Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (26) Info Info
   • Statlig myndighet (2)
   • Gård (2)
   • Förening (1)
   • Företag (2)
   • Övriga (1)
   • Ej fastställd (17)
   • Person (släkt) (3)

 • REGISTER
  • Alla (12)
  • Uppslagsverk (7)
  • Närings- och yrkesliv (2)
   • Kungliga Patriotiska sällskapet (1) Info Info
   • Sjömanshus (1) Info Info
  • Sjukvård (2)
  • Folkräkningar (1) Info Info

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-20 av 40
1. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Lindfors, A Otto

Yrke: Läkare (gynekolog)
Född: 1852
Död: 1909
127,26792

2. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Lindfors, A Otto

Yrke: Historiker, Språkforskare
Född: 1781
Död: 1841
126,89832

3. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Henriksson Lindfors, Otto

Födelseår: 1877
Län: Malmöhus län
Folkräkningsår: 1910
97,93679
Digitaliserat material finns

4. Sjömanshus - liggare
Namn: Lindfors, A.

Födelseår: 1889
Sjömanshus: Hudiksvalls sjömanshus
Typ av dokument: Liggare
96,42639

5. Kungliga Patriotiska Sällskapets medaljer
Sökandes namn: Lindfors, Otto Alfred

Födelseår: 1883
Datum: 1923-11-24
Förslagsställare: Landshövdingen i ÖREB, disponent Carl Gustafsson, Nya Skofabriks A.B. Örnen, Örebro
94,62419

6. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Lindfors, A Henrik

Yrke: Mariningenjör, Skeppsbyggmästare
Född: 1850
Död: 1928
93,25453

7. Svenskt biografiskt lexikon
88,28466

8. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Lindblad, J Otto

Yrke: Klockare, Körledare, Tonsättare, Violinist
Född: 1809
Död: 1864
82,73026

9. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Andersson, Johan

Yrke: Biskop, Skolman
Född: 1820
Död: 1894
75,10003

10. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1878
Län: Östergötlands län
75,07682

11. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1906
Län: Kronobergs län
75,074135

12. Arkiv
Titel: Blombacka Bruk
Tid: 1847 – 1986
Arkivbildare/upphov: Borseruds gård (Nyeds socken) Arkivbildare/upphov: Blombacka bruk (1849)

Förvaras: Arkivenheten, Region Värmland (depå: Zakrisdal)
75,068504

13. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Hybbinette, O Samuel (Sam)

Yrke: Industriidkare, Läkare (kirurg)
Född: 1876
Död: 1939
75,043755

14. Volym
Allmän anmärkning: Bildarkiv 024 Finns som pappersbilder i arkivet Ar...
Tid: 1978 – 1982
Tillhör arkiv: SAMLINGSARKIV E.B.A.
Arkivbildare/upphov: SAMLINGSARKIV E.B.A.

Förvaras: Emmabodabygdens Arkivförening
4,470617

15. Volym
Allmän anmärkning: HENRIK LARSSON: Henkes dagblad 12/6 2006 ; Kopior ...
Tid: -
Tillhör arkiv: HELSINGBORGS MUSEER. PERSONALIA
Arkivbildare/upphov: HELSINGBORGS MUSEER. PERSONALIA (1903 – -)

Förvaras: Kulturmagasinet/Helsingborgs museer
0,34909785

16. Volym
Allmän anmärkning: Martha P:son Hennings donation till sjuksköterskes...
Tillhör arkiv: MARTHA P:SON HENNINGS SAMLING
Arkivbildare/upphov: MARTHA P:SON HENNINGS SAMLING (1881 – 1969)

Förvaras: Kulturmagasinet/Helsingborgs museer
0,3427673

17. Volym
Allmän anmärkning: Lindell, Gunnar Lindell, Johan Patrik Lindell, Kar...
Tillhör arkiv: Biografica

Förvaras: Krigsarkivet (depå: Arninge)
0,2832011

18. Volym
Allmän anmärkning: F TJURFÖRENINGAR ARKIV 1436 Norrbottens läns hushå...
Tid: 1898 – 1922
Tillhör arkiv: Norrbottens Läns Hushållningssällskap
Arkivbildare/upphov: Norrbottens Läns Hushållningssällskap

Förvaras: Norrbottens föreningsarkiv
0,23776072

19. Volym
Allmän anmärkning: F PREMIERING AV MINDRE JORDBRUK ARKIV 1436 Norrbot...
Tid: 1907 – 1928
Tillhör arkiv: Norrbottens Läns Hushållningssällskap
Arkivbildare/upphov: Norrbottens Läns Hushållningssällskap

Förvaras: Norrbottens föreningsarkiv
0,23606658

20. Volym
Allmän anmärkning: 607. Mollberg, hotell, Helsingborg. Skandias 100-å...
Tid: 1948 – 1955
Tillhör arkiv: GÖSTA GLASES ARKIV (ACC.NR 2002/009, 2012/016)
Arkivbildare/upphov: GLASE, GÖSTA (1920 – 2001)

Förvaras: Nordiska Museet
0,23203617