Begränsa ditt sökresultat

Resultatet begränsat på:
 • Ta bort Stockholms stadsarkiv
Ta bort begränsning
 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (4495) Info Info
   • Statlig myndighet (4190)
   • Kommunal myndighet (158)
   • Förening (22)
   • Företag (6)
   • Övriga (119)
   • Person (släkt) (1)

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-20 av 5304
1. Arkiv
Titel: Adolf Fredriks kyrkoarkiv
Arkivbildare/upphov: Adolf Fredriks församling

Förvaras: Stockholms stadsarkiv (depå: Liljeholmskajen)
Digitaliserat material finns

2. Arkiv
Titel: Adolf Fredrik
Tillhör arkiv: Moderata samlingspartiet i Stockholm, lokalavdelningar

Förvaras: Stockholms stadsarkiv

3. Arkiv
Titel: Adolf Fredriks församlings fattigvårdsstyrelse
Arkivbildare/upphov: Adolf Fredriks församling

Förvaras: Stockholms stadsarkiv (depå: Kungsklippan)

4. Arkiv
Titel: Adolf Fredriks folkskola
Tillhör arkiv: Adolf Fredriks skola

Förvaras: Stockholms stadsarkiv

5. Arkiv
Titel: Adolf Fredriks scoutkår
Tid: 1944 – 1957
Tillhör arkiv: Stockholms scoutdistrikt (SSD)

Förvaras: Stockholms stadsarkiv

6. Arkiv
Titel: Adolf Fredriks skola

Förvaras: Stockholms stadsarkiv

7. Arkiv
Titel: Adolf Fredriks Mjölkdroppe

Förvaras: Stockholms stadsarkiv (depå: Kungsklippan)

8. Arkiv
Titel: Adolf Fredriks församlingsbibliotek
Tillhör arkiv: Församlingsbibliotek

Förvaras: Stockholms stadsarkiv

9. Arkiv
Titel: Pro Patria kyrkoarkiv
Arkivbildare/upphov: Sällskapet Pro Patria. Kungliga sällskapet Pro Patria

Förvaras: Stockholms stadsarkiv (depå: Kungsklippan, Liljeholmskajen)
Digitaliserat material finns

10. Arkiv
Titel: Adolf Fredriks församlings barnhem

Förvaras: Stockholms stadsarkiv (depå: Liljeholmskajen)

11. Arkiv
Titel: Polisvaktdistrikt 5 (Adolf Fredrik)
Tillhör arkiv: Överståthållarämbetet för polisärenden 8 (ÖÄ)
Arkivbildare/upphov: Överståthållarämbetet i Stockholm

Förvaras: Stockholms stadsarkiv

12. Arkiv
Titel: Föreningen Adolf Fredriks skollovskolonier

Förvaras: Stockholms stadsarkiv (depå: Liljeholmskajen)

13. Arkiv
Titel: Adolf Fredrik Schultz' arkiv

Förvaras: Stockholms stadsarkiv (depå: Kungsklippan)

14. Arkiv
Titel: Adolf Fredriks församlings arbetsförening

Förvaras: Stockholms stadsarkiv (depå: Liljeholmskajen)

15. Arkiv
Titel: Adolf Fredriks församlings arbetsstuga

Förvaras: Stockholms stadsarkiv (depå: Liljeholmskajen)

16. Arkiv
Titel: Adolf Fredriks församlings sparsamhetsförening

Förvaras: Stockholms stadsarkiv (depå: Liljeholmskajen)

17. Arkiv
Titel: Adolf Fredriks församlings kyrkobrödrakår

Förvaras: Stockholms stadsarkiv (depå: Liljeholmskajen)

18. Arkiv
Titel: Adolf Fredriks församlings kommunalförening

Förvaras: Stockholms stadsarkiv (depå: Liljeholmskajen)

19. Arkiv
Titel: Adolf Fredriks församlings diakoniråd

Förvaras: Stockholms stadsarkiv (depå: Liljeholmskajen)

20. Arkiv
Titel: Adolf Fredriks församlings studieverksamhet

Förvaras: Stockholms stadsarkiv (depå: Liljeholmskajen)