bild
Serie

Tidigare befattningshavares och elevers efterlämnade papper

Sjöbefälsskolan i Stockholm

Serien i kartonger

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11825 – 19351) Förre eleven Govert Adolf
Indebetouns (f.14.2.1807) an-
teckningar i navigationslära
- 1 bd
2) Högfeldts och Petterssons kor-
respondens 1847-1853 - 1 bd,
samt brev från Högfeldts son
till von Krusenstjerna
26.5.1893 med person- och sak-
register.
3) David Gustaf Havermans utkast
till meritförteckning 1855 och
dito mantalsuppgifter 1864-
1877, spridda år, samt räken-
skaper 1873-1886.
4) Fredrik Victor af Klints an-
teckningsbok rörande matema-
tiska studier. Odat.
 
21934 – 19491) John Shamyl Björlings tenta-
mensuppgifter i astronomisk
navigation.
2) Hyllningsadress från lärarna
till C.A.Bergström på 50-års-
dagen 1934 (Gåva av fru Berg-
ström 1960)
3) Korrespondens mellan General-
konsul Olof H.Lamm och Rektor
C.A.Bergström 1939-1949.