bild
Serie

Registratur

Adolf Fredriks församlings fattigvårdsstyrelse

Förekommande registratur (= kopior/avskrifter av utgående handlingar) återfinns i protokollsserierna (A 1 och A 2).

 Volymer (1 st)

Referenskod 
.