Torsdagen den 29 februari, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

bild
Serie

REGISTER OCH LIGGARE

Adolf Fredriks församlings fattigvårdsstyrelse

 Serier (3 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
D 1Rullor över barnuppfostringshjälpSerien inbunden.
I huvudsak alfabetiskt förda rullor med uppgift om barnets namn och födelseår, understödets storlek och tidsomfattning, föräldrars namn, födelseort och -år samt adress mm. (Färre uppgifter under senare år).

Rullor över barnhjälp/understöd för barn finns även:
1. Från 1850-talet - 1931 inbundna med verifikationer
(serie G 3A).
(Observera att barnhjälpsrullor däremot ej återfinns som bilagor till protokollen vilket ofta är fallet i andra fattigvårdsstyrelser. Däremot finns åren 1888-1931 mindre utförliga listor [med uppgifter om bla barn som erhållit understöd mm] som bilagor till protokollen i serie A 1 - se vidare där).
2. För åren 1872-1873, 1877-1893 - se även Fattigvårdsnämndens arkiv, Sekreterareexpeditionen, Rullor över understödstagare under 15 år (serie E 7C; insända av Adolf Fredriks församlings fattigvårdsstyrelse).

 
D 2Rullor och regíster över äldre understödstagare 
D 3Övriga liggare och förteckningarSerien inbunden där ej annat anges.

.