Torsdagen den 23 maj, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Volym

[Förteckning över brevskrivare Nynäsarkivet II-III.]

Nynäsarkivet , Visnums-Kils socken (Nynäs egendom)

Grunddata

ReferenskodSE/VA/51278/Ö 3/Bilaga 3
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/X0YrmyTsFIJFXfG4E1RHm6
ArkivinstitutionVärmlandsarkiv, Region Värmland

Innehåll

Allmän anmärkningBilaga 3. Förteckning över brevskrivare till brukspatron Carl Hammarhjelm i Nynäsarkivet II. Abelin Gustaf Rudolf f 1819 d 1903 statsråd generallöjtnant 3 brev. Abelin Hjalmar August f 1817 d 1893 professor i pediatrik Stockholm 1 brev. Adelsköld Claes Adolf f 1824 d 1907 major järnvägsbyggare skriftställare 1 brev. Adlersparre Carl August (psed. Albano) f 1810 d 1862 greve kammarherre skriftställare 6 brev. Adlersparre
Georg Axel f 1816 d 1889 greve överstelöjtnant 1 brev. Adlersparre Rudolf f 1819 d 1908 greve godsägare till Gustavsvik i Varnum (Värml.) 27 brev. Agardh Carl Adolph f 1785 d 1859 biskop över Karlstads stift 1 brev. Ahlmark Oscar Ferdinand f 1821 d 1873 grosshandlare i Karlstad 1 brev. Ahlstrand Joh. Ökne Skog 1 brev. Almgren Otto f 1829 godsförvaltare inspektor på Kilsby i Stora Kil (Värml.) 3 brev. Alströmer Carl Jonas Oscar f 1811 d 1888 friherre statsråd landshövding i Hallands län 1 brev. Aminoff Tönnes f 1800 d 1863 postmästare och tullkammarföreståndare i Lindesberg 1 brev. Andersson A fartygsbefälhavare Lilla Edet 1 brev. Andersson Axel f 1811 d 1889 landskamrer i Värmlands län 8 brev. Andersson Carl Elis brukspatron f 1814 d 1896 Dömle 1 brev. C. J Andersson & Co Kristinehamn 2 brev. Andersson Carl Johan f 1794 d 1860 vågmästare i Kristinehamn 1 brev. Andersson Christian f 1805 d 1863 kapten stadskassör i Karlstad 1 brev Andersson J Dufnäs Molkom 1 brev. Andersson J E Gälleråsen 1 brev. Andersson Lars f 1831 riksdagsman Östra Ölme 1 brev. Andrén A Säby 1 brev. Edvin Andrén & Co Göteborg 1 brev. Apelqvist Carl Otto f 1805 godsägare på Höberg i Norra Vånga (Skarab.l.) 1 brev. Apotekarnes mineralvattens AB Stockholm 1 brev. von Arbin Axel Melker f 1824 d 1909 kammarherre godsägare på Hellekis (Skarab.l.) 2 brev. Armfelt Carl August f 1810 d 1870 friherre kapten Eketorp Södra Råda (Värml.l.) 2 brev. Arrhenius Johan Petter f 1811 d 1889 lärare på Ultuna lantbruksinstitut professor 1 brev. Asplund Harald f 1831 d 1904 disponent för Kristinehamns mekaniska verkstad Kristinehamn 1 brev. Arosenius Herman f 1814 d 1899 grosshandlare i Stockholm 1 brev. d´Aubigne´, Alexander f 1828 d 1895 bokhandlare i Karlstad 1 brev. von Axelson Carl f 1813 d 1853 kanslist i Riksgäldskontoret Stockholm 14 brev. von Axelson Carl Herman Johan f 1828 d 1893 överstelöjtnant godsägare på Mässvik i Bro (Värml.) 5 brev. von Axelson Julie se Strokirk Julie född von Axelson. Behrling J F bruksägare Stockholm 4 brev. Belfrage Olof Erland f 1821 d 1857 kapten kommissionslantmätare 4 brev. Benedicks Gustaf f 1848 d 1918 brukspatron på Gysinge bruk 1 brev. Benedicks Sophie Stockholm 1 brev. Berend Herman autografsamlare rentier Berlin 1 brev. Berg U F dat. Elverum Norge 1 brev. Berg Em f 1824 kronolänsman Sommerstad Visnum (Värml.l) 1 brev. Bergstedt Carl Fredrik f 1817 d 1903 docent bruksägare politiker 1 brev. Bergsten Erik f 1814 d 1881 bryggare i Kristinehamn 1 brev. Bergström D J sadelmakare Örebro 4 brev. Bildt Didrik Anders Gillis f 1820 d 1894 friherre generallöjtnant riksmarskalk statsminister 1 brev. Bille Frans Ernst f 1832 d 1918 dansk minister i Stockholm sed. geheimekonferensråd kammerherre 1 brev. Billman A G Risäter Deje (Värml.l) 1 brev. Billqvist C E Göteborg 1 brev. Björkman A inspektor på Elghammar i Björnlunda (Söd.) 1 brev. Björkman J F 1 brev. Blomcreutz Carl Erland f 1822 d 1909 godsförvaltare sed. godsägare Stäringe Årdala (Söd.) 1 brev. Blomcreutz Niklas Henrik f 1826 d 1899 godsförvaltare sed. stadsfiskal i Strängnäs Årdala (Söd.) 9 brev. Blum Alfred Axel Adolf f 1825 d 1880 överstelöjtnant Rosenberg Nedre Ullerud (Värml.) 1 brev. Blum Gustaf Johan Adolf f 1820 d 1902 överstelöjtnant 2 brev. Boberg Erik Theofron f 1825 d 1893 fabrikör civilingenjör vid Th. Munctells mek. verksatad Eskilstuna 2 brev. Bodin K D d 1875 kamrerare vid Östgöta hypoteksföreningen i Linköping 1 brev. Borgström Ludvig f 1788 d 1862 apotekare i Karlstad bruksägare 2 brev. Bratt Johan Gustaf f 1807 d 1877 rådman i Göteborg 1 brev. von Braun Gustaf Henrik Philip f 1813 d 1888 godsägare på Rydaholm och Halla i Västergötland kapten vid Wendes art.reg. 1 brev. Broms Johan Conrad f 1790 d 1860 brukspatron på Övre Haddebo i Svennevad (ör.) 1 brev. Bruncrona Olof Abraham f 1802 d 1859 överste och kabinettskammarherre (not om hans död) 1 brev. Butenschön Hans Barthold d 1870 godsägare på Aspenäs säteri Lerum (Älvsb.) 2 brev. Bäck L 1 brev. Camitz Anders Otto f 1832 d 1912 kapten vid Värmlands fältjägarreg. 1 brev. Camitz Carolina Maria se: af Chapman Carolina Maria född Camitz. Carleson Adolf Jacob Fredrik f 1823 d 1895 kapten kammarherre Gårdveda (Kalm.) 1 brev. Carleson Carl Axel f 1793 d 1858 överste godsägare på Säckestad i Trästena (Skarab.) 1 brev. Carlquist Ernst Georg Wilhelm f 1834 f 1892 bruksbokhållare sed. järnvägsingenjör Stockholm 1 brev. Carlquist Lars Johan assessor i Banko-diskonten Stockholm 3 brev. Carlsson Anders Björnäs tegelbruk Tanum (Göt. o Boh.) 1 brev. Cassel Knut f 1821 d 1895 godsägare på Stjärnsund i Askersunds landsförs. 2 brev. Cassel Viktor f 1812 d 1873 med. dr. brukspatron på Laxå bruk (Ör.) 2 brev. Cederroth Sven August d 1887 godsägare på Hynboholm i Grava (Värml.) Not om hans död 1 brev. Cervin Carl Gustaf f 1815 d 1899 bankir och grosshandlare i Stockholm 6 brev. af Chapman Carolina Maria född Camitz f 1790 d 1871 gift med översten Gustaf Adolf Neuendorff af Chapman Fredriksberg Mariestad 2 brev. Christinehamns enskilda bank Kristinehamn 19 brev. Claréus Otto Mauritz f 1825 d 1894 förste lantmätare i Kronobergs län 1 brev. Coyet Adolf Gabriel f 1835 d 1906 kammarjunkare 3 brev Coyet Gustaf August f 1809 d 1893 kapten Örebro 1 brev. Coyet Hedvig Lovisa Augusta född Djurklou se: Coyet Gustaf August. Coyet Ulrika Christina Juliana (Julie) se Hammarhjelm Ulrika Christina Juliana född Coyet. Croneborg Johan Ulrik Wilhelm f 1826 d 1909 kammarherre brukspatron på Östanås och Älvsbacka i Värmland 66 brev. Croneborg Sophie född Malmborg f 1835 d 1900 maka till bruksägaren Henrik Hjalmar Ulrik Croneborg Stockholm 2 brev. Dahlgren C P kamrer i Banko-diskonten Stockholm 1 brev. Dahlgren Johan Barthold Edvard f 1844 d 1912 brukspatron på Ransäter (Värml.) 3 brev. Dahlin Jacob Efraim f 1848 d 1932 vice häradshövding Karlstad sed marinöverkommissarie Stockholm 2 brev. Dahllöf Olof Fredrik f 1814 fabriksidkare ägare av Oljeslageriet i Trollhättan 3 brev. Dalin C G och Svanberg P 1 brev. Danielsson Anders Peter f 1839 d 1897 hemmansägare politiker riksdagsman 1 brev. Danielsson Erik Georg f 1815 d 1881 bruksdisponent för Uddeholms AB 4 brev. de Frese Claes Otto f 1803 d 1863 landssekreterare i Karlstad 1 brev. De Geer af Finspång Hjalmar Rudolf Gerard f 1819 d 1876 friherre godsarrendator på Säbylunds fideikommiss i Kumla (Ör.) 3 brev. Diedrichs Johan f 1808 d 1869 brukspatron på Österhammar och Åbyhammar i Fellingsbro (Västm.) samt Frösvidal i Närkes-Kil (Ör.) 10 brev. Dillner Harald f 1821 d 1891 brukspatron på Spjutbäcken i Varnum (Värml.) 1 brev. Direktionen för bruksägares hypotekskassa 1 brev. Djurklou Nils Gabriel f 1829 d 1904 friherre kammarherre skriftställare och samlare Sörby Norrbyås (Ör.) 1 brev. Dyrssen Mathilda född Nordenfeldt f 1855 d 1890 gift med översten vid Wendes artreg. Tede Julius Dyrssen 1 brev. von Döbeln Ernst Georg f 1818 d 1876 fil. dr. handsekreterare hos konung Carl XV. 1 brev. von Döbeln Johan Henrik f 1811 d 1896 bageriidkare godsägare på Kilsby i Kil (Värml.) 3 brev. Edgren Axel Hjalmar f 1813 d 1864 bruksförvaltare på Östanå godsägare på Agneteberg i Värmland 1 brev. Edling Jac. Karlstad 1 brev. Edsberg P Karlstad 3 brev. Ehrenborg Richard Michael f 1821 d 1887 fil. dr. godsägare på Kråks säteri i Mölltorp (Skaraborg) 1 brev. von Ehrenheim Per Jakob f 1823 d 1918 jur. dr. universitetskansler en av aderton i Sv. akademien godsägare på Grönsö i Kungs-Husby (Upps.) 23 brev. von Ehrenheim Ulrika Eva Augusta (Ulla) se: Hellisen Ulrika Eva Augusta. Ekendahl C S förvaltare Hygn Visnum-Kil (Värml.) 7 brev. Eklund L P inspektor på Eng i Nysund (Ör.) 1 brev. af Ekström Karl Adolf Johan Patrik f 1850 d 1925 disponent för Forshaga i Grava (Värml.) 3 brev. Elfvik & Gyllander firma Örebro 3 brev. Eriksson G lantbrukselev på Säbylund i Kumla (Ör.) 1 brev. Ettlinger Adolf vinhandlare Frankfurt am Main 1 brev. Evert Alfred handlande i Göteborg 1 brev. Fagergren Johan f 1802 d 1873 komminister sed. kontr.prost Holmedal 1 brev. Falk Carl Helmer f 1829 d 1917 överste och chef för Värmlands regemente 2 brev. Falkenberg af Trystorp Conrad Henrik f 1860 d 1939 friherre godsägare på Värmlands-Säby i Visnum kapten 2 brev. Falkenberg af Trystorp Ebba Aurora Charlotta född friherrinna Åkerhielm af Margretelund f 1867 d 1931 friherrinna statsfru maka till kaptenen och godsägaren på Värmlands-Säby i Visnum friherre Conrad Henrik Falkenberg af Trystorp 1 brev. Falkenberg af Bålby Melcher Henrik Gustaf f 1841 d 1906 greve fideikommissarie till Brokind i Vårdnäs (Österg.) kapten 1 brev. Fischer Gustaf Elis f 1834 d 1889 verkst. dir. i förs. AB Skandia Stockholm 2 brev. Flodman G J Elverum Norge 1 brev. Fraenckel Louis & Co Stockholm kommanditbolag 1 brev. Friberger Fredrik Elis f 1822 d 1883 bruksförvaltare och disponent Rosenberg Mölnbacka 4 brev. Friberger Gustaf Wilhelm f 1816 d 1896 grosshandlare i Göteborg 3 brev. Frykstedt Anna Lisa se Fröding Anna Lisa född Frykstedt. Fryxell Eva Andréetta f 1829 d 1920 författarinna 1 brev. Fröding Anna Lisa född Frykstedt f 1818 d 1891 prostinna Visnum (Värml.) 1 brev. Fröding Johan f 1816 d 1898 prost och kyrkoherde i Visnum och Visnums-Kil (Värml.) 5 brev. Furst Wallentin grosserer Kristiania Norge 1 brev. Galster Lorentz Ålborg Danmark 1 brev. Geijer Adolf Reinhold f 1841 d 1915 rådman vice häradshövding Kristinehamn 1 brev. Geijer Bengt Gustaf f 1827 d 1915 sed. överstelöjtnant Gastorp Forshem (Skarab.) 1 brev. Geijer Carl-Axel f 1846 d 1901 brukspatron Filipstad 2 brev. Geijer Frans Wolmar f 1822 d 1879 inspektor på Årås i Södra Råda (Värml.) sed. brukspatron 7 brev. Geijer Jakob Fredrik f 1823 d 1881 brukspatron riksdagsman Filipstad 4 brev. Geijer Kristoffer Wilhelm f 1821 d 1890 brukspatron Karlstad 2 brev. Geijer Olof Lennart f 1810 d 1880 brukspatron Karlstad 27 brev. af Geijerstam Claes Erik f 1801 d 1864 brukspatron på Storfors i Kroppa (Värml.) 2 brev. af Geijerstam Emanuel (Malle) f 1797 d 1874 löjtnant Hova (Skarab.) 2 brev. af Geijerstam Johan Henrik (Janne) f 1804 d 1877 major 7 brev. Gellertz J O kommissarie Kvarntorp Karlstad 1 brev. Gistrand C J Krontorp (Värml.) 1 brev. Granlund I G vagnfabrikör Gränna 1 brev. Granroth Henrik C E f 1819 d 1900 hypotekskamrer i Karlstad 1 brev. Gripenberg Adolf Albrecht f 1799 d 1892 överstelöjtnant Örebro 15 brev. Gripenberg Carl Gustaf f 1840 d 1933 bruksförvaltare på Mölnbacka disponent på Håkanbols bruk sparbankskamrer i Karlstad 5 brev. Gripenberg Charlotta Lovisa (Louise) f 1836 d 1875 fröken sällskapsdam på Nynäs 1 brev. Gripenberg Wilhelm Adolf f 1839 d 1895 överstelöjtnant Örebro 1 brev. Grönvall Johan (John) f 1839 d 1924 disponent för Skövde mek. verkstad civilingenjör 1 brev. Guizetti Emil f 1845 d 1906 jägmästare Mölnbacka bruk Nedre Ullerud (Värml.) 1 brev. Gustaf V f 1858 d 1950 hertig av Värmland sed. Sveriges Konung 1 brev. Gustafsson S J Kristinehamn 1 brev. Gyldenstolpe Ebba Aurora Ulrika se Åkerhielm af Margretelund Ebba Aurora Ulrika född Gyldenstolpe. Gyllenram Gustaf Henrik Wilhelm f 1814 d 1890 landshövding i Värmlands län Karlstad 1 brev. Göransson Carl organist och lärare i Björneborg (Värml.) 1 brev. Göthe E A bokförare Västra Ämtervik (Värml.) 11 brev. Göthlin C A köpman Karlstad 7 brev. Göthlin Er f 1821 d 1866 vinhandlare sed. hypotekskamrer i Karlstad 21 brev. Göthlin J P Karlstad 1 brev. Göthlin L A Karlstad 7 brev. von Hackwitz Carl Fredrik faktor vid Hults lastageplats Visnum (Värml.) 6 brev. Hagander Johan f 1784 d 1865 häradshövding i Östersysslets domsaga Kristinehamn 9 brev. Hagberg Carl August f 1813 d 1865 brukspatron Kristinehamn 11 brev. Hagberg Johan Gustaf f 1812 d 1881 bokhållare i Krigskollegium Stockholm 1 brev. van der Hagen August Ludvig f 1843 d 1900 jur. kand. förste notarie i Riksdagens första kammare sed. kansliråd Stockholm 1 brev. Hagendahl C A grosshandlare Örebro 6 brev. Hagström & Hallgren firma Göteborg 1 brev. Hamberg o Fr. f 1826 d 1893 kamrer i Karlstads sparbank Karlstad 1 brev. Hamilton Adolf Ludvig f 1820 d 1896 greve godsägare på Blomberg i Husaby (Skar.) sed. landshövding i Uppsala 4 brev. Hamilton Bengt Hugo Archibald f 1821 d 1892 greve kammarherre godsägare på Blomberg i Husaby (Skar.) Hjälmsäter Österäng m.fl. 1 brev. Hammar G W Stockholm 1 brev. Hammarhjelm Beata Maria född Linroth f 1794 d 1860 hovmarskalkinna arkivbildarens moder 3 brev. Hammarhjelm Carl Gustaf f 1800 d 1870 hovjunkare godsägare på Ryd och Lundhult i Ryd (Skarab.) 1 brev. Hammarhjelm Göran Mårten f 1824 d 1875 kapten godsägare på Norra Håkanbol i Nysund (Ör.) arkivbildarens broder 37 brev. Hammarhjelm Ulrika Charlotta Emerentia (Ulla) se: Strokirk Ulrika Charlotta Emerentia (Ulla) född Hammarhjelm. Hammarhjelm Ulrika Christina Juliana (Julie född Coyet f 1838 d 1911 gift med kaptenen och godsägaren Göran Mårten Hammarhjelm på Norra Håkanbol i Nysund arkivbildarens svägerska 1 brev. Haques Victor f 1828 Kronolänsman i Karlskoga härad Storängen Bofors 2 brev. Hedengren Olof Gabriel f 1812 d 1870 godsägare på Riseberga i Edsberg (Ör.) 3 brev. Hederstierna Fredrik Ludvig Salomon f 1828 d 1900 statsråd och chef för Civildepartementet sed. landshövding i Västerås 4 brev. Gustaf A Hedman & Co grosshandelsfirma Malmö-Stockholm 1 brev. Helin Johan Fridolf f 1816 d 1886 överste och chef för Värmlands fältjägarregemente Karlstad 1 brev. Hellgren G Örebro 1 brev. Helliesen Ulrika Eva Augusta (Ulla) född von Ehrenheim f 1856 gift med höiesteretsadvokat Henrik Mikael Helliesen Kristiania 1 brev. Hellsing Adam Petter f 1811 inspektor på Hönsäter i Österplana (Skar.) 1 brev. Henne Chr Hults varv Visnum (Värml.) 1 brev. Henriques L Stockholm 2 brev. Herlenius Jonas f 1821 d 1907 disponent för Edsvalla bruk sed. Storforsverken i Kroppa (Värml.) 4 brev. von Hermansson Carl Fredrik f 1827 d 1906 greve, fideikommissarie till Ferna bruk i Gunnilbo (Värstm.) 1 brev. Hermelin Klas Fredrik Samuel f 1820 d 1888 friherre, kammarherre Stockholm. Hierta Carl Gustaf f 1818 d 1893 friherre, kapten, ledam. av Allmänna hypoteksbankens styrelse 1 brev. Hierta Carl Johan f 1801 d 1868 friherre, fänrik vid Skaraborgs reg. sed. järnvägsbokhållare 4 brev. Hochschild Carl Fredrik Lotarius f 1831 d 1898 friherre, utrikesminister Stockholm och Bellinga, Marsvinsholm (Malm.) 9 brev. von Hofsten Sten Erland f 1816 d 1867 brukspatron på Willingsberg i Knista (Ör.) 1 brev. Holm A Västra Ulvsjö Ölme (Värml.) 1 brev. Holmberg Anders Fredrik kontrollör Lundsholm sed. Björkö Hult i Visnum (Värml.) 4 brev. Holmberg Gustafva Louise maka till kontrollör Anders Fredrik Holmberg Björkö Hult 1 brev. Holmgren Axel Claes f 1810 d 1858 med.dr. stadsläkare i Kristinehamn 1 brev. von Holst Edla Amalia Augusta se: Sinclair Edla Amalia Augusta född von Holst. von Holten Anders Jacob f 1795 d 1873 grosshandl. i Göteborg 1 brev. Husén Hans August förvaltare på Värmland-Säby sed. ekonomidirektör i tidningen "Vårt land" Stockholm 2 brev. Hulphers Anna Elisabeth se: Örn Anna Elisabeth född Hulpers. Jacobsson C.D. garvare i Kristinehamn 1 brev. Jacobsson Morris f 1800 d 1870 grosshandlare i Göteborg 1 brev. Janson Anna Maria tjänarinna på Nynäs säteri i Visnums-Kil (Värml.) 1 brev. Jansson August lantbruksinspektor på Latorp (Ör.) 1 brev. Jansson J patron Ed Visnums-Kil (Värml.) 1 brev. Jansson Johannes rättare Filipstad 1 brev. Jederholm C.D. grosshandlare i Stockholm 11 brev. Jernkontoret Stockholm 2 brev. Kalin Sofi tjänarinna på Nynäs säteri i Visnum-Kil (Värml.) 1 brev. Kiaer And. Kristiania 13 brev. Kihlman Carl skeppare Ivarslund Lilla Edet (Älvsb.) 3 brev. Kjellman & Bergsten firma Kristinehamn 1 brev. Koch Arthur Maxmilian f 1836 d 1913 brukspatron godsägare på Torp m.fl. Uddevalla 1 brev. Kockum Carl Ludvig Paulus f 1835 godsägare på Bulltofta i Västra Skrävlinge Malmö 1 brev. Kolmodin Carl Fredrik f 1843 bankosekreterare Stockholm 1 brev. Korsell Pehr Gustaf f 1795 godsägare på Sjöbergs säteri i Björsäter (Skar.) 12 brev. von Kraemer Anders Robert f 1825 d 1903 hovmarskalk, författare, godsägare till Stenhammar (Söd.) 1 brev. Kristinehamns mekaniska verkstad Kristinehamn 2 brev. Kruuse af Verchou Karl Benediktus Fredrik f 1824 d 1884 friherre, löjtnant, Siltorp Visnums-Kil (Värml.) 2 brev. Aug. Kullberg & Co Katrineholm grosshandelsfirma 1 brev. Kullgren Joseph Daniel f 1824 godsarrendator på Lassegård i Varnum (Värml.) 1 brev. Kuylenstierna C Växjö (ej identifierad) 1 brev. Köhler C Storängen Karlskoga 1 brev. Lagergren Alexander Nils Anders f 1829 d 1899 bruksförvaltare, revisor och bankkamrer i Norra Råda (Värml.) 1 brev. Lagerheim Ernst Georg f 1814 d 1901 överstelöjtnant vid Närkes reg. 1 brev. Lagerhjelm Pehr f 1787 d 1856 brukspatron på Bofors Karlskoga, assessor 2 brev. Lagerhjelm Per Erland f 1829 d 1890 brukspatron på Bofors i Karlskoga sed. disponent på Kramfors 4 brev. Lagerlöf Magnus f 1819 d 1885 med. dr. stadsläkare i Kristinehamn 3 brev. Landshövdingeämbetet i Värmlands län 1 brev. Larsson L.P, rättare på Ölmskog Väse (Värml.) 2 brev. Laurell & Högberg egendomsagentur Stockholm 2 brev. Leffler Magnus Fredrik f 1815 d 1891 segelsömmaremästare i Göteborg 2 brev. Leja Joseph köpman Stockholm 1 brev. Leijonhielm Carl Gustaf Nils f 1820 d 1876 friherre, överstekammarjunkare, disponent på Svartå i Kvistbro (Ör.) 2 brev. Lewenhaupt Adolf Matthias Emil f 1844 d 1921 greve, kapten, Sannahed och Löved 8 brev. Lewenhaupt Carl Johan f 1835 d 1920 greve, major 1 brev. Lewenhaupt Carl Magnus Casimir f 1827 d 1905 greve, kapten, kammarherre, ordf. i Riksbanksfullmäktige 3 brev. Lewenhaupt Cales Magnus f 1816 d 1882 greve, överhovjägmästare, fideikommissarie till Claestorp i Östra Vingåker (Söd.) 1 brev. Lewenhaupt Emil greve (ej identifierad) 1 brev. Lewenhaupt Ludvig Johan Casimir f 1843 d 1894 greve, kapten, godsägare på Malma i Badelunda (Västm.) 1 brev. Levin Pehr Axel f 1821 d 1891 läkare vid Bie vattenkuranstalt i Södermanland, Nyköping 1 brev. Lidberg C J Göteborg 3 brev. Lidström Eric Gustaf f 1824 vice kronolänsman i Visnum (Värml.) sed. kommisarie, Sommerstad, Visnum 4 brev. Lilliehöök af Gälared och Kolbäck Fredrik Gustaf f 1802 d 1884 major Odenstad, Karlstad 4 brev. Lilliesköld Erik Wilhelm f 1839 d 1906 kamrer i Stockholms sparbank 2 brev. Lindberg Carl f 1808 d 1891 brukspatron på Karlsdal Karlskoga 1 brev. Lindberg Carl Lesjöfors Filipstad 1 brev. Lindbäck Anders f 1803 d 1865 kyrkoherde i Silbodal (Värml.) 1 brev. Lindeberg Wilhelm f 1827 inspektor på Nynäs säteri i Visnum (Värml.) 21 brev. Lindeberg W Brotorp Knista (Ör.) 1 brev. Lindhult Cales Robert f 1821 d 1885 grosshandlare i Göteborg 1 brev. Lindström Axel Leonard f 1848 stationsinspektor i Deje (Värml.) 2 brev. Linroth Beata Maria se: Hammarhjelm Beata Maria född Linroth. Linroth Cristina (Kjerstin) Margareta född friherrinna Sack f 1804 d 1890 gift med majoren och godsägaren på Värmlands-Säby, Carl Evert Peter Linroth 5 brev. Linroth Carl Johan Gustaf f 1799 d 1877 kapten 1 brev. Linroth Claes Carl Axel f 1816 d 1885 flottningschef 2 brev. Ljunggren Carl Johan f 1844 d 1919 vice häradshövding, hovauditör Stockholm 2 brev. Lokrantz Per Wilhelm f 1827 d 1892 lantbrukare, Ed, Kil (Värml.) 1 brev. Lovén & Co grosshandelsfirma Stockholm 2 brev. Lundell Carl Fredrik f 1805 d 1897 vågmästare i Karlstad 20 brev. Lundh N Ullberg Karlstad 1 brev. Lundström Carl Frans f 1823 d 1917 tändsticksfabrikör i Jönköping, godsägare 1 brev. Lundström Carl Herman f 1828 d 1902 bergmästare i Västra distriktet, Filipstad 1 brev. Lundström Johan Edvard f 1815 d 1888 tändsticksfabrikör i Jönköping, uppfinnare 3 brev. Löfgren Amalia hyresvärdinna Stockholm 2 brev. Löwenhielm Crispin f 1824 d 1895 major, rådman i Södertälje 4 brev. Löwenhielm Fredrik f 1831 d 1896 major, Eng, Nysund och Örebro 2 brev. Löwenhielm Gustaf Fredrik f 1826 d 1906 kammarskrivare, Stockholm 2 brev. Löwenhielm Severin f 1823 d 1886 häradshövding i Östersysslets domsaga, Kristinehamn 11 brev. L. E. Magnus & Co grosshandelsfirma Göteborg 2 brev. Fredr. Malm & Co grosshandelsfirma Göteborg 16 brev. Malm Hugo Theodor f 1842 d 1902 kanslisekreterare i Finansdepartementet Stockholm 2 brev. Malm Johan Fredrik Maximilian (Max) f 1838 d 1886 grosshandlare i Göteborg 1 brev. Malm Peter Wilhelm f 1825 d 1865 grosshandlare i Göteborg 1 brev. Malmborg Sophie se: Croneborg Sophie född Malmborg. Melin B G Örebro 2 brev. Meurk J. E. Kristinehamn 1 brev. Michaelson August f 1802 d 1871 grosshandlare i Stockholm 2 brev. Middleship Joan mrs. se von Möller Peter. Nils Mitander & Co Filipstad 1 brev. Moll Hohn Gustaf f 1843 d 1912 direktör vid Skånes enskilda banks kontor i Stockholm 1 brev. Montan Eric Carl f 1812 d 1873 klädesfabrikör i Karlstad 3 brev. Montgomery-Cederhielm Robert Nils Germund f 1820 d 1888 fideikommissarie till Segersjö i Lännäs (Ör.) bruksägare 1 brev. Munktell Johan Theofron f 1805 d 1887 industriidkare i Eskilstuna 7 brev. Myhrman Gustaf f 1816 d 1872 notarie i Svea hovrätt, bokhållare i Jernkontoret, brukspatron 1 brev. Myrtin Anders Melcher f 1816 d 1893 häradshövding i Älvdals domsaga, Värmlands län, Sjögränd, Uddeholm 2 brev. von Möller Peter Been f 1809 d 1883 godsägare till Skottorp i Skummeslöv (Hall.) och Dömestorp i Hasslöv (Hall.) ryttmästare m.m. 9 brev (varav ett skrivet av von M:s handsekr. mrs Joan Middleship). Mörner af Morlanda Adolf Stellan Theodor f 1849 d 1894 greve, kapten, disponent för AB Mölnbacka-Trysil, Mölnbacka (Värml.) 6 brev. Mörner af Morlanda Hampus Stellan f 1815 d 1897 greve, brukspatron på Stjärnfors bruk i Ljusnarsberg (Västm.) 9 brev. Mörner af Morlanda Julius Oscar f 1816 d 1888 greve, kammarjunkare och godsägare på Kåreholm i Rönö (Österg.) 1 brev. Natt och Dag Gustaf Miles f 1817 d 1869 kapten Vänersborg 1 brev. Netzel Nils Gustaf f 1797 d 1873 stadsmäklare och grosshandlare i Stockholm 3 brev. Nilsson K anställd vid Mölnbacka bruk, Nedre Ullerud (Värml.) 4 brev. Nilsson Th. f 1830 förvaltare Mölnbacka 1 brev. Nisbeth Per Fredrik f 1803 d 1897 kapten tulldistriktschef Härnösand 1 brev. Nonnen Edward f 1804 d 1862 godsägare på Degeberg i Rackeby (Skar.) jordbruksreformator 8 brev. Nordenfalk Carl Olof Christian Johan f 1833 d 1909 landshövding i Hallands län, godsägare på Blekhem i Törnsfall (Kalm.) 2 brev. Nordenfeldt Carl Henrik f 1837 d 1911, borgmästare i Kristinehamn 1 brev. Nordenfeldt Enar Jonas f 1835 d 1912 förste kamrer vid Hypoteksföreningen i Göteborg 1 brev. Nordenfeldt Johan Niklas f 1829 d 1905 grosshandlare i Göteborg 5 brev. Nordenfeldt Leonard Magnus f 1827 d 1900, lantmäteridirektör Stockholm 2 brev. Nordenfeldt Mathilda se: Dyrssen Mathilda född Nordenfeldt. Nordenfeldt Olof f 1826 d 1893 disponent för Björneborgs bruk i Värmland kammarherre 57 brev. Nordenfeldt Sophie född Waern f 1808 d 1878 gift med kammarherre Olof Nordenfeldt Björneborg 2 brev. Norrbohm Carl Wilhelm karduansmakare och rådman i Kristinehamn sed. ägare av Ed i Visnums-Kil (Värml.) 1 brev. Norrby T Brunskog (Värml.) 1 brev. Nygren Fredrik Leopold f 1812 handlande i Karlstad 1 brev. Nyhuus Paul anställd vid AB Mölnbacka-Trysil, Trysil, Norge 1 brev. Nyman Pehr Axel sedeltryckare Stockholm 1 brev. Nystrand A Frändefors (Älvsb.) 1 brev. Nyström C M Stockholm 1 brev. Nyström Ludvig handlande i Göteborg 1 brev. Olsson Eric Bregårdstorp i Karlskoga 4 brev. Olsson O Myrhult, Kilsby Visnums-Kil (Värml.) 1 brev. d ´Otrante Gustave Armand Fouché f 1840 d 1910 hertig, godsägare till Elghammar i Björlunda (Söd.) 1 brev. Oxenstierna af Korsholm och Vasa Erik Carl Gabriel f 1859 d 1913 överste, fideikommissarie till Värnberg i Roslagsbro (Upps.) 1 brev. Paulin O lantbrukselev på Degeberg i Rackeby (Skar.) 2 brev. Hjalmar Peterson & Co bokhandel Karlstad 1 brev. Peterson P G Linköping 1 brev. Persbergs Grufve AB Persberg 1 brev. Pfusterschmidt von Hardenstein Carl baron, Österrike-Ungerns minister i Stockholm 1 brev. Planting-Gyllenbåga Jacob Mauritz f 1806 d 1877 bruksdisponent vid Taberg i Värmland, Filipstad 1 brev. Posse Arvid Rutger Fredriksson f 1820 d 1901 greve, statsminister, politiker, godsägare till Charlottenlund i Snårestad (Malm.) 1 brev. Posse Gustaf Mauritz (Gösta) f 1823 d 1888 greve, fil.dr. godsägare till Vreten i Edåsa (Skar.) 1 brev. Posse af Säby Axel Georg f 1821 d 1907 friherre, major, godsägare till Svaneberg i Bredsäter (Skar.) 1 brev. Prytz Carl Gustaf f 1819 d 1907 konsul, grosshandlare i Göteborg 4 brev. Reenstierna Lars Johan Malcolm f 1818 d 1891 överste, förste hovmarskalk hos konung Oscar II Stockholm 1 brev. Rennfelt G Mölnbacka (Värml.) 1 brev. Richter Frederick f 1819 d 1904 sekreterare och ombudsman i Jernkontoret 1 brev. Roman Gustaf Wiktor f 1846 arrendator av Valåsens bruk sed. direktör för Svenska stålpressnings AB Olofström 1 brev. Ronge Peter f 1820 godsinspektor på Gustavsviks säteri i Varnum (Värml.) 2 brev. Rosengren Beda tjänarinna Long, Grums (Värml.) 1 brev. Rosensvärd Johan Henrik f 1816 d 1890 generallöjtnant, statsråd, godsägare till Long i Grums (Värml.) 4 brev. Roth Johan (Janne) befälhavare på Carl Hammarhjelms fartyg "Carl", 7 brev. Roth Johan Gustaf d 1875 bruksförvaltare, Karlstad 8 brev. Rundberg Jonas Elis f 1814 brukspatron på Jonsbol i Visnum 9 brev. Rydberg Johan August f 1811 d 1888 handlande i Kristinehamn 1 brev. Sack Christina (Kjerstin) Margareta se: Linroth Christina (Kjerstin) Margareta född Sack. Sack Ebba f 1807 d 1901 fröken Stockholm 1 brev. Samzelius Jöns Larsson f 1809 d 1886 docent fil. jubeldoktor, förvaltare vid Tumba pappersbruk 1 brev. Samuelsson S H Marieberg Kil (Värml.) 2 brev. Sandelin G A Karlstad 2 brev. Saugbruksforeningen Fredrikshald, Norge 1 brev. von Scheéle Frans Adolf f 1795 d 1863 bergmästare i Filipstad, överintendent 4 brev. Schenson Sophie Risberga (Ör.) 1 brev. J G Schröder & Co firma, Hamburg 1 brev. Schröder Olof Hildebrand f 1795 d 1865 prost o kyrkoherde i Visnum 1 brev. von Schultzenheim David Theodor f 1820 d 1896 friherre, brukspatron, Vestlandaholm Köping 1 brev. Sehmann Carl Gustaf f 1804 d 1873 protokollssekreterare i Kungl. Maj:ts kansli, Stockholm 1 brev. Silfverstolpe Fredrik Otto f 1795 d 1882 statsråd sed. landshövding Västerås 7 brev. Sinclair Edla Amalia Augusta född von Holst f 1837 d 1921 grevinna gift med godsägaren på Lambohov i Slaka (Österg.) greve James Henry Sinclair 2 brev. Sinclair James Henry
f 1822 d 1908 greve, löjtnant, godsägare på Lambohov i Slaka (Österg.) 10 brev. Sjöstedt Carl kassör hos C F Ahlmark i Karlstad sed. grosshandlare där 1 brev. Skandinaviska Kredit AB Göteborg 2 brev. Skånes enskilda bank Stockholm 2 brev. Skårman Claes Theophil f 1820 d 1876 lantbrukare Lindärva (Skar.) 1 brev. Smerling Thorsten Leonhard f 1861 bergsingenjör Mörkö 1 brev. Soop Erik f 1854 d 1905 stationsinspektor Degerfors (Värml.) 2 brev. Sparre af Söfdeborg Erik Josias Philip f 1816 d 1886 greve landshövding i Älvsborgs län Vänersborg 1 brev. Stenberg J:r Carl Arboga 2 brev. Stenström Otto Elof föreståndare för Gårdsjö lantbruksskola Karlstad 2 brev. Stjernblad Julius Edvard f 1813 d 1886 romersk riksfriherre, ryttmästare och godsägare på Marsvinsholm (Malm.) 1 brev. Stienstedt Johan Wilhelm f 1806 d 1865 friherre, kapten, Katrineberg, Nedre Ullerud (Värml.) 3 brev. Stockholms handelsbank AB, Stockholm 1 brev. Strokirk Augusta Thurinna f 1851 d 1913 fröken Örebro 2 brev. Strokirk Carl Elias f 1846 d 1915 kapten, trafikinspektör vid Statens järnvägar 21 brev. Strokirk Elias Carl f 1814 d 1887 ryttmästare, godsägare på Degernäs i Nysund (Ör.), arkivbildarens svåger 85 brev. Strokirk Göran Jeppe f 1856 d 1915 förvaltare på Degernäs och Lidefors, disponent på Håkanbols bruk 26 brev. Strokirk Jeppe f 1798 d 1856 brukspatron på Ölsboda (Ör.) 4 brev. Strokirk Julie född von Axelson f 1820 d 1869 gift med brukspatron Knut Victor Strokirk Mässvik, Karlstad 1 brev. Strokirk Julie Hammarhjelm se: Tersmeden Julie född Hammarhjelm-Strokirk. Strokirk Justus Evert f 1849 d 1882 fil. kand. affärsman i New York 9 brev. Strokirk Knut Victor f 1818 d 1879 brukspatron på Lidetorp 3 brev. Strokirk Louise se Wistrand Louise född Strokirk. Strokirk Ulrika (Ulla) Charlotta Emerantia född Hammarhjelm, f 1823 d 1901 gift med ryttmästaren och godsägaren på Degernäs, Elias Carl Strokirk, arkivbildarens syster 3 brev. Strokirk Wilhelm Theodor f 1823 d 1895 kansliråd och byråchef i Civildepartementet Stockholm 90 brev. Strokirk Wilhelm Theodor f 1850 d 1917 godsägare och livförsäkringsinspektör 8 brev. Strokirk Wiwica f 1852 d 19 ? fröken, Degernäs 3 brev. Stuart John Magnus f 1844 d 1920 riddarhussekreterare Stockholm 1 brev. Ståhl E Östanås Karlstad 1 brev. Sundewall Henrik Ludvig f 1814 d 1884 sed. konteramiral ipreussisk tjänst 2 brev. Sundin Nils Rudolf Theodor f 1819 d 1907 bruksägare på Kärn i Nyed (Värml.) 17 brev. Sundin Rudolf August f 1850 d 1930 vice häradshövding sed. kanslisekreterare i Sjöfartsdepartementet Stockholm 1 brev. Sundström Carl Gustaf handlande i Karlstad 1 brev. Sundström Johan Oskar f 1826 d 1889 bruksägare på Charlottenbergs bruk i Värmland 1 brev. Sundström Martin Ribbenäs Sunne (Värml) 2 brev. Svanberg P se: Dalin C G. Svanström Pehr Eric f 1817 d 1888 kronofogde i Norra Vadsbo fögderi, Mariestad 1 brev. Sveriges riksbank 13 brev. Säve Teofron Adolph f 1842 d 1931 lektor vid Karlstads h. a. läroverk 1 brev. Sörensen Niels Georg f 1833 d 1917 grosshandlare i Stockholm 1 brev. Tersmeden Julie född Hammarhjelm-Strokirk, f 1865 d 194?, gift med brukspatronen på Hinseberg och Frövi i Näsby (Ör.) Konrad Jacob August Tersmeden 2 brev. Tham Henrik Sebastian f 1827 d 1908 ryttmästare och bruksägare, fideikommissarie till Stäholm (Västm.) 1 brev. Thollander Fredrik Adolf f 1805 d 1861 borgmästare i Karlstad 27 brev. de Thygeson Th. C. C. Fr. d 1905 klittinspektör, godsägare till Damgaard i Erres sogn, Vejle amt, Danmark, kammarherre 3 brev. Thyselius Nils Wilhelm f 1807 d 1876 bankokommissarie, Stockholm 3 brev. Troili Uno Johan f 1808 d 1892 major, godsägare på Välinge i Väse (Värml.) 9 brev. Troilus Carl Oscar f 1813 d 1899 generaldirektör och chef för Statens järnvägar, Stockholm 4 brev. Törnebladh Gustaf f 1783 d 1877 överstelöjtnant Stockholm 1 brev. Törnebladh Carl Ottomar f 1821 d 1908 vice häradshövding fil. jubeldoktor, Stockholm 3 brev. Uggla Gustaf Fredrik Oscar f 1846 d 1924 sed. general Stockholm 1 brev. Uggla Ture Conrad Harald f 1833 d 1873 grosshandlare i Göteborg 2 brev. Ulfsparre Clas Johan f 1825 d 1907 disponent på Upperuds bruk i Skållerud (Älvsb.) 1 brev. Ullman Bengt Magnus f 1806 d 1882 kamrerare vid Weermlands provinsialbank i Karlstad 1 brev. C Fr. Waern & Co grosshandelsfirma Göteborg 6 brev. Waern Jonas f 1799 d 1868 godsägare på Valaholm i Hova (Skar.), statsråd och landshövding i Skaraborgs län, Mariestad 1 brev. Waern Sophie se: Nordenfeldt Sophie född Waern. Wagner Johan Gottfrid rådman och repslagare i Kristinehamn 2 brev. Wahlfelt Svante Axel Bleckert f 1815 d 1895 bruksbokhållare, Storfors bruk (Värml.) 1 brev. Wahlstedt Fredrik Wilhelm f 1833 d 1908 inspektor Nynäs 26 brev. Wahlund Gustaf f 1804 d 1877 brukspatron i Kristinehamn 10 brev. Wahren M L skräddare i Stockholm, Stockholm 2 brev. Wallgren Isak f 1811 d 1902 organist och klockare i Visnums-Kil (Värml.) 1 brev. Wanell L P Örebro 4 brev. Weber Er. Ad. grosshandlare i Stockholm 2 brev. von Vegesack Samuel Theodor f 1822 d 1885 friherre, överstelöjtnant 1 brev. Wendtland Per Henric Lampa f 1824 d 1887 vice häradshövding, advokat i Stockholm 2 brev. Wennerström D Eskilstuna 2 brev. Wermlands enskilda bank Karlstad 17 brev. Wermlands hypoteksförening Karlstad 1 brev. Wermlands provinsial-bank Karlstad och Kristinehamn 3 brev. Kongl. Wermländska hushålls-sällskapets beredningsutskott, Karlstad. 1 brev. Wermländska hypoteksföreningen Karlstad 1 brev. Se även: Wermlands hypoteksförening. Westin Leonard Gustaf f 1836 Statens lantbruksingenjör i Karlstad 2 brev. Westring Claes Bror Goerg f 1821 d 1888 hovrättsråd i Göta hovrätt Jönköping 2 brev. von Vicken Fredrik August f 1818 d 1894 vice häradshövding, godsägare på Uggebol i Ölme (Värml.) 2 brev. Victorin Nils Wilhelm f 1819 d 1895 brukspatron och bankdirektör i Örebro 1 brev. Wijkander Johan August f 1827 d 1894 kapten bruksägare på Åtorp, Ölsboda (Ör.) 1 brev. Wikander Erik Joh. f 1816 d 1900 borgmästare i Örebro 1 brev. Wikander Louise Lugnet, Ölme (Värml.) 1 brev. Wikland Peter f 1796 brukspatron på Svartsång i Kroppa (Värml.) 4 brev. Wikström Axel E firma, Göteborg 3 brev. Wikström Bengt Johan Carl f 1821 d 1885, auditör vid Värml. reg. Trossnäs, Karlstad 1 brev. Willerding Edvin f 1819 d 1894 grosshandlare i Göteborg 1 brev. J. W. Wilson grosshandelsfirma, Göteborg 5 brev. Wimnell Jacob Axel f 1842 d 1927 sed. överstelöjtnant vid Värmlands reg. 2 brev. Wistrand Louise född Strokirk f 1854 d 1939, gift med provinsialläkaren i Karlskoga Magnus Axel Knut Wistrand 1 brev. Wolff E, Prästerud, Varnum (Värml.) 2 brev. Wåhlén O Kilsby (Värml.) 1 brev. Ygberg & Jäderlund, kryddkramhandelsfirma, Stockholm 4 brev. von Yhlen, Gerhard Olof Justin f 1819 d 1909 karantänsmästare på Känsö (Göt. o. B.) 1 brev. Yngström Carl Johan f 1814 d 1907 brukspatron till Norra Saxån, Valåsen, Ölsboda och Villingsberg 3 brev. Zethraeus Per Adolph f 1803 d 1875, godsägare på Gudhammar i Hova (Skar). 1 brev. Zettergren O.W. Norum, Molkom 1 brev. Åkerhielm af Margretelund Ebba Aurora Ulrika född Gyldenstolpe, f 1841 d 1913 friherrinna, överhovmästarinna, gift med statsministern, friherre Johan Gustaf Nils Samuel Åkerhielm af M. 2 brev. Åkerhielm af Margretelund, Johan Gustaf Nils Samuel, f 1833 d 1900, friherre, statsminister, ägare av Margretelund i Österåker (Stockh.) 5 brev. Åman Wilhelm Örebro 1 brev. Örn Anna Elisabeth, född Hulphers f 1827 d 1904 änka 1857 efter förvaltaren och disponenten på Mölnbacka bruk, Gustaf Örn 6 brev. Örn Gustaf f 1816 d 1857, förvaltare och disponent på Mölnbacka bruk i Nedre Ullerud (Värml.) 19 brev. Örn Gustaf Abraham f 1851 d 1915, grosshandlare i Göteborg, bankdirektör 14 brev. Örn Johan Oscar f 1812 d 1894 major, bruksdisponent på Kvarntorps bruk i Värmland och Trysil i Norge 4 brev. Örebro enskilda bank Örebro 2 brev. Örtendahl Anders f 1791 d 1872 lagman, godsägare på Bredene säteri i Huggenäs (Värml) 1 brev.

Kontroll

Skapad2016-02-08 11:31:26
Senast ändrad2020-02-11 14:56:56