bild
Serie

Teckningar och målningar

John Ekströms samling

Teckningar, akvareller, laveringar, ritningar m.m. härrörande från teckningsläraren John Ekströms samling.

År 2018 har materialet lagts om till syrafria omslag. Ursprunglig ordning och struktur i äldre förteckning har bibehållits. I samband med omläggning har volymerna tilldelats nytt signum. Konkordanslista finnes.

Delar av arkivmaterialet är digitaliserat.

 Serier (10 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
F 1Teckningar, akvareller m.m. till övervägande del signerade och i större formatSerien förvaras i kart- och ritningsarkivet. 
F 2Signerade teckningar, laveringar, akvareller m.m. i mindre formatSerien förvaras i kart- och ritningsarkivet. 
F 3Teckningar, ritningar m.m. till stor del osignerade som dock av olika anledningar ansetts böra gruppvis sammanhållasSerien förvaras i kart- och ritningsarkivet. 
F 4Strödda teckningar, laveringar m.m. som endast signerats med initialerSerien förvaras i kart- och ritningsarkivet. 
F 5Strödda, i huvudsak osignerade teckningar, laveringar m.m. som sammanförts i grupper efter material och motivSerien förvaras i kart- och ritningsarkivet. 
F 6MilitärritningarSerien förvaras i kart- och ritningsarkivet. 
F 7Arkitektur- och linearritningar m.m.Serien förvaras i kart- och ritningsarkivet. 
F 8Förlagor, teckningsinstruktioner, fotografier, tryck belysande teckningsundervisningens och skrivkonstens utveckling m.m.Serien förvaras i kart- och ritningsarkivet. 
F 9SkolteckningarSerien förvaras i kart- och ritningsarkivet. 
F 10Teckningar och tryck av okänd härkomst som inordnats i John Ekströms samlingarSerien förvaras i kart- och ritningsarkivet.