För närvarande har vi problem med bildvisningen och beställningar till läsesal, felsökning pågår.
bild
Serie

HANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE

Stockholms skolstyrelse

 Serier (18 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
F 1Skolstyrelsens diarieförda handlingarSerien i kartonger.
Fortsättning från serie F 5 A i Stockholms skoldirektions arkiv.

OBS! Vissa volymer eller handlingar sekretessbelagda enl. SekrL Kap.7 )9 mfl.
(Anmärks i allmänhet vid aktuella volymer).

Sorterad efter årgång och diarienummer.
Fortsätter som serie F 1 i Stockholms grundskolestyrelses arkiv resp. som serie F 1 i Stockholms arbetsmarknads- och utbildningsnämnds arkiv.
 
F 2Handlingar rörande anställda 
F 3Handlingar rörande elever 
F 4Handlingar rörande undervisning 
F 5Handlingar rörande läromedel 
F 6Handlingar rörande projekt- och försöksverksamheter 
F 7Handlingar rörande konst- och museifrågor 
F 8Handlingar rörande förvaltningsadministration 
F 9Utbildnings- och fortbildningsmaterialSerien i kartonger.
Fortsätter som serie F 8 i Stockholms grundskolestyrelses arkiv.
 
F 10Handlingar rörande ANT-verksamheten, Alkohol, narkotika, tobakSerien i kartonger.
Fortsättning från serie F 2 D i Stockholms skoldirektions arkiv.

Handlingar från tiden före 1982 tillhör organisatoriskt Stockholms skoldirektions arkiv.

Med handlingar rörande mobbing och våld.
Fortsätter som serie F 9 i Stockholms grundskolestyrelses arkiv.
 
F 11Handlingar rörande upphandlingSerien i kartong.
Serien upphörd.
 
F 12Ritningar och övrigt gällande skolbyggnader 
F 13Handlingar rörande skolmåltider 
F 14Handlingar rörande skolhälsovårdenSerien i kartonger.
Fortsättning från serie F 4 C i Stockholms skoldirektions arkiv.

OBS! Kan innehålla sekretessbelagda uppgifter om enskilda elever, SekrL Kap.7 )1.

Årsredogörelser/verksamhets-
berättelser har arkiverats i en
sammanhängande svit i Stockholms
grundskolestyrelses arkiv, serie F 10 A.
 
F 15Handlingar rörande skolstyrelsens och dess underställda organs historia 
F 16Handlingar rörande Nordiska skolspelenSerien i kartong.
Fortsättning från serie F 2 C i Stockholms skoldirektions arkiv.
Se även Nordiska skolspelen (1948-2005) förteckning nr 4308.
Nordiska skolspelen = idrotts-
tävlingar för grundskoleelever från de nordiska huvudstäderna.
Hålls årligen omväxlande i resp. stad.

Vissa handlingar är diarie-
förda, se serie F 1.

Innehåller tex inbjudningar,
program, PM, protokoll, bestämmelser, resultat, foton osv.
Fortsätter som serie F 11 i Stockholms grundskolestyrelses arkiv.
 
F 17Handlingar rörande beredskapsplanering vid Stockholms skolorSerien i kartong.
Fortsätter i serie F 13 i Stockholms grundskolestyrelses arkiv.
 
F 18Övriga ämnesordnade handlingar rörande Stockholms skolförvaltnings verksamhet
Serien i kartong.