
Flottans expedition till Arkhangelsk år 1701

Kontroll

Skapad2022-03-02 14:13:43
Senast ändrad2023-02-15 15:11:42