bild
Serie

RÄKENSKAPER

Stockholms skolstyrelse

 Serier (4 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
G 1FördelningsböckerSerien i kartong om ej annat anges.
Fortsättning från serie G 2 A i Stockholms skoldirektions arkiv.
Sorterad i kontonummerordning.
Fortsättningen av serien bevarad på mikrofiche på SSA.
 
G 2Kontoplaner med kontoförteckningarSerien i kartonger.
Fortsätter som serie G 2 i Stockholms grundskolestyrelses arkiv.
 
G 3DagböckerSerien inbunden.
Fortsättning från serie G 3 A i Stockholms skoldirektions arkiv.
Serien upphörd.
 
G 4Lönelistor, decemberuttagSerien i kartonger.
Fortsättning från serierna
G 5 A F A och G 5 A F B iStockholms skoldirektions arkiv.

Lönelistor över kommunal personal sorterade på dag, över statligt anställda (lärare) sorterade på DB-kod, senare alfabetiskt på skola.

Efter kommunaliseringen av lärarkåren (1991) enbart kommunala listor; först sorterade på DB-kod, sen alfabetiskt på skola.
From 1992 finns skol-
förvaltningens avdelningar på separata listor.

Med DB-kodlistor.
Fortsätter som serie G 3 i Stockholms grundskolestyrelses arkiv resp. som serie G 3 i Stockholms arbetsmarknads- och utbildningsnämnds arkiv.