För närvarande har vi problem med bildvisningen och beställningar till läsesal, felsökning pågår.
bild
Volym

[Brev och manuskript]

ÄMNESSAMLINGEN

Grunddata

ReferenskodSE/NM/NMA_7870-1/7/205
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/R4pz74CEIIVAoTCJ6PW0s4
ExtraID205
ArkivinstitutionNordiska Museet

Innehåll

Allmän anmärkningWachschlager-Westphal
Wachschlager, Gustaf. Ceremonimästare
Svar på besvärsskrivelse från W. 1791
Wachtmeister, Anna
1 brev till Wåhlen 1896
Wachtmeister, Carl (1823-1871) Minister
1 biljett
Wachtmeister, Carl Adam (1740-1820) Militär
1 biljett
Konstitutorial för vice landsfiskalen Carl Stridbeck. NM.0054170.
Wachtmeister, Claes
1 brev till Lindbom, C.I. 1852. NM.0072904.
Wachtmeister, E.
1 brev till okänd 1852. NM.0022668 f
Wachtmeister, F.
1 brev till Lindahl, E. 1871
Wachtmeister, Hans Gabriel Trolle (1782-1871) Justitiekansler
1 brev till professor Erdman 1864
Wadner, Lars August. Skolman
Studented 1841
Tal på latin
Skrivelse till Hedvig Eleonora församling rörande prästerskapets ökade göremål
Anteckningar från föreläsningar (Böttigers, Grubbes estetik)
Pass 1859
Waern, Carl Fredrik
1 biljett
Waern, Jonas (1799-1868) Bruksidkare
3 brev till Adlersparre, C.A. 1857, 1859 och okänd. NM.0086370 (20).
1 brev till Günther 1850. NM.0022835 b.
Wahlbeck, Andreas. Amiralitetslöjtnant
Räkenskaper rörande skeppet S:t Thomas 1778. 1944/140.
Wahlberg, Peter Fredrik (1800-1877) Naturforskare
3 st brev till Svanberg, L. 1863-1865. NM.0022668 l, n, o.
Dikt vid avslutandet av hans offentliga föredrag i botanik och entomologi. NM.0020598.
Biljett. NM.0018600 e.
Wahlbom, Johan Vilhelm Carl (1810-1858) Historiemålare
4 brev till Billmark, C.J. (se Billmark)
1 brev till Mazér, Carl, u.å. NM.0045735.
1 brev till Thomsson, N.H. 1838
1 brev till Wetterling, C.A. 1839. NM.0076616.
P.M.
Klipp
Wahlgren, Fredrik August (1819-1877) Anatom
1 brev till Meves, 1872. NM.0022240 a.
Wahlin, Otto Christian. Akademimästare
Förordnande 1826
Wahlqvist, Ehrenfried (1815-1895) Landskapsmålare
Biljett till Herlin, S.
Wahlström, Alexis AB
Firmapapper. 1979/035.
Wahlström, Jonas Gustaf (1814-1885) Författare
1 brev till Adlersparre, C.A. 1841
1 brev till Döbeln, E.G. von 1851
Wahlund, E.
Inteckningshandlingar 1833
Walden, C.F. von
1 brev till "intendent" 1745
Valerius, Aurora Valeria Albertina (Bertha) (1824-1895) Målarinna
1 brev till Ahlborn, Lea, u.å.
Fullmakt 1890
Valerius, Johan David (1776-1852) Skald
1 brev till Ida (Adelaide Leuhusen) 1848. NM.0085206.
Dikt "Hemflyttningen" NM.0085207.
Wall, Axel Rudolf Mauritz (1825-1893) Tidningsman
1 brev till Flygare-Carlén, E. 1890
Biljett till Björk, C.
Wall, Elsa (Selma?)
"Kungabrevet" 1875, fotostatkopia. 1980/028.
Wallander, Josef Wilhelm (1821-1888) Målare
1 brev till Hjertberg, odat.
1 brev till Meijer, odat.
Klipp
Intyg och diplom. NM.0058307 a-g, NM.0058308 a, c-j.
Wallden, Johan Wilhelm Elis (1836-1906) Tidningsutgivare
1 brev till Ahnfelt, A. 1876
1 brev till Dalman, W.F. 1871
1 brev till Kalmberg, dr.1862
1 brev till okänd, u.å.
Wallenberg, André Oscar (1818-1886) Finansman
1 brev till Agathon 1877
2 brev till Dalman, W.F. 1871, 1878
1 brev till Ingelotz, Malvina 1876
1 brev till Wennberg, H. 1884
Brandförsäkringshandling 1858. NM.0081513 å.
Klipp
Wallenberg, Marcus (1774-1833) Biskop
2 brev till Liljeblad 1801, 1803. NM.0022644 b-c.
Wallencreutz, J.O.
Dikt till överstinnan Eherenström
Wallenstedt, Lars (1631-1703) Reduktionsman
Handling 1698
Wallenstråle, Martin George (1733-1808) Biskop
1 brev till okänd, 1791. NM.0014802 b.
Wallentein
1 brev till okänd, 1765
Wallgren, Barbro (1898-?)
Dagboksanteckningar från en resa som fyra ungdomar gjorde 1926,från den 26 juni t.om. 11 juli. De resta per bil från Sandviken -Övertorneå -en snabbvisit in i Finland -Porjus med kraftverksbygget -Lövånger plus många andra platser. de bodde i lador och var de kom åt. Uppgifter om alla färgeställen där vi nu kör över på breda broar är ·bara det intressant. Här finns uppgift om att resan var 224 mil lång. 250 liter bensin á 44 öre åtgick. Här finns även rekommendation för tillfälligt besök i Finland. "Svenska undergåten Barbro Wallgren från Sandviken född 2J/6 1898 rekommenderas härmed hos de Finska Myndigheterna för tillfälligt besök å Aavasaksa i Ylitornio socken den 30 juni 1926. Övertorneå i landsfiskalskontoret den 30 juni 1926. Underskrift Axel, efternamnet svårtytt. Landsfiskal i Övertorneå distrikt Övertorneå.
Wallin, Johan Olof (1779-1839) Ärkebiskop, skald
1 brev till Butsch, J.A. 1838. NM.0062900.
1 brev till Ignell, N. 1837. NM.0025763 a.
1 brev till Weigel, von 1832. NM.0085903.
1 brev till okänd, 1815. NM.0018580 c. Orginal och avskrift
"Vid Albert Gustaf Chiewitz likbegängelse" 1832
Dikt "Lifvets aftonsuck"
Gratulationsrim till Gravander, Lars Fredrik
2 st signerade handlingar
Wallin, Sigurd
"Vid jordfästningen i Seglora kyrka fredagen den 9 februari 1968"
Wallis
Krönika rörande släkten Wallis. 1970/031.
Wallmark, Per Adam (1777-1858) Publicist
2 st brev till Hazelius, J.A. 1846, odat. NM.0018579 a-b.
1 brev till "Baron" 1811
Försäkringshandling 1837. NM.0081513 ä.
Namnteckning. NM.0017609 u.
Wallonor, Emma Charlotta
"Wid Emma Charlottas Wallonors graf, d. 27 Juni 1828". 1938/169.
Wallquist, Elof (1797-1857) Kemist
Handskrifter, diverse tal och anföranden 14 blad. NM.0022719 a-d.
Wallvijk, Johan Johansson von (1710-1776) Riksråd
Handling 1736
Wannquist, Fred.
Handskrift 1858
Warburg, Karl, Fil. dr,docent
1 brev till okänd 1879
Varley, John
1 brev till okänd, 1883
Wass, David
4 brev till Horn, eva Grevinna, (1715-1720) 1946/154 (11-13, 15).
Wattrang, N.A.
Lindahl, P.E. 1869
Wedberg, Anders. Brukspatron. 1944/153.
1 brev från Bergenschöld, E.J. 1847
1 brev från Forsell, C.G. af, 1834
1 brev från Geiger, Salomon E. odat
1 brev från Gyldenstolpe 1827
1 brev från Wetterstedt, G. af. 1828
Wedel, Steph. von
1 brev till Wåhlen, T. 1895
Wedel-Jarlsberg
1 brev till Lefrén, överste 1824. NM.0034650.
Vegesack, Ernst Mattias Peter von (1820-1903) Militär
2 biljetter 1879, 1884
Fragment av brev till Konungen, odat.
Weidenhielm, G.R.
1 brev till okänd 1843
Weidenhielm, Erik Oscar (1816-1884) Militär
1 brev till Hägerflycht 1872
Weidman, T.
Tryck handling med signum. NM.0074746.
Weinberg, Axel von
1 brev till "brukspatron" 1736
Weissenfels, Christoffer Henric
1 brev till Mandersteen (?) 1719
Wellander, Johan (1735-1783) Författare
Poem, signerat
2 namnteckningar 1778, odat.
Wener, Julie Emilie. 1971/032.
2 st avgångsbetyg 1887, 1893
4 st tjänstgöringsintyg 1899, 1912, 1915
Skissbok 1901, skisser samt bild på arbete till Ersta Diakonissanstalt (P2:09)
Silvermedalj, Sv. Hemslöjdföreningarnas Riksförbund, NM.00281451. (magasin)
Wennberg, Charlotte (Lotten) & Hilda (1815-1864), (1829-?)
Minneskrift över Lotten 1864
1 brev från Hilda till Jenny Kalmberg 1880
Wennberg, Fredrika (1816-1904) Författare
Skrift "Grefvinnan och tiggarflickan"
Wennerberg, Gunnar (1817-1901) Skald och hans maka Hedvig Sofia f. Cronstedt
1 brev till Ramsay, Otto 1856
Egenhändig anteckning rörande "Gluntarne" (fotostatkopia) 1960/021.
Klipp
1 brev till Knös, Tekla från Hedvig Sofia
Wensjoe, Ture (1801-1865) Präst
1 brev till Mörner, Otto 1857
Werlauff, Erik Kristian (1781-1871) Dansk Historier
3 biljetter till Rafn 1849 och odat. NM.0054924,
Werkmäster, Kerstin
3 st brevkopior från Hazelius, Arthur till Kerstin 1877, 1891. 1987/036.
Werner, Gotthard Adolf (1838-1903) Målare
1 brev till Cederström, Th. u.å. NM.0038042
Offert till fören. för Nord. konst.
Werner. Samlare av litterära, historiska notiser och poetiska handskrifter
1 brev till okänd 1866
Werner, Hildegard (1834-1911) Pianist, tonsättarinna
1 brev till Häggblad, Signe 1880
1 brev till Kalmberg, Jenny 1880
Okänt brevfragment, odat.
Klipp
Westén, Aron (1737-1814) Präst
Fullmakt 1780
Westerlund, Ernst. Läkare
1 brev till okänd 1878
Westerstrand, Jon.
Kallelsebrev till provpredikningar 1777-1790. 1950/088
Westerstrand, Per (1785-1857) Musiker
2 brev till Wideberg, mamsell. u.å.
1 brev till okänd angående Berwald 1826
Ordensbrev, P.B. 1835
Westin, Fredrik (1782-1862) Målare
Kvittens 1835
Westphal, Johan (1636-1710)
Handskrift 1703

Kontroll

Skapad2023-10-27 13:44:45
Senast ändrad2023-10-27 13:44:45