Torsdagen den 29 februari, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

bild
Serie

PROTOKOLL

Adolf Fredriks församlings fattigvårdsstyrelse

 Serier (2 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A 1Fattigvårdsstyrelsens protokoll med handlingarSerien inbunden där ej annat anges.

1795-1844 Adolf Fredriks församlings fattighusdirektions protokoll
(med olika benämningar såsom: 1795-1813 Fattighus Directions Protocoller)
1844-1864 Adolf Fredriks församlingsnämnds fattigvårdsavdelnings protokoll
1864-1931 Adolf Fredriks församlings fattigvårdsstyrelses protokoll
(1860-1885 med etiketteringen Adolf Fredriks församlings allmänna fattigvårds protokoll,
1886-1890 med etiketteringen Adolf Fredriks fattigvårdsstyrelses protokoll)

Protokoll och handlingar för åren 1814-1849 är inbundna i Huvudböckerna (serie G 1A) samt för åren 1850-1859 i Verifikationerna (serie G 3A).
Protokoll och handlingar rörande enskilda fonder 1850-1885 -
se serierna G 1B och G 3B.

Med inbundna (och enstaka lösa) handlingar i protokollsbanden. (Räkenskaper, verifikationer, registratur, inkomna handlingar etc).
Med sakregister 1795-1813, 1886-1891.

Med månatliga listor över understödstagare - -
1865-1893: mer detaljerade listor över hyreshjälp, naturaunderstöd mm (under senare delen av perioden upprättade rotevis).
1894-1907, 1913-1931: enbart rapportlistor över lämnat understöd (från 1901 även med uppgifter om barnunderstöd etc).
1888-1901: separata listor över barn som erhållit understöd etc.


 
A 2Protokoll och handlingar för ordningsmål mmAdolf Fredriks församlingsnämnds avdelning för ordningsmål
(beteckningen Adolf Fredriks ordningsnämnd används också).

OBSERVERA:
Med protokoll och handlingar för Adolf Fredriks sundhetsnämnd.
(Vissa protokoll enbart från sammanträden med avdelningen för ordningsmål, andra enbart för sundhetsnämnden, andra åter gemensamma sammanträden för såväl ordningsmål som för sundhetsnämnd).

Protokoll saknas för andra halvan av 1848 samt 1857-1864 (1860-1861 dock i koncept).