bild
Serie

Huvudböcker med verifikationer

Adolf Fredriks församlings fattigvårdsstyrelse

 Serier (2 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
G 1AHuvudböcker med verifikationer, allmänna fattigvårdenSerien inbunden där ej annat anges.

1850-1931 enbart huvudböcker (senare huvudbok och kassaräkning/kassabok/kassajournal. Från 1925 huvudbok och fördelningsbok). Verifikationerna bildar under dessa år en egen serie (G 3A).

Benämningar (med variationer) bland annat:
1795 Huvudbok över Adolph Fredrics församlings fattighus kassas medel
1796-1799 anges enbart Huvudbok samt årtal (på framsidan)
1800-1813 anges Huvud- och uppbördsbok samt årtal
1814-1823 anges Huvudbok och Protokoller eller Huvud- och uppbördsbok samt Protokoller jämte årtal
från 1824 Adolph Fredrics fattighus kassas huvud- och uppbördsbok samt (directions) protokoller
senare tex Räkenskaper för Adolf Fredriks fattighus / Huvudbok för inkomster och utgifter för Adolf Fredriks församlings fattiginrättning, Huvudbok för Adolf Fredriks församlings fattig- och försörjningshus, mfl benämningar
1850-1857 Adolf Fredriks församlings fattig- och försörjningshus huvudbok
1858-1925 Adolf Fredriks församlings (fattigvårdsstyrelses) allmänna fattigvårds huvudbok (senare huvud- och kassabok/-räkning samt mot slutet kassa- och huvudbok)
1926-1931 Adolf Fredriks församlings fattigvårdsstyrelses allmänna fattigvårds huvudbok

Omfattar tom 1849 även enskilda fonder. From 1850 återfinns dessa räkenskaper i en egen serie (G 1B).
Man skiljer alltså from detta år på allmänna resp. enskilda räkenskaper.

Med alfabetiskt sakregister 1795-1836, 1858-1859 samt 1861-1862.
Med uppbördsböcker och senare debiteringslängder 1800-1849.
Med inventarieförteckningar de sista åren.
Observera att:
1.
Huvudböckerna 1796-1849 innehåller även rullor över fattighushjon uppdelade rumsvis samt över stöd till fattiga "utomhus" (dvs som ej bodde på fattighuset); vissa år/senare även sk extra fattiga.
Längre fram mindre detaljerade uppgifter i sk utdelningsrullor; dock finns tex 1849 en detaljerad fattighusrulla.

2.
Direktionens protokoll för åren 1814-1849 är inbunda i huvudböckerna jämte tillhörande handlingar. Register till protokollen finns 1819-1835 i början eller slutet av dessa.


 
G 1BHuvudböcker med verifikationer, enskilda fonderSerien inbunden.

Huvudböcker och verifikationer för gåvomedel till fattigvården i församlingen.
Ingick tom 1849 i Huvudböcker med verifikationer, allmänna fattigvården (serie G 1A).
From 1863 bildar verifikationerna en egen serie (G 3B).
(1865 och 1870 dock med verifikationer).

Benämningar (med variationer):
1850-1857 Huvudbok (och verifikationer) för Adolf Fredriks församlings enskilda fattigvård
1858-1862 Adolf Fredriks församlings enskilda fattigvårds huvudbok och verifikationer (och protokoller)
1863-1932 Adolf Fredriks församlings enskilda fattigvårds (alt. fonders) huvudbok och kassabok/kassaräkning (alt. kassabok och huvudbok)

Åren 1850-1862 samt 1870 med fattigvårdsavdelningens/fattigvårdsstyrelsens protokoll (med handlingar) i frågor rörande enskilda fonder. Dessa protokoll återfinns from 1863 i verifikationerna i serie G 3B.