bild
Serie

Verifikationer

Adolf Fredriks församlings fattigvårdsstyrelse

 Serier (2 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
G 3AVerifikationer, allmänna fattigvårdenSerien inbunden där ej annat anges.

Verifikationer för åren tom 1849 återfinns i serien Huvudböcker med verifikationer (G 1A).

Med församlingens fattigvårdsprotokoll (och handlingar) 1850-1859 (jämför serie A 1).

Med listor/sammandrag/ rullor över understödstagare:
1. Fattighushjon (i början även försörjningshjon) tom 1872.
2. Hyreshjälp, barnhjälp och naturaunderstöd tom 1931 (hyreshjälp tom 1907, from 1896 även extra understöd och from 1920 kommunala pensionstillskott).
Utformningen och detaljerna varierar genom åren (efterhand alfabetiskt upprättade).

Mot slutet förekommer flera band per år:
Band I innehåller i allmänhet fakturor och kvittenser.
Band II utgörs av understödsrullor (hyreshjälp, extra understöd och barnhjälp).
Band III utgörs av rullor/liggare över kommunala pensionstillskott.
De sista åren innehåller band II även pensionstillskottsrullorna.

Med inventarieförteckningar.
Med debiteringslängder för fattighusavgiften (till mitten av 1800-talet).

 
G 3BVerifikationer, enskilda fonderSerien inbunden.

Verifikationer för enskilda fondmedel återfinns 1850-1862 i Huvudböcker med verifikationer, enskilda fonder (serie G 1B).

Med protokoll och handlingar i frågor som rör enskilda fonder tom 1885.