För närvarande har vi problem med bildvisningen och beställningar till läsesal, felsökning pågår.
bild
Serie

KOPIOR AV UTGÅENDE HANDLINGAR

Stockholms skolstyrelse

 Serier (7 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
B 1Verksamhetsberättelser och årsberättelserSerien inbunden om ej annat anges.

En sammanhängande svit av års- och verksamhetsberättelser för Stockholms skolor 1862-1994 har här bevarats.

Förekommande benämningar:
Öfverstyrelsens för Stockholms folkskolors underdåniga berättelser 1862-1912.
Stockholms folkskoledirektions (underdåniga) berättelser 1913-1957/58.
Stockholms skoldirektions berättelser 1958/59-1959/60,
Redogörelser 1960/61-1963/64,
verksamhet i ord och siffror
(bild) 1964/65-1974,
redogörelser 1975-81 (1978-81
även benämnda årsberättelser för skolförvaltningen).
Stockholms skolstyrelses
redogörelser 1982-84.
Därefter benämnda verksamhetsberättelser.

Tryckta redogörelser tom 1984.

Med Statistiska serier 1988-94 (from 1991 benämnd Uppföljning och nyckeltal).
Med Verksamhetsprogram 1990, 1992-94.

Volym 18-27 dubbletter. I kart.
 
B 2Cirkulär och meddelanden 
B 3Skrifter för information 
B 4Stockholms skolors matriklarSerien i kartonger.
Fortsättning från serie B 4 i Stockholms skoldirektions arkiv.
From 1993 benämnd Personalkatalog.

En sammanhängande svit matriklar
för Stockholms skolor 1902-1995/96 finns bevarad i Stockholms grundskolestyrelses arkiv, serie B 4.
Fortsätter som serie B 4 i Stockholms grundskolestyrelses arkiv.
 
B 5Handböcker i förvaltnings administrativa arbetsmomentSe serierna F 8 B B, F 8 B C och F 8 E. 
B 6Stockholms skolors rapportserier 
B 7SkyddshandbokenSerien i kartong.

Skyddshandboken uppdateras vid behov och innehåller bla:
Miljöcirkulär med löpande numrering mm.
Fortsätter som serie B 8 i Stockholms grundskolestyrelses arkiv.