Torsdagen den 13 juni, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

HERMELINSKA SLÄKTFÖRENINGENS ARKIV. KONSTNÄREN M.M. OLOF HERMELINS SAMLING  (1827 – 1913)

Person

KategoriPerson (släkt). Ospecificerad (hermelin)
KategoriPerson (släkt). Ospecificerad (Personarkiv)
HistorikInledning.
Friherre Olof Hermelin föddes på Gripenberg i Småland den 8 feb. 1827. Efter militärutbildning deltog han 1848 som officer i Västgöta Dals regementeskommendering till Fyn vid Danskarnas krig mot tyskarna. Hermelin tog avsked 1851, gifte sig 1852 med Lucie Liljenstolpe och flyttade till Österby gård i Råby Rekarne socken i norra Södermanland. Där stannade han i mer än 40 år. Vid omkring 80 års ålder byggde han och sonen Tryggve Olofsborg vid Värtan nära Stockholm.
Olof Hermelin avled den 3 dec. 1913.
Bland sådant, som avsatt rikliga spår i samlingen på stadsarkivet, kan nämnas:
1. Undersökning, beskrivning och anteckningar av fornminnen, kyrkoinventarier m m i framför allt Södermanland under 1860- och 70-talen på uppdrag av Kungl. vitter- hets-, historie- och antikvitetsakademien. Koncept i ESA (orig i ATA).
2. Upptecknande av sägner, folksagor och skrock.
3. Författarskap: dramatiska arbeten (ex Peder Rank och hans fästmö), person-
historiska och lokalhistoriska arbeten, pamfletter m m .
4. Föredrag i aktuella frågor (försvar, politik, måleri m m ).
5. Konstnärlig verksamhet: landskapsmåleri m m.
6. Korrespondens (med kulturpersonligheter, släkt, vänner och mottagare av hans mecenatskap).
Fornforskare, författare, konstnär, försvars- och fosterlandsvän är några epitet som kan ges Friherre Olof Hermelin.
Samlingen har deponerats i ESA av Hermelinska släktföreningen.
BREVSKRIVAREREGISTER (till serierna E1 och E2)
Brev till Olof Hermelin (och hans maka Lucie)
E1 E2
A. 1882 13/2, 1895 30/11 1907 2/6
1897 9/1, 27/1, 29/10,
1898 5/1, 22/3, 27/3,
1899 5/3, 1901 13/1, 20/1,
22/12, 1905 4/6, 8/7, 1907
25/12, 1908 27/12, 1909 4/12,
22712, 1910 30/11
Adéle 1898 29/1
Adolf 1902 6/8 1908 16/2, odat.
Agnes 1897 7/2, 1902 6/8, u.å.
Albert 1902 6/8, 1907 8/2
Alice 1902 6/8
Amélie 1902 6/8 1908 16/2
Ann 1863 2/7
Anna 1897 8/2, 1898 8/2, 8/2, 1908 17/2
1902 6/8, 1906 21/5,
1908 8/2, 1909 9/2, 1910
8/2
Annie 1898 7/2
Ansgar 1902 16/5, 6/8
Aug. 1853 26/6, 30/7, 1860 1904 25/11
1/12, 1897 12/4
Augusta 1874 14/12, 1889 10/10, 1904 26/10, 1905 6/2,
1893 30/11, 1894 22/12, 14/12, 1901 5/1, 6/2,
1895 7/1, 7/2, 19/5, 7/2, 1907 27/1, 7/2,
1896 6/2, 28/3, 1897 17/4, 8/10, ?/?, 1908 16/2
5/2, 9/2, 2/5, 1898 6/2,
27/3, 1899 17/11, 1901 3/12,
1902 26/2, 16/10, 26/11,
1904 6/2, 1906 30/8, 1907
19/6, 3/9, 18/12, 1898 6/2,
19/4, 8/6, 11/9, 26/11,
1909 3/2, 1910 7/2, u.å.
Axel 1859 23/2, 1871 ?/4, 1873 1896 13/12, 1904 27/12,
21/3, 1878 9/11, 1880 28/7 1905 15/4, 1906 26/12,
19/9, 25/9, 17/12, 1896 1908 16/2, 1910 15/8,
8/5, 1902 11/4, 6/8, 1906 1911 2/7, 1912 13/1
5/8, 26/8, 1909 19/1, 8/11
Axel Erik Odat.
Barbro 1902 6/8
Bengt Odat.
Britta 1902 6/8 1906 30/1, 1913 26/3
Carin Odat.
Carl 1842 31/7, 1871 31/8, 1873 19/1, 1866 30/5, 1874 18/7,
20/2, 6/4, 7/4, 1877 15/2, 1878 1905 6/2, 1908 17/2,
30/7, 1882 17/7, 1884 15/5, 1/6, 1910 14/8, 1911 20/12,
21/11, 22/11, 27/11, 5/12, 8/12, 1913 25/1, 7/2
16/12, 20/12, 24/12, 27/12
1885 5/1, 7/1, 9/1, 14/1, 16/1,
21/1, 31/1, 7/2, 10/2, 18/2, 21/2,
4/3, 11/3, 21/3, 31/3, 5/4, 8/4, 15/4,
21/4, 29/4, 6/5, 10/5, 31/5, 15/6,
16/6, 17/6, 18/6, 18/6, 24/6, 26/6,
30/6, 19/7, 1887 21/6, 1895 1/1, 17/3,
8/6, 1898 18/12, 1899 6/2, 1902 6/8,
18/12, 1907 17/9, 13/11, 1908 8/2,
1909 9/1, 19/1, 6/2, 8/11, 1910 7/1,
5/12, 1911 3/1, u.å.
Caroline 1898 7/2 1880 12/1
Charlotte 1898 6/8
C. O:sson 1887 3/6
David 1848 11/5, 1849 29/1, 28/8,
1874 11/10, 1876 11/1,
1894 21/7, 8/9
Ebba 1842 30/3, 1844 20/11, 1847 7/12, 1905 6/2, 1906 5/1, 7/2,
25/12, 1848 19/2, 7/3, 11/3, 21/5, 1907 7/1, 7/2, 10/7,
14/6, 12/7, 19/7, 5/8, 11/8, 2/9, 1908 16/2, 1912 8/2
26/9, 30/9, 6/10, 14/10, 18/11,
1849 30/6, 24/11, 1852 4/3, 24/3,
6/4, 13/6, 1853 1/7, 27/8, 1858 3/3,
24/4, 1/6, 7/7, 13/7, 6/8, 1859 25/3,
5/4, 26/4, 24/5, 16/9, 7/10, 1860 3/2,
23/3, 30/3, 24/8, 1861 17/5, 3/9, 10/12,
1862 17/7, 1866 18/1, 22/2, 12/3, 11/12,
1867 20/1, 1869 19/8, 1870 4/2, 16/2
15/4, 25/4, 10/6, 22/8, 30/9, 21/10,
19/12, 25/?, 1871 11/1, 5/3, 6/5, 12/5,
22/5, 26/5, 7/6, 1872 22/3, 1/9, 27/10,
1873 24/1, 20/2, 26/2, 10/3, 18/5,
1874 17/9, 2/10, 12/10, 31/10, 24/12,
1875 1/1, 12/1, 31/5, 5/7, 31/7, 25/9, 10/10
1877 2/5, 1878 6/3, 24/8, 23/10, 1/12,
1879 4/5, 10/5, 16/6, 1897 25/7,
1906 15/4, 1907 8/2, 1910 9/10, u.å.
Edvard 1849 24/7, 25/12, 1850 2/2, 19/4 1908 16/2
1878 19/5, 26/7,
1897 10/1, 1898 6/2, 18/3, 13/4, 1902 5/8
Edvine 1902 6/8
Elias 1902 6/8 1908 18/2
Elin 1886 21/5, 26/5, 1881 31/3, 1908 21/2, 26/3
1908 3/8, 1909 27/12, u.å. 1911 20/4
Elisabet 1900 30/12, 1901 26/2, 1908 16/2
1902 5/8, 1910 8/2
Elise 1899 6/2, 1908 8/2, 1909 6/2 1908 17/2
Eric 1896 4/4, 5/4, 1904 8/2 1905 22/4
Ernst 1889 19/4, 1900 12/12, 1902 6/8 1911 26/1, 4/5
Eugenia 1850 30/10, 1894 8/12, 1896 30/12
Evert 1902 6/8, 1903 23/8
Fabian 1902 6/8
Fanny 1902 6/8
Filip 1902 6/8
Gustaf 1897 8/2, 1902 6/8
Gösta 1897 8/2, 1902 6/8, 1910 15/2 1913 8/2, odat.
Hanna 1902 6/8 1908 24/2, 1912 14/2
Harriet 1902 6/8
Hedda 1902 6/8
Helfrid 1898 6/2, u.å. 1908 21/3, 27/3
Hildegard 1902 19/9 1910 26/5
Honorine 1897 8/2, 1902 6/8
Ingeborg 1902 6/8 1908 16/2
Ingrid 1902 6/8, 1904 3/1, 1910 10/1 1908 18/2
J. 1873 29/3
Jane 1902 6/8
Josef 1897 8/2, 1902 6/8, 1907 11/2, 1908 16/2
1908 3/1, 1909 9/2, 18/10
Karin 1902 6/8, 1907 12/10, ?/?, 1908 22/12
Knut 1876 21/10, 1902 6/8,
1907 13/12, 1910 10/1
Lisa 1898 23/1, 1899 16/5
Lotten 1899 30/9, 1902 6/8, 1910 8/2 1908 19/2
Lucie 1850 7/10, 1852 21/1, 26/4, 1877 20/4, 12/5,
1853 25/4, 6/7, 1862 16/10, 1881 21/3,
1873 29/1, 6/2, 14/2, 20/2, 26/2, 1904 17/4, 23/4, 4/5, 19/8
7/3, 22/3, 27/3, 6/4, 7/4, 15/4, 1907 18/6
28/4, 1/5, 12/5, 28/5
1877 24/3, 1878 8/6, 1886 29/5,
1895 2/12, 1896 28/7, 8/10, 19/10,
1898 18/1, 12/5, 1900 18/5, 19/5,
26/5, 5/11, 15/11, 21/11, 21/?,
1901 9/3, 4/6, 24/6, 17/6, 3/7,
1902 13/6, 16/6, 24/6, 7/11, 30/11,
1903 15/3, 6/5, 24/5, 15/9, 14/11,
1904 15/6, 1906 9/3, 14/3, u.å.
Ludvig (Ludde) 1899 16/5, 21/10, 1908 22/12
Lydia 1873 19/12, 1895 31/12,
1899 25/3
M. 1895 14/2, 1909 22/10
Magnus 1876 2/1
Margareta 1908 22/12 1908 27/3
Marie 1902 6/8 1904 6/9, 1906 7/2
Mathilda 1900 6/12, 12/12 1906 22/12, 1907 20/1,
27/2
Max= 1842 31/7, 1898 28/1, 7/2, 1876 21/9, 5/10, 13/10,
Maximiliam 30/3, 29/4, 1900 30/12, 13/10, 9/11, 1880 17/3,
1904 16/2, 1907 1/4, 10/12, 15/12, 1881 22/2, 4/5,
1908 8/2, 20/12, 24/7, 23/9, 1908 24/3,
1910 7/2, 8/2 25/3, 1910 7/8, 1911 26/1,
4/8, 4/12, 18/12
Märta 1898 7/2, 1900 30/12, 1907 4/4, 1908 16/2, 25/3,
1903 28/12, 1907 20/10, 10/12, 1910 13/5, 3/6, 7/8,
1908 20/12, 1910 7/2, 3/4 1911 4/8
Nancy 1902 6/8
Nestor 1895 13/1
Nisse 1898 24/1
Olof 1852 24/3
Otto 1900 30/2, 1902 6/8, 1908 16/2
1907 4/9, 1908 14/2,
1909 7/2, 1910 16/1
Richard 1897 8/2, 1899 1/10, 1908 19/2
1902 6/8, 1910 8/2
Robert 1898 22/11 1906 30/1
Rudolf 1902 6/8, 1907 8/2
S. 1850 29/1, 1873 27/2 1874 12/2
1874 12/10, 1875 1/1,
1878 13/2, 17/8, 1887 13/6,
1895 20/10, 2/11, 1900 27/7,
1902 28/2
Sigge Augustin 1905 10/5
Sigrid 1898 20/12, 1899 20/3, 1906 21/12, 1907 2/2,
1907 22/11 11/3, 2/5, 1908 15/2,
1913 ?/?
Stina 1910 17/1 1908 16/2
Svea 1908 16/2
Sven 1873 15/4, 1898 8/2, 1908 17/2
1902 6/8, 1908 8/2,
1909 9/2, 1910 8/2
Syrena 1902 6/8
Th. 1910 3/6
Thorsten 1902 6/8
Thyra 1902 6/8 1905 14/4
T.O. 1871 15/6, 27/6
Trygve 1873 18/3, 1881 7/4, 18/6, 28/6, 1876 15/9, 24/9, 1/10,
1886 30/9, 9/10, 11/10, 7/11, 13/10, 23/10, 9/11, 15/11,
10/11, 7/12, 18/12, ?/?, 1888 29/10, 28/11, 7/12, 1877 30/1,
1894 21/1, 1896 8/6, 1900 25/7, 8/2, 23/2, ?/3, 1/3, 9/3,
1902 26/11, 1908 27/11, ?/11, 23/3, ?/4, 5/4, 16/? ?/?,
1909 8/11, u.å. 1878 11/4, 1879 13/10,
19/10, 22/10, 30/10, 7/11,
13/11, 21/11, 27/11, 2/12,
1880 5/1, 20/2, 23/2, 26/2,
5/3, 12/3, 24/3, 1/4, 18/4,
30/4, 9/5, 16/5, 31/5, 10/6, 23/9, 5/10, 29/10,
5/12, 11/12, 1881 12/1
21/1, 25/2, 4/3, 15/3, 4/5, 13/5, 13/6, 28/6, 1884 2/9,
1908 30/3, 1911 27/12,
Odat.
Tulla u.å.
Viktor 1897 8/2, 1902 6/8, 1909 8/2 1908 18/2
Wilhelm 1900 24/12, 1909 14/2, 1910 8/2
Wincent 1908 28/5
Yngve 1891 30/12, 1902 6/8, 1906 21/5 1908 17/2
FRÅN PERSONER FÖR VILKA ENBART FÖRNAMN FINNS
Namn E1 E2
Artur 1901 1/11
Astrid 1894 31/12
Berta 1896 6/2
Blenda 1892 3/6
Carl von 1911 12/2
Elisabeth 1904 31/7, 24/?
Erik S? Odat.
Gunnar 1910 4/7
Gustava 1908 18/10, 3/12
Henrik 1901 21/10
Henry 1910 20/12
Isak 1903 15/3
J.A. 1895 13/3, 28/5, 1896 17/2
Jakob 1896 6/2
Jaqueline 1904 22/9
Jonas Emil 1890 9/3
K. Estrid 1883 7/8
Ludwig 1899 2/9, 1908 22/12
Maja 1896 15/7
Maria 1913 24/2
Nina 1891 14/12
Pehr 1903 15/3
R. Laura 1898 5/8
Sophia 1902 2/8
Sophie 1852 11/7, 1882 14/7,
1883 22/4, 1898 13/4
Thomas J.T. 1876 13/10, 2/11, 1880 1/6,
1883 ?/?
Tullan 1909 ?/12 Odat.
Usimu J. 1885 12/6
Vendela 1898 20/12
BREV FRÅN OLOF HERMELIN.
Till E1 E2
Boström Mary 1905 27/2
Cederblad Helfrid 1888 10/2, 7/4, 1897 21/12,
1898 13/6, 31/10, 1899 23/8,
1900 6/3, ?/12, 1903 25/6,
1904 28/6, 1905 5/1, 1907 24/6
Essen von 1875 19/11, 1876 21/2
Eurenius & Qvist 1877 8/9
Feilitzen G. von u.å.
Frivilliga skyttarna inom
Kalmar län Odat.
Georg ? 1885 15/1, 1907 13/3
Hermelin A.S. 1848 18/6, 9/7, 11/7, 20/9
" Axel 1848 2/7, 1880 17/9, 19/9
" Carl 1848 29/6, 1870 11/5, 1882,
1866 11/5, 27/9, 1885 11/6
" Ebba 1848 25/6, 25/7, 28/7, 14/8,
25/8, 30/8, ?/9
" Lucie 1858 22/3, 1870 11/9, 1873 27/5, Odat.
1875 9/5, 1878 16/9, 1882 11/7,
24/7, 28/9, 1883 22/2, 4/4, 18/7,
3/8, 27/11, 1884 1/5, 20/5, 14/6,
23/7, 1891 16/5, 16/6, 29/6, 4/7,
16/7, 17/7, 21/7, 25/7, 30/7, 1892
13/5, 21/5, 28/7, 1893 29/11, 1894
18/5, 23/5, 8/6, 1895 29/5, 30/5, 6/6,
3/8, 1896 23/2, 26/2, 23/6, 26/2, 23/6,
25/6, 25/6, 29/7, 4/8, 20/9, 4/10, 18/10,
27/10, 30/10, 3/11, 6/11, 18/11, 1897
27/10, 1898 13/1, 14/1, 16/1, 20/4, 27/4,
29/4, 10/5, 12/5, 16/5, 31/5, 24/6, 21/7,
30/7, 13/8, 25/8, 18/9, 20/9, ?/9, 2/10,
7/10, 13/10, 14/11, 18/11, 21/11, 5/12,
9/12, 31/12, 1899 10/2, 4/4, 12/4, 15/4,
16/4, 1/5, 4/5, 8/5, 18/5, 22/5, 28/5, 4/6,
5/6, 9/6, 13/6, 25/6, ?/6, 3/7, 7/7, 13/7,
16/7, 10/8, 20/9, 1900 28/1, 2/2, 22/2,
28/2, 13/3, 15/3, 17/3, 18/3, 22/3, 2/4,
4/4, 5/4, 6/4, 8/4, 9/4, 4/5, 5/5, 10/5,
12/5, 14/5, 17/5, 23/5, 24/5, 26/5, 28/5,
30/5, 31/5, 5/6, 22/6, 22/7, 24/7, 28/9,
3/10, 7/10, 31/10, 3/11, 5/11, 7/11, 9/11,
11/11, 13/11, 14/11, 17/11, 22/11, 24/11,
27/11, 30/11, 15/12, 20/12, 1909 10/3, 12/3,
17/3, 19/3, 23/3, 25/3, 4/5, 16/5, 5/6, 9/6,
11/6, 13/6, 16/6, 17/6, 19/6, 21/6, 27/6,
1/7, 6/7, 9/7, 12/7, 25/7, ?/7, 7/11, 1902
11/6, 16/6, 18/6, 2/7, 4/7, 18/10, ?/10,
2/11, 3/11, 5/11, 12/11, 18/11, 20/11, 29/11,
30/11, 3/12, 1903 18/3, 25/3, 30/3, 5/4, 12/4,
3/5, 9/5, 13/5, 18/5, 24/5, 25/5, 28/5, 30/5,
3/6, 4/6, 8/6, 14/6, 18/6, ?/7, 8/11, 11/11,
14/11, 15/11, 20/11, 24/11, Kr Himmelsfärds dag,
1904 3/2, 30/3, 7/4, 16/4, 20/4, 21/4, 24/4
26/4, ?/4, 1/5, 7/5, 8/5, 17/5, 25/6, 6/7,
27/7, 11/8, 12/8, 13/8, 22/8, 25/8, 4/9,
1906 4/3, 5/3, 7/3, 9/3, 11/3, 13/3, 30/3, 3/4,
2/5, 17/5, 25/5, 26/5, 27/5, 30/5, pingstdag,
1/6, 7/6, ?/6, 18/11, 21/11, 23/11, 25/11,
29/5, 4/7, 9/7, 10/7, 18/7, 21/7, u.å.
M. 1896 28/6
Max 1896 8/11
Trygve 1896 8/11, 15/11, 1906 4/3, 25/5
Karlsson K.F. 1868 19/1
Karlsson F. 1870 30/4, 13/9, 1871 3/3
Konstnärsklubben 1887 8/2
Nilsson Severin 1876 13/8, 1878 1/6,
(Se även Hermelinska 1879 13/10, 1883 28/3, 9/11,
släktförenings arkiv 1884 22/2, 15/3, 1885 15/3,
vol. E2:1) 1887 1/4, 1889 10/10, 1889
10/12, 1892 29/1, 4/2, 31/10,
2/12, 14/12, 1893 23/3, 22/12,
1894 8/9, 3/10, 11/10, 17/12,
1898 27/1, 1901 8/7
Reder 1902 8/4
Ribbing-Söderling Ebba 1876 22/3
" " Sofia 1876 22/3
Serrander 1885 30/3
Shutzenheim fröken 1912 13/1
Söderling August 1848 29/6, 4/8, 25/8, u.å.
Tellbair H. 1877 26/8
BREVSKRIVAREREGISTER (till serierna EI och EII
Brev till Olof Hermelin (och hans maka Lucie)
Från personer m fl (utom Hermelin och dem för vilka enbart förnamn finns.
NAMN SERIE EI SERIE EII
Aagard, J. 1874 26/2
Abrahamsson, Josef 1881 28/8
Adamsson, C. 1876 9/11
Adamsson, Gustaf Adolf 1849 16/6, 22/6, 24/11
1850 1/6.
Adelborg, Ottilia 1908 19/12 1911 15/5
Adelsköld, C. 1876 15/6, 21/8
1877 14/3
Adler, Axel 1894 5/4
Adlerstråhle, A 1909 28/2
Agate, J. 1883 9/8
Ahlström, U. 1899 30/8
Ahrenberg 1897 25/1, 9/6
Ahrenberg, W. 1897 31/12
Akela 1900 19/5, 1901 8/2
Albins 1902 5/8
Almgren, L.A. 1904 12/4
Almgren, Oscar 1910 19/4
Alnerberg, Jan 1898 25/7
Alsenius, J. 1896 20/11, 1902 11/2
Alsterholm 1880 28/5
Alvenberg 1896 24/3
Andersson, Amanda 1875 3/12
Andreasson, Theodor 1897 25/5
Anker 1900 9/5
Anker, P.J. 1863 1/11
Anrep, Carl 1877 15/8
Appelberg, M. 1880 30/9
Arborelius, O. 1875 23/11, 18/12
1876 31/3, 20/7
Arfvedson, Edvard 1902 6/8
Arfvedson, Julia 1902 6/8
Arfvedson, Karl Leonard 1913 2/3, 5/3
Arfvedson, Maria 1902 6/8
Arfvedson, Nils 1898 3/1, 3/3 1905 16/9
Arfvedson, W. 1907 25/10
Arrhenius, Turinna 1899 22/3
Arsenius, J. 1876 15/1, 21/2
1877 30/4, 1899 5/4
1893 9/3, 9/11
1899 23/1, 2/10, 8/?
1901 31/1, u.å.
Arsenius, Sam 1906 20/11
Arthunander, M. 1895 8/1
Aschan, Sophie 1897 5/11
Ash, Isaac 1876 2/10
Aspellin, O. 1888 13/12
A-sson, Gustav 1849 27/5
Auchberg 1894 14/5
Axberg, F.T. 1859 12/2
Bailey & Co 1876 22/11
Bark, Agnes 1901 10/1, 15/1, 9/2, 19/2
Barkén, Selma 1895 15/2
Barnum, P. 1876 26/10
Baster, E.R. 1878 15/9
Bau, B. 1906 24/1
Bau, Bengt 1906
Baudin, A. 1906 17/2
Beck, John W. 1880 14/2
Beck-Friis, Anna 1903 17/9
Beck-Friis, C.C. 1910 7/2 1904 10/4, 1908 17/2,
1910 31/7, 30/8, 26/9, 25/12
Beck-Friis, C.L. 1902 30/5
Beck-Friis, Corfitz 1902 6/8
Beck-Friis, Ebba 1902 6/8 1908 17/2
Beck-Friis, S. 1887 15/10
Behm, Hanna 1892 29/10
Behm, Herman 1905 19/11
Behrman, Wilhelm 1903 5/8
Bendixton, Wilhelm 1876 26/2
Bengtsson, Stina 1903 23/12, 1910 31/12 1907 2/6, 1910 5/8,
1911 31/5, 24/8, 21/12,
1913 7/2
Berg, Albert 1876 30/12
Berg, Anna 1907
Berg, C.A. 1898 21/3
Berg, C. Edv. 1890 3/6, 1896 23/5
Berg, E. 1876 12/8
Berg, Edvard 1902 6/8
Berg, Elin 1892 13/5, 1899 21/6
Berg, Gustaf 1907
Berg, H. 1876 9/2
Berg, Helena 1902 6/8
Berg, Henrik 1905 21/11, 1911 28/3, 7/4
Berg, John 1892 27/3, 1902 6/8,
1907 8/2, 1908 8/2
Berg, Jonas 1900 9/6
Berg, Lina 1894 20/10, 1896 30/3
Berg, Marie Louise 1892 27/3, 1902 6/8
1908 8/2
Berg, Mina 1907 8/2
Berg, Märta 1907 8/2
Berg, O. Alfr. 1906 1/2
Berg, Oscar 1876 22/3
Berg, von Linde 1902 23/12
Bergendahl, fam. 1908 8/2
Bergenstråhle, Gilles 1906 10/2
Bergin, P.G. 1892 26/3
Bergman, W.G. 1893 4/7
Bergstedt, Amanda 1902 6/8
Bergstedt, Anna 1902 6/8
Bergstedt, Maria 1902 6/8
Bergstedt, Tore 1902 6/8
Bergsten, A.W. 1908 21/12
Bergström, Axel 1876 ?/2
Bergström 1912 30/5
Bergström, Otto 1911 11/2, 1913 25/2
1912 28/5
Bemerchildentrolsten, Louise 1900 19/1
Berk, C.O. 1892 12/9
Berndtsson, A. 1906 15/2
Bernhardt, Berta 1906 18/9
B-g, G.O. 1907 8/2
Billenqvist, N. 1869 28/8
Billing 1876 10/2
Billing, Th. 1875 30/3, 27/11
Björkman, syskonen 1910 8/2
Björkqvist, Manfred 1911 25/1
Björlin, Gustav 1894 20/1
Blake W.P. 1877 11/2, 8/4
Bland ?, R. 1876 31/7
Blomberg Anton 1899 5/2
Blomdal Lisa 1897 27/11, 29/12
Blomqvist C.W. 1882 14/3, 21/3, 3/4,
1/5, 19/11
Blomqvist Gustaf 1908 10/4, 1909 10/3 1910 13/5
17/5, 17/12, 1910 18/11
Blumenberg Henrik 1870 12/11
Blumenberg Robert 1870 10/3
Bodell? Clemens M. 1877 8/5
Bodman Erik 1907 8/2
Bohlund Johan 1871 10/5
Bohman Alma 1909 8/2
Bohman Gustav 1909 8/2
Bohnstedt Edvard 1868 30/6
Bohnstedt Ellen 1902 6/8
Boklund 1876 29/1
Boklund Carola 188? 23/10
Bonde frih. o. frih:a 1907 8/2
Bonde Carl 1890 11/12, 30/12,
1899 25/2
Bonde Carl Carlsson 1890 4/12, 1901 27/12, 1904 31/7
1902 21/5, 29/5
Bonde Sophie 1890 3/12
Bonell F. 1908 17/2
Bonnier Albert 1876 11/2, 4/3
Boquist Manfred 1909 11/2
Bore Erik 1910 11/1
Borg Axel 1895 21/6, 1900 19/12 Odat.
1901 22/1, 1902 6/8,
1909 21/3, u.å.
Borg Hilma 1900 28/2
Borg O.E. 1876 26/1
Borgstrand C.W. 1909 8/2
Boström Mary 1905 1/3
Boye Erik 1907 6/5
Brand (Bratt) Axel W. 1880 7/7, 1883 3/3
Bratt-Holmberg Cecilia 1906 28/6, 20/10
Braun Wilhelm von 1907 25/2
Breien Jakob 1895 12/12
Broman Carl 1907 8/2
Broothen Anna 1911 28/6
Broström Hildur 1897 31/8, 1907 7/2
Broström N. 1836 24/8
Brummer Lotten 1899 7/2
Brummer Rickard 1899 7/2
Brunn B. 1848 11/11
Brunskog Louise 1902 6/8
Brunskog Magnus 1902 6/8
Brydolf A. 1894 30/12, 1902 6/8,
1908 9/4
Brändström A. 1899 24/10
Brändström Edv. 1904 21/10, 26/10, 3/11,
25/12, 1905 3/1, 10/1
Burehardt Brita 1899 11/9, 30/11,
1901 19/10, 1902 6/8
Burén Axel 1904 16/8
Bång I.A. 1876 12/7, 30/12
Bååth-Holmberg Cicilia 1902 21/2, 26/2, 1913 30/1, 17/3, 30/3,
1907 3/12, 9/12, 5/4, 5/5 odat.
1908 8/5, 1909 17/2,
23/2, 13/4, 15/12
Bååth L.M. dr o. fru 1909 8/2
Börjesson Agnes 1875 2/12, 10/12, 22/12,
1876 17/2
Börjesson John 1865 5/9, 1866 5/1,
1875 6/12, 1876 22/2
Böttiger Hj. 1901 13/8
Cakmander R. 1899 20/6, 24/6
Callander Sofie u.å.
Callmander Ivar 1907 8/2
Camitz Jakob 1907 ?
Canaranti? L. 1885 18/12
Canliss? G. 1881 9/12
Cannerfeldt Gustaf 1849 17/1, 29/11, 20/12
Cardon Kerstin 1875 25/1, 3/12
Carleman C.G.W. 1876 26/5, 29/7, 1/10, 10/10,
22/11, 1877 4/7, 23/7, 1/8,
10/8
Carlheim-Gyllensköld O. 1876 15/7
Carter C. 1876 24/10
Cedaeus John 1906 12/1, 6/2
Cederbaum Anna 1904 8/4
Cederbaum Fredrik 1907 8/2
Cederberg A.F. 1910 23/5
Cederberg Dagmar 1913 5/6
Cederblad Carl 1908 14/8, 1909 7/2
Cederblad Helfrid 1860 9/1, 1873 13/4, 17/5,
1878 28/7, 1881 16/10,
1887 24/4, 1889 17/2,
1891 21/3, 30/3, 20/12,
1895 3/6, 1907 5/8
Cederblad W. 1882 23/6
Cedercrantz Elisabeth 1907 4/11
Cedergren 1893 21/3
Cedergren Patrik 1881 12/7, 1893 ?/3, 24/9
Cederhjelm Carl J. 1913 30/3
Cederström 1876 13/1
Cederström Gustaf 1876 14/1, 1897 17/3, 1905 7/5
1901 8/5
Cederström Th. 1875 22/11, 1876 2/2
Celsing, fam. 1910 8/2
Celsing Arnold 1910 7/3
Celsing Ulrich 1902 6/8
Charpentier Ebba 1902 6/8, 19/8, 1907 14/2
Christian J.A.L. 1877 21/2
Christian Leo H. 1876 9/2, 1877 ?
Coll August 1880 28/2
Collberg Gustaf 1910 8/2
Collet Fr. 1873 20/5, 1899 9/1,
1900 15/5
Collin F. 1898 17/6
Collins John 1876 27/7, 8/8, ?
Conelas P. 1876 19/12
Cornell J.T. 1900 11/12, 1906 5/10
Corneliuson Elis 1910 9/4
Christofer C. 1876 1/3
Christofersson 1876 29/2
Cronholm Axel 1913 24/1, 27/1
Cronholm B. 1870 26/11
Crusenstierna Carl 1911 20/1
Dadley Lucy 1879 9/2
Dahlberg E. 1898 22/1, 31/3 1911 13/8, 5/12, 1912 4/1
Dahlquist Gunnar 1911 24/4
Dahlstedt August 1895 16/1, 26/1, 2/4,
1896 21/9, 29/9,
1898 27/3, 11/5, 1902 26/6
Danell 1876 16/2
Dannfelt 1875 24/12
Dannfelt 1876 22/2, 29/2, 29/12
Dardel von 1876 14/2
Darvisk Alford 1877 ?
Davidson A. 1912 24/12
Degardt Nils 1850 15/7
Derby Lucy 1879 21/7
Desly Haskel 1877 24/4
Dickson Agnes 1910 16/8
Dietrickson L. 1877 10/1
Djurklo 1866 27/7
Done C.H. 1876 14/10, 4/11
Droby? Lucy 1870 2/6
Drolsum A.C. 1900 18/5
Duncanson Brothus 1877 28/5
Eckerman Anna von 1904 21/9, 1906 10/1
Eckermann Wulff von 1889 20/2, 1892 9/10, u.å.
Edelsvärd A.W. 1906 1/9, 1907 8/2 1910 6/5
Edgren A.S. 1877 23/5
Edholm Erik af 1867 20/11, 1870 15/10 12/11
Ehrenheim Erik von 1896 4/4, 25/4
Ehrenstam Caroline 1907 8/2
Ehrhard Erich 1899 23/9, 12/10
Erhard Floride 1890 8/10, 20/11, 1892 10/1,
19/1, u.å.
Erhard Fredrik 1896 17/1
Ekelör J.A. u.å.
Ekgren E.T. 1909 14/12 1910 21/3
Eklund J.A. biskop 1910 15/4
Ekman K.G. 1912 12/5, 3/6
Ekström, fam. 1902 5/8
Ekströmer Th. 1912 29/5, 4/6
Ekvall Knut 1901 24/5
Eld-Roth Carl 1859 29/12, 1871 26/6
Elee? Denise u.å.
Elee? Lovisa 1880 2/2, 14/9
Eliasson L.M. 1909 9/6
Ellert Fr. 1874 27/1
Elwing A. 1876 16/3
Englund Jake 1894 29/12, 1895 25/1,
3/6, 5/6
Engström Albert 1902 1/10
Engström Louise 1877 1/3
Engström M. 1875 14/12
Engström N. 1875 23/11
Eri/c/ksen Therese 1908 7/4 1907 8/12
Eriksson C.A. 1874 28/9
Eriksson Harald jr. 1910 19/12
Ervisgres M.E. 1889 23/2
Essel Ebba 1898 10/2
Essen Elisabeth von 1909 3/1
Essen Hans von 1909 29/4
Essén R. 1874 5/10, 1898 3/1
Eurenius A.E.J. 1897 27/12
Eurenius & Qvist 1876 10/5, 11/5, 14/8, 27/9,
2/11, ?/?, 1878 15/2, 30/3,
10/4, 14/4, 17/4
Fahlcrantz Axel 1907 8/2
Fahlgren C.A. 1894 10/2
Falk Hjalmar 1896 25/11
Falk Knut 1907 8/2
Falk Vilma 1907 8/2
Falkenberg Ebba 1892 13/3, 24/7, 1899 27/11
1900 11/5
Falkenberg Sonne 1907 29/3
Feilitzen N. von 1874 24/4, 26/4
Fernqvist B. 1902 20/2
Feslén Magnus 1907 8/2
Fjellstedt H. 1902 30/4
Fjellstedt P. 1859 19/4, 31/12
Fleetwood Carl Edv. 1906 18/8
Floderus M.W. 1892 11/5
Forsberg Ax. 1908 23/12
Forslund Joh. 1876 28/1
Franc Carl 1907 8/2
Fredholm K.A. 1900 28/4
Friberg Algot 1910 3/12, 7/12 1905 28/11
Friberg Elisabet 1912 28/5
Fries Rudolf 1897 30/10, 1902 6/8
Fries Th.M. 1895 29/5
Friesen Carl von 1900 30/1
Friesendorff Adolf von 1902 5/8
Friesendorff Agnes von 1902 6/8
Friesendorff Aina von 1902 6/8
Friesendorff Beate M. von 1907 8/2, 1908 7/2, 1908 17/2, 1910 15/8,
1909 7/2, 1910 7/2 1913 7/1
Friesendorff C.A. von 1907 8/2
Friesendorff Carl von 1901 27/1, 1902 6/8
Friesendorff E. von 1898 23/1
Friesendorff R. von 1898 23/1
Friesendorff Reinhold von 1902 6/8
Fritz Stephani-Berg Emma 1902 6/8
Fryxell Eva 1907 9/2
Fryxell Mathilda 1907 9/2
Furstenberg Pontus 1887 21/7
Gabrielsson G.O. 1891 2/3, 14/3
Gagge R. 1900 1/5, 5/5 1905 25/3, 27/3
Gals? D. 1876 18/11
Gardell Anna 1875 17/12
Gardt Gustav 1899 26/7, 17/8, 18/9
Gardie Ebba de la 1909 14/10
Garnelius ? Gustaf 1899 4/9
Geete Gustav 1907 8/2 1905 27/3, 2/4
Geijerstam Gustaf af 1908 7/2 1913 7/2
Gellerstedt A.T. 1907 18/2 1910 2/4
Gep Ester 1903 11/2
Gharlenius C.S. 1900 12/12
Gillström A. 1899 3/3
Gimberg A.B. 1908 25/5
Glusel? Henri 1882 27/10
Goldschmidt Max 1908 3/4
Goshorn A.T. 1877 11/6
Graeser Erdman 1909 14/9, 25/10 1910 14/11
Granberg Olof 1885 10/4, 7/2
Grenholm Yngve 1908 27/6
Grill George 1904 2/6, 1905 4/12,
1907 16/1
Groth Wilhelm 1881 23/7, 25/10,
1882 16/3, 27/5, 1883 21/6,
1885 22/4, 1886 1/8
Grunuhiald O. 1876 9/10
Grönberg Hilmer 1902 6/8 1912 14/2
Dudson Yngve 1896 2/9
Gullander Otto 1911 5/6
Gulnstedt ? 1891 22/1
Gustafsson C.G. 1902 13/8
Gustafsson J. Odat.
Gustafsson Johannes 1840 9/2
Gyllenkrok O. 1876 1/5, 31/8
Gyllensvaan Augusta 1902 6/8, 1907 9/2
Gyllensvaan Erik 1902 6/8, 1907 9/2
Gyllensvaan R. 1899 29/11
Göteborgs Bank 1913 29/1
Hafström 1875 15/12
Hafström A.G. 1876 15/1
Hafström J. 1876 2/3, 1898 23/4
Hagardt Nils J. 1849 7/1
Hagberg Aug. 1884 2/5
Hagberg Hjalmar 1890 25/9
Halght & Co 1877 20/2
Hall Agnes 1909 22/10 u.å.
Hallands regemente, chefen 1912 1/2
Hallgren Anna 1902 6/8
Hallgren Emil 1876 26/2
Hallgren Sophie 1902 5/8
Hallman Knut 1899 2/1
Hallström P. 1907 5/4
Hallwyl W. von 1909 7/11, 7/12 1906 8/1
Hamberg Teodor 1909 2/8
Hamilton Hugo 1901 30/9, 8/10, 27/11
Hammarhjelm Julie 1902 6/8, 1908 8/2 1905 12/4
Hammer H.J. 1876 6/9
Hanes 1896 20/1
Hansen Elisabeth 1898 20/6
Hansen Ida 1882 28/7
Hansson A. 1849 3/12
Harteling J.G. 1885 7/6
Hazelius Arthur 1883 22/9, 1892 24/2,
1894 13/8, 1896 23/8,
1897 29/12, 1900 13/4
Hazelius Gunnar 1904 17/11
Hedberg Frans 1907 8/2
Hedberg M. 1897 8/2 1908 17/2
Hedin E.A. 1895 4/5, 16/5
Hedin Sven 1913 28/1
Hedman Eric 1894 8/12, 1895 4/1
Hegardt Hanna 1910 7/2
Hegardt Nils Jos. 1848 20/7, 1850 25/9
Heiman C.D. u.å.
Hell 1901 13/2
Helldén Alb. 1908 22/1
Hellgren Sophie 1908 20/2
Hellström Carl 1882 23/9, påskd. 1890 1910 22/9
1907 23/3
Hemmendorff Ernst 1911 12/9
Hening John 1901 21/1
Henkel Sigrid 1903 11/2
Hennerin Joseph 1909 22/6
Henvall ? Dagny 1911 4/2
Heritage Paul S. 1877 3/2
Hesselgren Carl 1902 16/10
Hildebrand Bror 1866 14/5, 1871 10/5
Hildebrand Bror-Erik 1866 3/3, 25/10, 1867 20/5,
1876 31/3
Hildebrand Emanuel 1866 14/5, 1871 10/5
Hildebrand Emil 1913 12/2
Hildebrand Hans 1904 29/1
Hillman Anders 1896 25/2
Hintze Wilhelm 1892 27/12
Hjelm Gunnar 1912 18/5
Hjort Fredrik 1900 30/12, 1901 19/1
28/1, 15/2, 1902 12/12
1909 24/11, 11/12, 31/12
Hjortsberg Gustaf 1907 6/2
Hofman O. Bang- 1901 10/12
Hoffsten Ernst 1902 6/8
Hoffsten Ida 1902 6/8
Hofström 1875 23/12
Holck Helena (Heléne) 1897 30/10, 1902 6/8,
1903 3/12, 1904 14/2, u.å.
Holck Ingeborg 1897 30/10, 1902 6/8, 1903 3/12
Hollingworth Hulda 1907 7/2
Holm Carl Wilh. 1896 24/11
Holmberg Cecilia 1910 17/3
Holmberg Teodor 1901 14/12, 22/12, 1908 22/2, 1913 27/1,
1902 21/2, 25/5, 18/6, 1913 8/2, 12/2
1905 16/1, 4/10,
1908 11/3, 11/4, 26/10,
1909 8/10
Holmén Elis 1902 6/8
Holmén Judith 1902 6/8
Holmlund Josefina 1877 18/1
Holst S. von 1875 27/11, 1876 25/1,18/7
Hotek Ingeborg 1897 19/5
Hugdahl Aug. 1895 30/1
Hultgren Lydia 1890 9/11
Hultquist Gust. 1905 2/5
Humbla Adolf 1912 9/5
Huntington L.C.L. 1876 2/10
Hägg J. 1876 14/6
Högberg Jenny 1898 26/3
Höglund John 1902 6/8
Hössenflyckt Josefina 1840 30/11
Isberg Märta 1902 6/8
Jacobsson Anna 1902 6/8
Jacobsson (Dennits) 1900 2/2
Jaenssen 1910 8/2
Jansson J. u.å.
Jechlin & Danfurt 1876 9/10
Jernberg Aug. 1875 21/11, 1876 15/1, 12/5,
8/10, 1877 17/7, 1878 1/7,
1880 15/2, 13/6, 3/11, 11/11,
16/11, 1894 2/4
Jernbergh Lars 1903 19/5, 28/8, 1904 31/3
Jernberg S. 1906 10/4
Johansson Anna O. 1908 8/2, 1909 8/2
Johansson Ar. 1897 13/2
Johansson C.T. 1878 4/1
Johansson Einar 1912 8/6, 5/10, 1913 23/5
Johansson Emanuel 1901 13/3
Johansson Hedvig 1907 ?/?
Johansson Martin 1890 12/9, 1898 19/2, 2/5, 1906 3/7, 19/7, 1907 27/10
21/11, 1899 27/12, 1908 18/2
1901 12/10, 24/11, 1906
11/9, 4/11, 9/11, 1908 1/1
Johansson M.S. 1895 21/9
Johansson Sigrid 1907 3/12, 1908 8/2, 15/7 1907 20/10
1909 8/2
Johansson Simon 1888 30/12, 1889 11/1, 21/1,
19/2, 1894 9/1, 13/1, 19/1,
6/2, 14/10
Jonasson A. 1891 7/3
Jonsson Wen. 1909 7/2
Jonsson Wilh. 1907 8/2 1907 15/2
Jonsson Willy 1907 8/2
Josefsson Axel 1910 8/2
Junkin G. 1876 16/9
Jurmid Th. 1876 11/10
Jönsson Joh. 1907 11/2
Kallin Astrid 1894 20/12
Kalling C. 1908 20/2
Kalling Cecilia 1900 6/4
Kalling D. 1877 18/7
Kant J. 1907 14/8
Karelius Aston 1897 27/2
Karlsson Ellen 1901 28/9
Karlsson K.F. 1878 14/7, 1891 1/4,
1896 26/7
Karlsson K. Fr. 1884 3/12, 1889 21/4
Karlsson K.T. 1870 14/8, 16/9, 28/9
Karlström 1902 6/8
Keijser Ottonier Gustav 1902 6/8
Kesf? Sigge 1910 3/12
Kindberg D. 1882 31/1, 20/6, 1885 18/3
Kindberg O. 1894 30/12
Kindleberger 1908 20/12
Kindleberger D. 1877 11/11, 1880 3/10, 1880 7/12, 1881 6/2,
1883 10/4, 1908 28/3, 1907 6/1, 18/1, 14/4,
31/5, 21/7, u.å. 23/4
Kindleberger M.L. 1878 21/1
Kindleberger M.P. 1877 6/11
Kindleberger Olivia 1909 24/4, 23/11 1910 6/10
Kjellberg Bror 1911 5/3
Kjellström A.D. 1913 8/2
Kleen Walinge 1902 6/8
Klingberg Aug. 1873 21/7
Klingspor 1889 26/1, 30/10
Klingspor Arvid 1889 10/7, 21/7
Klingspor C.O. 1889 2/8
Klingspor W. 1889 12/9
Klint Elise av 1902 6/8
Knopp Georg B. 1876 22/12
Koch von 1888 1/12
Koch Adéle 1898 29/1
Koch Augusta 1908 1/3, 17/11
Koch Axel 1913 25/1
Koch Carl 1907 8/2
Koch Ebba von 1876 29/12, 1877 30/3, 1906 ?/?, 12/2
1883 17/2, 1890 13/10,
1907 8/2, 1910 7/2, 11/12,
1911 2/2, u.å.
Koch Ellen 1902 6/8
Koch Elvine von 1908 26/3
Koch Fabian W. von 1899 1/10, 1907 3/10 1908 18/2, 4/3, 19/3,
14/4, 7/9
Koch Hanna 1898 8/2
Koch Hedda 1899 1/10
Koch Isabella 1898 18/6
Koch J. von 1851 23/9, 7/11, 1896 7/12
1873 10/2, 8/5
Koch J.A.F. von 1907
Koch L. 1896 1/9
Koch Sv. 1896 29/3
Kramer Maths 1894 31/12
Kras Thomas 1883 10/2
Kronberg 1876 24/2
Kronberg Julius 1876 4/2, 1889 7/4,
1902 30/4, 2/5
Kronthén Johan 1893 22/3
Krusenstjerna Carl von 1901 21/11, 5/12, 1902 1909 29/3, 4/4
18/2, 21/2, 8/3, 28/3 1912 4/2
1906 4/5, 1908 8/2, 16/8,
1909 8/2, 1910 3/12, 13/12,
1911 17/1, 24/1, 9/3
Krusenstjerna F. 1895 11/2
Kugelberg Betty 1904 18/8
Kullberg Elin 1910 15/1, 22/1
Kullberg O.H. 1910 14/11
Kulle Axel 1875 2/12
Käll Jenny 1907 9/11, 14/11
Lagerberg Carl 1896 25/9 1906 16/1, 21/1
Lagerbjelke Ebba 1888 1/10, 22/12, 1891 26/3
Lagercrantz Jacques 1901 3/7
Lagercrantz M. 1891 16/3
Lagercrantz Sofia 1898 17/3, 1902 25/8 1908 1/4, 1910 24/7, 15/8
Lagerholm Wilhelmina 1876 7/6, 1899 31/3 1908 16/2
1902 6/8
Lagerlöf Selma 1901 12/2 1902 16/8, 24/1, 1904 1/8, 1906 20/12
11/6, 7/8, 18/8, 1904 24/12,
1907 8/12, 1908 19/11
Larsson B. 1876 1/9
Larsson Carl 1876 1/9, 1909 27/5
Larsson Virginia 1876 31/1
Laurenheim Carl H. von 1910 29/11
Laurin Carl 1897 26/2
Lawen Otto 1910 7/2
Lee Denise 1880 2/3
Leijonhufvud Erik 1902 6/8
Leijonhufvud Louise 1902 6/8
Leksell G. 1891 27/12
Leo Henry 1876 14/10
Lethelius Eric 1853 25/5
Letnell L.Z. 1900 18/2
Levander G. Em. 1901 7/2
Lewenhaupt Louise 1904 12/7
Liding E.O. 1848 13/2
Liliecreutz Axel 1910 8/2
Liliecreutz C.A. 1907 26/4
Liliecreutz Carl 1910 8/2
Liliecreutz Henrietta 1907 6/5
Liliegren ? L.G. 1912 14/1
Lilja Axel 1902 12/5
Liljedahl Ernst 1903 7/12
Liljenstolpe Anrep 1818 8/2
Liljenstolpe Axel 1851 5/10, 4/12
Liljenstolpe Carl 1851 15/9, 16/9, 16/10,
1852 23/1, 23/2, 26/2, 8/3,
23/8, 11/10, 18/10,
1853 28/3, 21/6,
1862 2/6, 14/7
Liljenstolpe Gustaf 1867 15/3
Liljenstolpe Karl 1908 27/3
Liljenstolpe Lucie 1851 13/9, 16/9, 22/9, 6/10,
9/10, 15/10, 19/10, 22/10,
26/10, 29/10, 5/11, 14/11,
22/11, 3/12, 5/12, 12/12, 14/12,
1852 2/1, 14/1, 15/2, 4/3, 7/3,
11/3, 17/3, 24/3, 30/3, 5/4, 8/4,
13/4, 18/4, 29/4, 2/5, 10/5, 12/5,
20/5, 21/5, 24/5, 27/5, 3/6, 6/6,
10/6, 16/6, 20/6, 24/6, 1/7, 4/7,
12/7, 15/7, 18/7, 22/7, 26/7,
28/7, 1/8, u.å.
Liljenstolpe Otto 1907 5/2 1908 21/2
Liljenstolpe Sophie 1851 16/10, 1852 3/10
1855 3/6
Lindahl Josua 1878 4/2, 1886 21/3,
1888 2/2
Lindberg Alfred 1907 14/5
Lindberg Bernhard 1902 6/2
Lindberg Hegardt 1902 6/2
Lindberg Selma 1902 6/2, 1908 21/7
Lindén Th. A. 1910 30/11
Lindegren Agi 1904 17/1
Lindegren Amelie 1875 8/12
Lindgren E.W. 1907 8/2
Lindgren J.U. 1906 20/11
Lindgren J.V. 1907 7/11
Lindhagen Hj. 1912 29/5, 17/7
Lindhe Herbert 1891 22/12
Lindhe Hjalmar 1901 24/10, 1902 6/8
Lindholm B. 1893 23/1, 30/1
Lindholm N. 1881 23/11
Lindkvist Håkan 1912 25/5
Lindman Axel Odat.
Lindroth C. 1870 ?/11, 23/12, 1912 8/2
1871 21/1
Lindström A.W. 1883 12/5
Lisell Gustav 1901 3/12
Ljungdahl D. 1913 19/3
Ljunglund Leon 1903 3/5, 1908 18/8
Ljungqvist 1894 11/11
Lovén Fam. 1902 6/8
Lovén Marie 1898 12/5 1904 30/4, 1907 3/2,
1908 16/2
Lovisin G. G:sson 1902 25/8, 3/9
Lund Axel 1902 6/8
Lund Ingeborg 1902 6/8
Lundborg Ragnar 1902 11/12 1907 17/5, 28/5, 28/12,
1908 18/2
Lundeberg Chr. 1909 9/4
Lundell J.A. 1909 7/12 1904 31/12, 1907 27/3,
29/10
Lundevall & Co Emil 1877 ?/8
Lundgren Fredrik 1907 24/4
Lundgren O. 1876 13/6, 14/6
Lundin Aug. 1910 30/6, 16/10, 23/11, 1910 25/6, 31/8, 11/9
5/12, 12/12
Lundin Claes 1890 17/2, 1895 12/5, 9/9,
1896 12/2, 12/10,
1897 10/6, 1899 18/1, 21/2,
6/10, 1900 21/2, 1907 8/2,
21/2
Lundqvist C.S. 1907 9/2
Lundqvist Ludvig 1907 7/2
Lundstedt Bernhard 1908 8/2
Lundström Fam. 1902 6/8
Lundström C.J. 1898 9/5
Lundström Elisabeth 1902 6/8
Lundström Kator 1902 6/8
Lundy Theodor 1876 22/2
Låftman Augusta 1912 18/5
Löfberg Joel 1913 11/3
Lönnroth J. 1876 3/2
Löthman AX. von 1910 10/11 1910 6/10, 1911 13/2
Löwegren 1850 27/4
Löwegren Ludvig 1880 14/12, 1888 4/12, 30/12,
1890 31/7, 1/9, 1891 28/1,
1892 21/11, 1894 23/4
Löwen Olga 1902 6/8
Löwen Otto 1902 6/8, 1907 7/2, 1909 17/1
Löwenskiöld L. 1876 17/1
Lövgren Clara 1907 8/2
Lövgren Nils 1909 29/4
Löving Concordia 1898 26/12
Maenless Wilhelm 1868 ?/?
Malcolm Eva 1902 6/8
Malén Bents 1913 29/9
Maliohn Alexander 1874 28/1
Malmborg Ebba 1897 25/12
Malmborg Einar 1898 4/2
Malmborg Elsa 1907 4/12
Malmgren Lars 1896 20/7
Malmkvist C.J. 1892 27/1
Malmström A. 1899 1/2
Manderström 1872 15/1, 6/2
Mannerstedt Berta 1907 25/4
Mannerstedt M. 1909 24/5
Mart Seth 1893 3/10, 23/10, 31/12
Matheus W. 1876 7/4
Mattheides ? George 1911 7/12
Mavinsky Th. 1895 4/1
Meierhoffer S. 1909 5/12, 1910 23/11,
1911 1/2
Melander 1900 17/1
Melander D. 1898 14/3
Melander Richard 1902 21/4, 1909 22/4
Melin Olof 1907 8/2
Melin Paul 1880 9/9, 1889 13/1, 17/7,
1891 7/9
Melkström K. 1870 28/7, 1/9, 1897 20/1
Mellqvist 1875 16/1
Messéng H. 1876 14/2
Meyer Wilhelm 1875 2/12, 14/12, 1876 24/2
Michaelsson Knut 1907 25/7 1909 4/2
Michelin L. 1902 8/2
Milow Cecilia 1909 15/6, 1910 16/12 1910 21/3, 2/9,
1911 20/1 1913 7/2
Misén G. 1889 14/3
Moberg Axel E. 1910 14/3 1908 28/3
Mohlin Emil 1910 17/7
Molin Gideon 1912 17/5
Mollstadius Fr. 1895 12/2
Montelius Oscar 1895 3/11
Montin K. 1896 2/4
More E. 1876 2/3, 28/3
Mossberg Lalla 1902 6/8
Mossberg Viktor 1902 6/8
Mulleus James 1876 2/12
Mullins J. 1876 2/11, 12/11, 1877 6/1,
26/9
Munsterhjelm Hj. 1897 17/4, 1898 6/1
Mångberg Gunnar 1910 25/6, 16/11
Månsberg Gunnar 1910 1/11
Månsson N. 1902 6/8
Mårdberg Rut 1909 8/2
Möller Arvid 1894 4/10, 1896 22/5, 15/9,
1897 13/1, 12/11
Möller C. 1888 2/1
Möller Karl 1898 ?/2
Möller Nils B. 1876 17/7
Mörner Anna 1893 27/11
Mörner Caroline 1907 8/2
Mörner Eva 1908 6/12
Mörner Fanny 1891 17/9, 1898 2/3, 1902 6/5
Mörner Hampus 1852 20/3
Mörner Ida 1907 8/2
Mörner Knut 1857 17/9, 19/9
Mörner Robert 1891 22/2
Mörner Sally 1900 10/12, 1902 6/8 1898 5/12
Mörner Sigrid 1885 23/5
Mörner Ulla 1857 17/9, 19/9
Nancey Emil 1898 5/5
Nauckhoff Adelaide 1902 6/8, 1907 8/2, 1908 7/2,
1849 19/6, 26/7, 1909 8/2
Nauckhoff Ottilia af Klint 1902 6/8
Netterwood G.W. 1876 10/7
Netzel, professorskan 1908 8/2 Odat.
Nilssen H. 1876 15/12
Nilsson Ebba 1909 8/2 1908 17/2
Nilsson Eva 1908 18/2
Nilsson Johan 1890 7/11
Nilsson Knut 1908 18/2
Nilsson Olof V. 1908 8/4
Nilsson Rosa 1908 18/2
Nilsson Severin 1876 20/10, 1877 14/1, 1908 18/2
(pseud. Nische) 11/3, 24/4, 1888 3/12,
1896 28/4, 3/9, 13/12,
1897 18/7, 1898 24/1, 20/3,
1899 27/2, 1902 6/8, 1903
24/12, 1910 8/2
Nilsson Sven 1865 24/12, 1866 28/5, 14/7
Nisbeth C.H. 1900 29/3
Nisbeth Hilma 1909 1/3
Nisek 1894 14/12
Nord E. 1911 25/12
Nordenberg Bgt. 1857 22/11, 1875 6/12,
1876 14/2
Nordenborg Adolf 1912 17/1
Nordenborg H. 1912 1/5
Nordenskjöld C.A. 1902 6/8
Nordenskjöld C.M. 1908 17/2
Nordgren Anna 1876 10/2, 11/2
Nordgren Axel 1875 21/11, 4/12,
1876 27/2, 23/4
Nordiska Kreditbanken AB 1905 9/3, 7/4
Nordkvist G. 1906 3/10
Nordlander A. 1873 4/12, 1876 2/3
Noréus Carl 1906 3/2
Norinder A. 1871 16/6
Norman David 1910 18/5, 28/5
Norman J.S. 1885 4/9
Norrbottens skytteförbund 1913 17/5
Norstedt Fridolf 1894 9/7
Norstedt Carl Odat.
Norstedt Reinhold 1911 28/12
Norstedts 1904 24/3
Norton C.B. 1877 14/3
Nurep Maurice 1894 23/1, 3/7, 26/12
Nyblom C.T. 1893 20/3
Nylander E.S. 1904 31/1, 12/2
Nylder Ludvig de 1908 22/4
Nystedt Elisabeth 1907 9/2
Nystedt, kapten o. fru Odat.
Nyström Dagmar 1897 13/7
Nyström Hjalmar 1905 14/10
Odencrantz Carl 1902 6/8
Odencrantz Caroline 1888 17/4, 1902 6/8
Odencrantz Gösta 1898 8/2, 1902 6/8, 1908 18/2, 1913 7/2
1909 6/2, 1910 7/2
Odencrantz Thor 1906 13/1
Olsson Alb. 1911 28/6
Palm Fred. 1850 24/1
Palm G.H. 1875 29/11
Palmgren Fredrik 1912 30/7
Palmgren Joh. Sim. 1897 17/9, 3/12,
1898 5/2, 15/3
Palmgren Thore 1911 10/2
Palz Cronernand 1871 14/6, 6/7
Parnisk A. 1883 20/6
Pendleton Marcy 1895 9/2, 14/2, ?/5
1883 7/4
Personne Nils m. fru 1907 8/2, 1909 8/2
Petersens Emily af 1898 7/11, 1902 6/8
Peterson Gust. R. 1901 17/10
Peterum E.S. 1876 27/4
Pettersson S. Aug. 1901 9/2
Petré R.F. 1913 29/1
Pettit Henry 1876 14/12
Pfaunenstill M. 1911 5/7
Pihl Aurore 1908 25/5
Post Adolf von 1902 6/8
Post Disa von 1902 6/8
Post Fritz von 1894 21/12, 1902 6/8
Post Hampus von 1892 27/12
Post Hedvig von 1902 6/8, 1907 7/2,
1908 29/2
Post Kerstin von 1875 29/12, 1876 14/1, 12/3
Post Sophie von 1898 30/3
Pragmén Lars 1907 8/2
Price George 1907 7/2
Princell J.G. 1879 19/2
Princell Josephine 1902 19/2
Pripp Carl 1902 6/8
Putnamn W.L. 1876 7/10
Quennerstedt Aug. 1903 24/1, 1908 9/1, 1905 24/3, 25/5
1909 25/5, 8/10 1906 11/2, 4/7, 21/12
Rappe 1902 19/6
Rappe Christopher 1902 6/8
Rappe Hedvig 1904 5/3
Rappe Sigrid 1902 6/8
Rappe Ulla 1892 2/2, 1902 6/8
Rasmussen Chr. 1892 23/10
Ravel P. 1876 1/12
Reakvist Edvin L. 1877 16/3
Reder I. 1902 12/4
Renholm G. 1906 27/6
Renling G. 1883 28/12
Renström Eda 1901 5/1
Reuterskiöld Edgar 1909 30/11
Ribbing Anna-Lisa 1910 11/6
Ribbing Arvid 1852 19/10
Ribbing Bo 1911 13/8
Ribbing Brita 1900 13/7
Ribbing Carl 1893 16/4
Ribbing Ebba 1865 3/10, 1866 22/3, 1877 9/1
1873 20/2, 25/4, 15/5,
5/12, 1874 19/1, 18/2, 26/3
14/12, 1875 5/9, 1878 10/7,
1882 22/2, 1908 ?/?
Ribbing G. 1908 5/6 1907 9/3
Ribbing Gustav 1881 3/1, 1889 28/12,
1900 22/4, 1902 6/8
Ribbing Lilla 1908 26/12
Ribbing Lina 1902 6/8, 1909 1/7
Ribbing Maria Dorotea 1839 ?/9
Ribbing P.A. 1907 24/12
Ribbing Seved 1888 18/4
Ribbing Sophie 1890 18/2, u.å.
Ribbing-Söderling Ebba 1848 11/11, 1849 2/6
1859 21/10, u.å.
Ridderstolpe A. 1908 11/2
Ridderstolpe Axel 1910 10/1
Ridderstolpe C. 1894 22/11
Ridderstolpe Frigge 1902 6/8
Ringsten Viktor 1912 9/5
Robbins R.W. 1876 20/10
Roberts G. 1876 2/12
Rodenstam Frans 1904 12/2 1904 23/2, 24/2
1905 17/5
Roos Folke 1848 15/2
Rosen von 1905 5/12, 9/12, 1907 23/3
1910 10/10,
Rosen Anna von 1905 18/9
Rosen Georg von 1873 19/1, 1876 2/10,
1882 30/10, 1898 15/3,
1899 30/10
Rosen Georg von 1905 7/5
Rosenberg Edward 1896 10/8, 16/8, 31/8,
9/9, 23/12, 1897 8/2, 1/5,
1899 24/1, 1901 7/2, 17/11
Roth Carl 1895 1/5, 1902 6/8
Roth Carl Edvard 1849 4/3, 1859 8/12,
1894 20/2
Roth Emil 1849 14/7
Roth Fanny 1907 7/2
Roth Gustava 1902 6/8
Roth M. 1896 9/4
Roth Magnus 1879 25/2
Roths 1902 6/8
Rothstein 1875 6/12
Rudenschöld Adéle u.å.
Ry Brita 1895 14/12, 1896 9/2
Rydberg Viktor 1889 17/12
Ryders J.F. 1883 11/10
Rydgren Mauritz 1909 5/6, 15/6, 18/7, 1911 12/2, 3/3, 11/4,
29/8, 15/9, 24/9, 27/9, 21/4, 3/7, 26/9, 3/10,
3/10, 7/10, 14/10, 21/10, 10/10, 17/11, 20/12,
9/11, 19/11, 26/11, 2/12, 1913 12/1
16/12, 20/12, 30/12,
1910 13/1, 11/3, 22/3, 31/3,
18/4, 7/5, 17/5, 18/6, 22/7,
1/8, 17/8, 20/8, 9/9, 6/11,
21/11, 2/12, 11/12, 14/12, 30/12
Rydström 1896 1/4
Råberg Joh. 1888 11/5
Rääf Hilda 1897 16/9
Rääf Hulda 1897 9/5, 31/12, 1902 6/8
Rääf Leonard 1897 9/5, 31/12, 1902 6/8
Rääf Leonardh R. 1897 1/5, 16/9, 15/10
S-n ? O.F. 1911 6/2
Sahlström Nicky 1901 24/1, 1902 6/8,
1910 8/2
Salle C.T. 1888 22/10, 1892 21/2
Salmonson Hugo 1876 20/12
Samberg Tor 1908 16/1, 8/2
Samselius Hugo 1910 15/3
Sandberg Carl 1910 6/2
Sandberg Gabriell de 1889 12/12
Sandberg Hjalmar 1885 25/3
Sandels, faster 1910 8/2
Sandels F. 1897 14/1
Sandels Gösta 1907 8/2, 1908 8/2, 1908 ?/2
1909 8/2, 15/10
Sandgren Ingeborg 1891 10/5, 9/6
Sandin Axel 1908 21/12, 1909 5/4, 1911 27/1
19/4, 22/11, 16/12
Sandström Gunnar 1909 18/4
Santesson C.G. 1907 8/2
Santesson Hedvig 1907 8/2
Sartain John 1878 17/12
Syles F.G. 1876 20/11, 4/12
Schalin S.Å. 1876 27/1
Schartau Hilda 1911 28/1
Schinkel von 1896 20/2
Schmidt T. 1876 28/10
Schoenberg Gaston 1897 12/3
Scholander 1868 6/11
Schotte Siri 1910 28/2
Schreiber W.A.H. 1877 15/1
Schulte Edward 1897 4/11, 1907 16/12
Schultzberg Anshelm 1897 18/10 1911 8/12
Schwerin Amelie von 1875 21/12
Schwerin J.W. von 1849 29/10
Sebell Anna 1897 27/11
Sederholm Evard 1889 6/4
Segelberg P.O. 1859 28/2
Segerdahl Dagmar 1908 28/1
Sellers Anna 1880 13/3
Sellers Anne 1878 4/7
Sergel C.G. 1875 9/12
Settervall Sune 1909 6/10
Sheel Frideborg 1897 18/6
Sidenblad Karl 1907 8/2
Silversparre Amelie 1906 26/1
Sjöstedt Fabian 1902 6/8
Sjöstedt Tea 1902 6/8
Sjöstrand Carl 1897 3/2
Skani E.R. 1901 12/2
Skinner Mark 1883 7/9
Skiöldebrand Ingeborg 1890 8/3
Skoglund Fr. 1894 7/5, 12/5, 7/6
1895 13/6
Skytte Ebba 1893 22/11
Slum Hildegard u.å.
Smiley Albert K. 1897 10/8
Smith A.H. 1876 5/7
Smith-Hals Frithz ? 1876 21/3
Sprange 1876 15/10, 8/12, 15/12
Spångberg Valfrid 1910 10/1
Stam Magn. 1886 24/2
Starring 1876 1/11
Stawelius G.W. 1910 30/7
Stedt Gustav 1850 14/4
Steendorrf Magnus 1901 30/4
Steenkopf Magnus 1901 30/4
Stenberg C. 1877 15/1
Stenhammar Cicilia 1898 12/4
Stenhammar Eva 1911 19/7
Stenhammar Wilh. 1900 13/12 1910 25/5
Stenwall Dagny 1911 19/8
Stenvall O.F. 1909 23/12, 31/12,
1910 22/2, 20/11, 25/11,
14/12
Stephen G. 1869 25/9, 18/10
1870 27/1, 15/2, 10/3, 16/3,
20/9, 21/12, 1871 20/3, 1/5,
26/12, 1888 17/3, 27/3, 30/3
Stillé Anna Dulles 1883 6/3, 1885 27/5, 1888 19/8,
1892 14/12, 1894 8/1, 1895 11/3
Stille C. 1878 3/1, 1888 30/4, 1889 10/6
1894 1/8
Stille C.D. 1883 15/5
Stille C.P. 1895 7/6
Stimdorf Pauline 1884 16/7
Stjernfeldt Aug. 1901 1/8
Stjernstedt Aug. 1901 25/3, 28/6, 1902 5/8,
1907 9/2, 1908 5/1
Stjernström E. 1877 19/2
Strand C.P. 1853 5/6 1853 10/6
Strindberg August 1908 2/11, 1909 12/4
Strindberg L.T. 1870 22/2
Stråle Ellen 1908 8/2, 1909 12/4
Stråle Louise 1908 8/2, 1909 12/4
Ström Ludvig 1907 8/2, 1908 8/2
Strömberg Emil u.å.
Strömberg Johanna 1909 15/4
Stuart Charlotte 1907 ?/?
Stålhammar A. 1874 ?/5
Stålhammar C.A. 1908 18/2
Stålhammar Hedvig 1854 14/9
Stålhammar John 1905 16/1
Stålhammar S.M.A. 1853 14/4
Sundbeck Carl Leopold 1891 9/4
Sundberg Erik 1908 11/3, 1910 6/7
Sundberg Ernst 1908 5/2
Sundberg Z. 1892 13/6
Sundblad I. 1891 28/8, u.å.
Sundén sr 1902 19/10
Sundelius Folke 1910 8/2
Sundelius Oscar 1902 6/8
Sundkvist P.O. 1912 1/1, 14/1
Sundstedt Fredr. 1907 7/5, 10/5, 18/5, 7/6
Sundstedt Fr. N. 1906 28/11
Sundström Bengt 1891 14/2, 25/5, 14/7, 1905 19/2, 22/7, 1908 22/2
13/9, 29/10, 5/11, 21/12, 1911 ?/2
1892 10/2, 2/3, 25/3, 13/4,
3/5, 26/7, 21/10, 26/11,
1893 26/1, 1894 22/1, 1895
23/1, 14/2, 1897 11/7,
1901 4/1, 6/1, 28/2, 17/11,
24/12, 1907 6/5, 1908 20/12,
1909 11/1, 7/2
Sundström Gerda 1905 10/3
Sundström Hilda 1908 20/12, 1909 7/2 1908 22/2
Sunehjelm Annie 1899 5/10
Svanlund C. 1871 7/3
Svanström Gustava 1907 11/11, 13/12, ?/?,
1909 29/4
Svensen G. (Melbyl) 1913 21/3
Svensson C.F. 1876 16/2
Svensson Elias 1880 30/1
Svensson J. u.å.
Svensson Thula 1896 4/10
Sveriges minuthandlares
riksförbund 1911 10/11
Svärd P.J. 1880 10/9
Särenholm John 1889 27/11
Säve Carl 1868 31/10, 1870 19/5
Söderberg Charles 1871 14/1, 1872 4/1
Söderberg C.Th. 1894 ?/10
Söderblom Knut 1902 31/7, 6/8, 1910 1910 11/7, 1911 17/3,
22/12, 31/12 21/3
Söderblom Lane 1911 24/12
Söderblom Mia 1902 6/8
Södergren Sofi 1907 8/2
Söderman A. 1876 15/1
Söderman C.A. 1878 10/4, 17/4
Södermarck W. 1892 13/1
Tallberg A. 1908 22/5
Tallström In. 1876 28/1
Tamm Hugo 1899 18/11, 1902 5/8,
1906 26/7
Tamm Maria 1902 5/8
Tammelin Filip 1906 21/4
Tedander 1876 12/2
Tell Th. 1908 23/2
Tellbner H. 1877 13/6
Textorius Oskar 1909 18/6
Thams M. 1895 19/11
Thaulou Fritz 1899 12/11
Thengwall Ernst 1912 10/5
Thomas Lilli-G. u.å.
Thorburn Alban 1899 19/6
Thorell 1897 8/2, 1901 ?/?
Thorell Hildegard 1891 18/3, 1897 2/2, 9/2,
17/2, 10/3, 27/4, 10/5,
1899 1/1, 12/1, 3/2, 1900 1/6,
1902 6/8, 1907 8/2
Thorell Reinhold 1899 12/1, 1902 6/8, 1907 8/2
Thörne Alfred 1910 23/12 1910 27/8
Tingsten Victor 1887 20/9
Topelius Eva
Andersson 1896 8/11
Topelius W. 1897 15/6
Torberg Rappe 1902 6/8
Torén Karl 1884 7/11
Tottie Henry 1904 29/2 1904 4/3, 1908 18/2
Tou Aug. 1907 15/2
Troilius 1907 8/2
Troster H.N. 1876 29/10
Tullberg Tycko 1901 4/5
Törnberg Emil 1901 4/9
Törnkvist M. 1895 24/1, 1897 9/3
Törnvall Fredrik 1907 7/2
Uggla Augusta 1906 26/1
Uggla C. 1851 3/1
Ulander Berta 1895 24/10, 1902 6/8
Ulander Jakob 1902 6/8
Ulfosnie 1877 4/4
Ullbner H. 1877 4/4
Wachtmeister F. 1910 27/9
Wadström B. 1870 2/8
Waern Karl Fredrik 1902 6/8
Waern Lalla 1902 6/8
Waetters 1902 6/8
Wahlberg Alfr. 1881 21/9
Wahlgren 1876 26/2
Wahrenberg 1876 27/2
Walde O. Rose 1876 14/10
Waldheim Max
Schürer von 1902 25/5, 4/6, 30/6, 24/7
Wallander I.W. 1875 4/12
Wallenberg Anna 1899 5/5, 1909 16/5, 29/11
Wallencrantz Gösta 1907 6/2
Warberg Carl 1906 12/2, 13/2
Warberg Gösta 1897 9/1, 7/2
Wasefelt Augusta 1901 25/1, 7/2
Wasenius Marie-
Louise 1897 6/1, 1900 16/9
Watman Karl Gust. 1901 18/1
Wattfelt Augusta 1900 7/4
Wavinsky Th. Erik
Hedman 1894 13/7
Vecko-Journalen Odat.
Weiding Julius 1907 8/2
Weinall G. 1850 25/1
Wennergren Carl 1906 1/6, 1910 24/11, 18/11
Wersäll Charlotte 1902 22/2
Westerberg Harald 1910 11/3, 1913 16/3
Westin Anna 1912 27/5, 10/6
Westman Anders 1895 14/9
Westman Henric 1902 26/2
Westman Karl Gustaf 1900 26/12
Wettedark Theodor 1906 16/4
Wettergren K. 1906 13/8
Wettermark Elisabet 1910 8/2 1908 16/2
White O.C. 1876 28/11
White Samuel S. 1876 18/12, 20/12
Wickman Georg 1912 10/5, 27/5
Wieille H. 1873 10/6
Wieselgren Ragnar 1907 2/2
Willman A. 1896 17/12, 21/12, 1897 19/11
Wilsson E.L. 1876 28/7
Wiman Ernst 1898 10/3
Winge M.E. 1875 ?/11, 1876 4/2, 17/2
Wingerblixt M. 1849 10/2
Winkvist M. 1877 12/5
Vi och Vårt, redaktionen Odat.
Wirgin A.S.G. 1876 26/1
Wirgin Ivar 1909 8/2
Wirgin, överstinnan 1909 8/2
Wistrand August 1908 19/2
Wistrand Helena 1908 19/2
Wittermark Elisabet 1908 8/2
Wrangel 1902 6/8
Wrangel E. 1908 18/2, 1912 19/12,
1913 24/1, 2/2, 12/5, 20/7
Wrangel Evert 1906 3/12, 1909 29/11
1910 7/2, 2/12
Wrangel Gustaf 1903 24/1, 26/1
Wrangel Ingrid 1908 23/1
Wrangel S. 1906 3/9
Wrangel U. 1893 21/2
Wrangel, överste och fru 1908 19/2
Wranill J.H. 1849 25/9
Wright & Son, Peter 1876 15/11
Wyhander Oskar 1866 21/7
Wästberg 1894 21/11
Wästfelt Augusta 1901 3/2, 27/4, 1902 15/2,
1910 8/6, 14/3, 24/4
Zethelius Erik 1902 6/8
Zetterqvist August 1911 15/8
Zetterström M. 1875 27/11, 1876 17/2, 24/5
Zimmelman J.F. 1879 30/1
Zithelius C. 1866 2/11
Zorn 1889 29/5
Åhman Wilhelm 1870 12/10, 16/11
Åhrberg H. 1876 26/2
Å-K Maria 1911 20/2
Åkerblom Johan 1910 14/7
Åkerhjelm 1899 30/3
Åkerhjelm G. 1898 2/2
Åkerhjelm G.S. 1898 26/1
Åkerlund Lars 1906 28/12
Åkermark, fam. 1902 6/8
Åkermark I. G. 1897 30/9, 1899 3/10
Åkermark Isak 1897 19/7, 6/11, 27/12
Åkermark Maria 1897 27/12
Ödman N.P. 1901 13/8
Ödman Pelle 1900 8/3, 1901 1/2 1906 18/4, 28/7
Öft.? B.M. von 1907 22/6
Öhberg Carl Julius 1887 28/6
Österberg C.G. 1870 2/4, 1888 4/9
Österholm Adolf 1880 5/8
Östman Karl 1907 8/2 1907 7/6
Hänvisningar till orter
Ospecificerad topografiuppgift (Sätesort)
ReferenskodSE/ESA/ESAEA_773
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/1oYyftVCaIBNQnWWyLa4zH
SpråkSvenska
ExtraIDESAEA_773