A PROTOKOLL och FÖREDRAGNINGSLISTOR 
Loading ...
B KOPIEBÖCKER , REGISTRATUR , KONCEPT och BREVBÖCKER 
Loading ...
C DIARIER 
Loading ...
D LIGGARE och FÖRTECKNINGAR 
Loading ...
E INKOMNA HANDLINGAR 
Loading ...
F HANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE 
F 1 Inspektörens papper 
Loading ...
F 2 Ombudsmannens papper 
Loading ...
F 3 Egendomshandlingar 
Loading ...
F 4 Handlingar angående ekonomiska förhållanden 
Loading ...
F 5 Handlingar angående rättsförhållanden 
F 5 a Rättegångs och processhandlingar 
Loading ...
F 5 b Stämningar och rättegångshandlingar angående rekognitionsavgiften 
Loading ...
F 5 c Handlingar angående processen om vattenrätten utanför lägenheten Lugnet 
Loading ...
F 5 d Handlingar angående Fjällstamålet 
Loading ...
F 5 e Handlingar angående processen om Fåfängan 
1  1920-1930-talen
2  1920-1930-talen
3  1920-1930-talen
4  1920-1930-talen
F 5 f Handlingar angående vattenrättsområdet samt Klockhoffs utredning 
Loading ...
F 5 g Handlingar angående säkningen av Sigridsholmssjön 
Loading ...
F 5 h PM angående bättre rätt till vattnet utanför tomten n:7 i kvarteret Tygelviken mindre 
Loading ...
F 6 Handlingar angående anställda och underhållstagare 
Loading ...
F 7 Handlingar angående sjukvård 
Loading ...
F 8 Handlingar rörande kyrkan, kyrkliga tjänster och pastoralvården 
Loading ...
F 9 Handlingar angående enskilda mål 
Loading ...
F 10 Handlingar angående brand och byggväsen 
Loading ...
F 11 Ansökningshandlingar 
Loading ...
F 12 Diverse instuktioner m.m. 
Loading ...
F 13 Kopiebok 
Loading ...
F 14 Resolutioner, brev och memorial angående Danviks hospital 
Loading ...
F 15 Diverse avskrifter och anteckningar angående Danviks hospital 
Loading ...
F 16 Diverse handlingar, serie 1 
Loading ...
F 17 Handlingar angående kurhuset och militärhospitalet 
Loading ...
F 18 Tablåer och uppgifter till årsberättelser 
Loading ...
F 19 Handlingar angående firandet av minnesfester 
Loading ...
F 20 Handlingar tillgängliga vid direktionens sammanträden 
Loading ...
F 21 Handlingar angående dårhusets förflyttning 
Loading ...
F 22 Handlingar angående underhållsbidraget till Konradsberg 
Loading ...
F 23 Diverse handlingar och uppgifter till femårsberättelsen m.m. 
Loading ...
F 24 Handlingar angående mantals och skatteskrivningar samt taxering 
Loading ...
F 25 Inspektör Nymans utredning angående ekonomiförhållandena vid kommunens ålderdomshem i Köpenhamn och Göterborg 
Loading ...
F 26 Handlingar angående anläggningen av väg mellan Henriksdal och Finnboda  
Loading ...
F 27 Handlingar angående förslag till trädgårds och parkanläggning vid Danviks hem  
Loading ...
F 28 Handlingar angående kammarrådets A. Klockhoffs utredning 
Loading ...
F 29 Protokollsutdrag 
Loading ...
F 30 Diverse handlingar, serie 2 
Loading ...
G GÅRDSRÄKENSKAPER 
Loading ...
H LANDBORÄKENSSKAPER 
Loading ...
I ÖVRIGA RÄKNENSKAPER 
Loading ...
Visar träff 17 av 344988

17.
Ingen titel
Volym , Stiftelsen Danviks hospital

 Grunddata 
ReferenskodSE/SSA/0073/F/F 5/F 5 e/1
Datering
1920-1930-talen (Tidsomfång)
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv
 Kontroll 
Skapad2012-02-07 12:48:59
Senast ändrad2012-02-07 12:49:00