bild
Serie

Handlingar rörande skolors i Stockholm historia

Stockholms skolstyrelse

Serien i kartong.
Sorterad alfabetiskt.

Se även de olika skolornas egna arkiv samt S:t Örjans arkiv.
Se även serie F 3 M (Handlingar rörande enskilda skolor) i Stockholms skoldirektions arkiv.
Kan innehålla material med historiska uppgifter.

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11881 – 1990Adolf Fredriks musikklasser 1939-
1989. En jubileumsbok.

Alviksskolans synklasser.
Informationsbroschyr uå.

Beskowska skolan 100 år.
1867-1967.

Björnbodaskolan.
Jubileumsbladet 1973-2003.

Blockhusudden.
Skolan på Blockhusudden.
Sveriges scoutförbunds försöksskola för döv ungdom.
Informationshäfte 1956.

Bredängsskolan.
Broschyr och informationsblad till invigningen 1967.

Bromma folkskola.
Spridda anteckningar om Bromma folkskola 1755-1905
(J. Gerdelius).

Bromma läroverk.
Inbjudningsskrift vid invigning av Högre allmänna läroverkets i Bromma i Stockholm nya byggnad 1937.

Bromma läroverk. Bromma gymnasium. 50 år 1987.
Jubiléumsskrift.

Djurgårdsskolan.
Artikel i Djurgårdsbladet 1974.

Ekebergsskolan.
Informationsblad uå.

Engelbrektsskolan.
Informationsskrift "Min skola"
1974.
Jubiléumshäfte 1992 (90 år).

Enskede yrkesskola invigdes 1963.
Informationsbroschyr.

Eriksdalsskolan 50 år.
1938-1988.
Jubiléumstidning: 80-talets barn möter 30-talets.

Frans Schartaus handelsinstitut.
Minnesskrift med anledning av
Frans Schartaus 75-åriga tillvaro. En återblick på de senaste 25 åren. 1940.

(Frans) Schartau 100 år.
Festskrift 1965.
Stockholms stads handels-
gymnasium/Frans Schartaus handelsinstitut.

Frans Schartaus handelsinstitut.
"Elitklassen". (Årgång 1920 vid Schartau 50 år 1970).
Minnesanteckningar.

Hotell- och restaurangskolan.
Presentationsfolder med historik 1969.

Högre allmänna läroverket för flickor på Södermalm.
Inbjudningsskrift vid invigningen av läroverkets nya byggnad 1945.

Högre Latinläroverket å Norrmalm.
Katalog vt 1881.

Högre lärarinneseminariet.
Från Högre lärarinneseminariets grundläggningstid.
Tal vid seminariets 75-årsdag 1936 (S. Grauers).

Jacob-Vasa realskola.
Jacobiternas gamla skola 300 år
i Vasa realskolas gestalt
(A. Nordén 1959).

Johannes skola 100 år 1890-1990
(A. Berg).
 
21913 – 1993Karlbergsskolan.
Informationsbroschyr 1986.

Katarina realskola.
Inbjudningsskrift med anledning av Katarina realskolas nya läroverksbyggnads invigning 1932.

Katarina realskola.
S:tae Catharinae Schola 1658 -
Katarina realskola 1958.

Katarina skola.
(C. Björling 1913).
(Om läroverkets historia).

Kedjeboskolan.
Informationsbroschyr uå.
Rapport efter 20 års arbete 1982.
(Se även S:t Örjans arkiv).

Kristofferskolan.
Kristofferskolan som pedagogiskt experiment (K.-G- Ahlström mfl 1977).

(Waldorfskola). Med bilagor.

Kraftska skolan.
Kraftska skolans tidning 1956.

Linnéskolan.
Historisk återblick 1869-1969
(E. Thorsén).

Loviselundsskolan.
Ritningar och fotografier av modeller 1973.

Lövlundaskolan.
PM ang. nedläggning 1971.

Mariaskolan 100 år 1893-1993.
Minnesskrift.
Med häftet "Några minnesbilder från 100-årsjubiléet".

Maria husmodersskola. 1911-1961.
Historik över skolans 50-åriga verksamhet.
 
31899 – 1989Norra Latin femtio år.
1880-1930. Historik, hågkomster.

Norra Latin.
Historikblad (av S. Bruce) till stadsmuséets läroverks-
utställning 1977.

Norra Real.
Inbjudning till ...
årsavslutning vid Högre realläroverket å Östermalm 1914.

(Översikt av de svenska gymnasiernas historia intill år 1820 ... [K. Nordlund].
Årsredogörelse för läroverket).

Norra Real 100 år 1976
(S. Åstrand). Historik.
Med skriften "Hundra år med norra realare i helg och söcken."
(En klipp- och bildkavalkad 1876-1976).

Norra Real.
Historikblad (av S. Åstrand)
till stadsmuséets läroverks-
utställning 1977.

Norra Real.
The international line at Norra Real 1982.

Norra Real.
Gymnasieförbundet Saga 100 år (1879-1979). Minnesskrift.

Nya Elementarskolan.
Vid invigningen av Nya Elementarskolan lärohus 1899.
Historik mm.

Nya Elementarskolan.
Historikblad (av S. Åstrand)
till stadsmuséets läroverks-
utställning 1977.

Nya Elementarskolan.
Försöksverksamheten vid Nya Elementarskolan. En översikt (S. Åstrand 1978). 1828-1978.

Nya Elementars gymnasium.
Summarisk utredning ... äldre handlingar påträffade i arkivet ... (K. Awebro 1989).

Palmgrenska samskolan.
Karl Edward Palmgren och hans skola (G. Ander 1946).
(Särtryck ur skolans års-
redogörelse 1945/46).
 
41941Norra Real.
Lärare och studenter vid Stockholms realläroverk 1876-1890, Högre realläroverket på Norrmalm 1890-1941.
(3 610 biografier).
 
51871 – 1991S:t Eriks gymnasium.
Från yrkesskola till S:t Eriks gymnasium. En minnesbok ... 1991
(red. S.-A. Larsson).

S:t Görans gymnasium.
Yrkesskola i Stockholm för husligt arbete och yrkessömnad.
(Särtryck ur Arkitektur 1960.
Presentation av skolbyggnaden).

S:t Görans samrealskola.
(Föräldraföreningens tidning 1964). Med historik.

S:t Jacobi gymnasium 25 år.
Jubiléumsskrift 1987.

Sjöbefälsskolan i Stockholm 1932-
1982 (M. J-son-Iggström).

Skattegårdsskolan.
Informationshäfte med kort historik (ca 1980).

Skärholmens gymnasium.
Broschyr med kort historik och planskisser uå.
Med informationsbroschyrer 1975, 1979.

Sköndalsskolan.
Informationsblad 1953.

Statens normalskola.
Inbjudningsskrift till ...
invigningen af Seminariets och normalskolans nya läroverkshus ... 1871.

Statens normalskola 1863-1963
(H. Cnattingius 1964).

Stockholms borgarskola.
Stockholms borgarskola under 100 år 1836-1936.
En minnesskrift (O. Rabenius).

Stockholms borgarskola.
Kunskapskällan för alla.
1836-1971. (En historik i samband med nedläggningen efter 135 år).

Stockholms fastighetsskola 1943-
1968.

Storkyrkoskolan.
Häfte med historik och ritningar 1973.
 
61892 – 1994Sveaplans gymnasium.
Inbjudningsskrift vid invigningen av Stockholms högre allmänna läroverks för flickor nya byggnad 1936.
[Sedermera Sveaplans gymnasium].

Södra Latin.
Inbjudning till ... årsexamen vid Högre allmänna läroverket å Södermalm och Katarina lägre allmänna läroverk 1892.

(De nya byggnaderna för Södermalms läroverk.
Årsredogörelser för läroverken).

Södra Latin.
Informationsblad (av C. Sundell)
till stadsmuséets läroverks-
utställning 1977.

Södra Latin.
Ett läroverksbygge vid sekelskiftet (G. Öhman 1994).
(Konstvetenskaplig uppsats med historik).

Tensta gymnasium.
Informationsbroschyr 1984.

Thorildsplans gymnasium 50 år 1938-1988. Jubiléumsskrift.

Wallin-Åhlinska samgymnasiet.
Exit Schola memorabilis.
(red. E. Sundström 1972).
(Minnesskrift över Wallinska och Åhlinska skolornas gymnasier samt över Stockholms sam-
gymnasium i samband med upphörandet).

Vasa läroverk.
Från Jacobs kyrkoskola till Vasa läroverk (A. Lindblom 1926).
Historik.
Med beskrivning av Vasa realskolas nya läroverkshus 1926. (Sambunden med historiken).

Växelundervisningssällskapets normalskola och folkskole-
seminariet i Stockholm 1830-1930 (A. Sörensen). Minnesskrift.

Åsö gymnasium.
Presentationsfolder 1968.
(Med kort historik).

Älvestorps koloniskola.
Informationsbroschyr (1970-talet).
Med historik (=historik för Älvestorps herrgård i häfte 6 av Gryhyttan i ord och bild 1958/59).
(Se även S:t Örjans arkiv).
 
7ca 1970 – ca 1994Finnes ca 1970 - ca 1994

Skolornas egna broschyrer/
informationsblad.
Sorterade alfabetiskt.

Med mall.

Med Skolverkets kataloger över fristående skolor 1992-93.