bild
Arkiv

Adolf Fredriks församlings arbetsstuga


Stockholms första arbetsstuga öppnades i Adolf Fredriks församling den 25 januari 1887. Den andra öppnades dagen därpå i Katarina. Idén kom från fru Anna Retzius, född Hierta. Nödvändiga medel kom från Stiftelsen Lars Hiertas Minne.

Arbetsstugorna avsåg att ge sysselsättning åt fattiga barn mellan sju och fjorton år under deras fritid. Barnen fick syssla med handarbeten av olika slag. Som lön för sitt arbete fick de ett mål mat. I vissa fall kunde barnen få arbete att utföra hemma. De fick då en liten kontant ersättning för detta arbete.

Adolf Fredriks arbetsstuga kallades efter 1945 Adolf Fredriks eftermiddagshem och barnträdgård.

Arkivet ordnades och förtecknades av Eivor Lundén hösten 1983 som en uppgift på grundkursen i arkivkunskap. Förteckningen har sedan omarbetats i Stadsarkivet.

De tyvärr fåtaliga bevarade handlingarna är fördelade på fem volymer. Särskilt kan nämnas volym 5, vilken innehåller ett antal fotografier från arbetsstugeverksamheten.

Stockholm i Stadsarkivet den 29 september 1993

Gun Jansson

 Serier (1 st)