Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (14) Info Info
   • Statlig myndighet (2)
   • Gård (2)
   • Förening (1)
   • Företag (2)
   • Övriga (1)
   • Ej fastställd (5)
   • Person (släkt) (3)

 • REGISTER
  • Alla (12)
  • Uppslagsverk (7)
  • Närings- och yrkesliv (2)
   • Kungliga Patriotiska sällskapet (1) Info Info
   • Sjömanshus (1) Info Info
  • Sjukvård (2)
  • Folkräkningar (1) Info Info

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-20 av 28
1. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Lindfors, A Otto

Yrke: Läkare (gynekolog)
Född: 1852
Död: 1909

2. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Lindfors, A Otto

Yrke: Historiker, Språkforskare
Född: 1781
Död: 1841

3. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Henriksson Lindfors, Otto

Födelseår: 1877
Län: Malmöhus län
Folkräkningsår: 1910
Digitaliserat material finns

4. Sjömanshus - liggare
Namn: Lindfors, A.

Födelseår: 1889
Sjömanshus: Hudiksvalls sjömanshus
Typ av dokument: Liggare

5. Kungliga Patriotiska Sällskapets medaljer
Sökandes namn: Lindfors, Otto Alfred

Födelseår: 1883
Datum: 1923-11-24
Förslagsställare: Landshövdingen i ÖREB, disponent Carl Gustafsson, Nya Skofabriks A.B. Örnen, Örebro

6. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Lindfors, A Henrik

Yrke: Mariningenjör, Skeppsbyggmästare
Född: 1850
Död: 1928

7. Svenskt biografiskt lexikon

8. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Lindblad, J Otto

Yrke: Klockare, Körledare, Tonsättare, Violinist
Född: 1809
Död: 1864

9. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Andersson, Johan

Yrke: Biskop, Skolman
Född: 1820
Död: 1894

10. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1906
Län: Kronobergs län

11. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1878
Län: Östergötlands län

12. Arkiv
Titel: Blombacka Bruk
Tid: 1847 – 1986
Arkivbildare/upphov: Borseruds gård (Nyeds socken) Arkivbildare/upphov: Blombacka bruk (1849)

Förvaras: Värmlandsarkiv, Region Värmland (depå: Zakrisdal)

13. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Hybbinette, O Samuel (Sam)

Yrke: Industriidkare, Läkare (kirurg)
Född: 1876
Död: 1939

14. Volym
Allmän anmärkning: Bildarkiv 024 Finns som pappersbilder i arkivet Ar...
Tid: 1978 – 1982
Tillhör arkiv: SAMLINGSARKIV E.B.A.
Arkivbildare/upphov: SAMLINGSARKIV E.B.A.

Förvaras: Emmabodabygdens Arkivförening

15. Volym
Allmän anmärkning: Martha P:son Hennings donation till sjuksköterskes...
Tillhör arkiv: MARTHA P:SON HENNINGS SAMLING
Arkivbildare/upphov: MARTHA P:SON HENNINGS SAMLING (1881 – 1969)

Förvaras: Kulturmagasinet/Helsingborgs museer

16. Volym
Allmän anmärkning: HENRIK LARSSON: Henkes dagblad 12/6 2006 ; Kopior ...
Tid: -
Tillhör arkiv: HELSINGBORGS MUSEER. PERSONALIA
Arkivbildare/upphov: HELSINGBORGS MUSEER. PERSONALIA (1903 – -)

Förvaras: Kulturmagasinet/Helsingborgs museer

17. Volym
Allmän anmärkning: Lindell, Gunnar Lindell, Johan Patrik Lindell, Kar...
Tillhör arkiv: Biografica

Förvaras: Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge)

18. Volym
Allmän anmärkning: 607. Mollberg, hotell, Helsingborg. Skandias 100-å...
Tid: 1948 – 1955
Tillhör arkiv: GÖSTA GLASES ARKIV (ACC.NR 2002/009, 2012/016)
Arkivbildare/upphov: GLASE, GÖSTA (1920 – 2001)

Förvaras: Nordiska Museet

19. Serie
Titel: Namn L
Tillhör arkiv: Biograficasamlingen.Biograficasamlingen
Arkivbildare/upphov: Biograficasamlingen.Nationalmuseum (Biograficasamlingen) (1866)

Förvaras: Nationalmuseum

20. Volym
Allmän anmärkning: Spridda ämnen i huvudsak 1959-1965: 1a. What can w...
Tid: 1944 – 1969
Tillhör arkiv: Stockholms stads barnavårdsnämnd

Förvaras: Stockholms stadsarkiv (depå: Kungsklippan, Liljeholmskajen)