bild
Serie

Huvudböcker med verifikationer, allmänna fattigvården

Klara församlings fattigvårdsstyrelse

Serien inbunden där ej annat anges.
1850-1871 enbart huvudböcker. Verifikationerna bildar under dessa år en egen serie (G 3).
From 1872 åter med verifikationer.

Benämningar (med variationer) bland annat (på framsidan):
1751-1769 S:t Clara och Olofs församlingars fattighusräkning / fattighus kassaräkning
1761-1773 Huvudbok för S:t Clara och Olai församlingars fattighusmedel
1774-1785 Huvudbok över S:t Clarae och Adolph Friedrichs församlingars fattighusmedel
1786-1792 anges enbart Huvudbok och årtal (på framsidan)
1793-1796 utan benämning på framsidan (men med uppgiften Clarae och Adolph Fredrichs församlingars fattighus kassas huvudbok i början av bandet)
[Dvs tom 1796 trots att Adolf Fredriks fattighus får egen direktion 1795 !]
1797-1849 utan benämning på framsidan (men med uppgiften Clarae församlings fattighus kassas huvudbok i början av bandet för vissa år; för andra år enbart beteckningen Huvudbok i början av bandet och för övriga saknas benämning; merparten dock med beteckningen HB på ryggen)
1850-1866 Clara församlings fattighus allmänna räkenskaper (vissa år utan angiven beteckning på framsidan eller i början av bandet)
1867-1931 Clara/Klara församlings fattigvårdsstyrelses allmänna räkenskaper

Omfattar tom 1849 även enskilda fonder. From 1850 återfinns dessa räkenskaper i en egen serie (G 1B).
Man skiljer alltså from detta år på allmänna resp. enskilda räkenskaper.

Observera att:
1.
Huvudböckerna innehåller även rullor över (antagna) fattiga, som tilldelats (månatligt) underhåll.
Med alfabetiska namnregister för de första åren.
Efter hand är rullorna uppdelade rumsvis på fattighuset och även stöd till fattiga "utomhus" (dvs fattiga som ej bodde på fattighuset) har en egen rubrik. Vissa år finns dessutom särskilda rullor över "Extra fattiga": 1786-1787 och from 1798. I början av 1800-talet slås rubrikerna/rullorna för Extra fattiga ihop med Utomhus fattiga (Extra fattiga utomhus osv). De sista rullorna av denna typ återfinns i årgång 1825.
1865-1923 finns olika listor/rullor över understödstagare inbundna i huvudböckerna:
hyreshjälp 1865-1906, naturaunderstöd (mat och ved) 1865-1893 samt 1923, barnavårdshjälp1872-1923, extra understöd 1894-1923, medikamenter och begravningshjälp 1905-1906 samt kommunala pensionstillskott 1920-1923.

2.
(Avskrifter av) Direktionens protokoll för åren 1800-1871 är inbunda i huvudböckerna jämte en del (tillhörande) handlingar.
1786-1788 återfinns även utdrag ur protokoll medbundna. Volymer (124 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11751{222} 
21752{223} 
31753{224} 
41754{225} 
51755{226} 
61756{227} 
71757{228} 
81758{229} 
91759{230} 
101760{231} jan - aug 
111760 – 1761{232} sept 1760 - 1761


1762 saknas


 
121763{233}


1764 saknas


 
131765{234} 
141766{235} 
151767{236} 
161768{237} 
171769{238} 
181770{239} 
191771{240} 
201772{241} 
211773{242} 
221774{243} 
231775{244} 
241776{245} 
251777{246} 
261778{247} 
271779{248} 
281780{249} 
291781{250} 
301782{251} 
311783{252} 
321784{253} 
331785{254} 
341786{255} 
351787{256} 
361788{257} 
371789{258} 
381790{259} 
391791{260}


1792 saknas


 
401793{261} 
411794{262} 
421795{263} 
431796{264} 
441797{265} 
451798{266} 
461799{267} 
471800{268} 
481801{269} 
491802{270} 
501803{271} 
511804{272} 
521805{273} 
531806{274} 
541807{275} 
551808{276} 
561809{277} 
571810{278} 
581811{279} 
591812{280} 
601813{281} 
611814{282} 
621815{283} 
631816{284} 
641817{285} 
651818{286} 
661819{287} 
671820{288} 
681821{289} 
691822{290} 
701823{291} 
711824{292} 
721825{293} 
731826{294} 
741827{295} 
751828{296} 
761829{297} 
771830{298} 
781831{299} 
791832{300} 
801833{301} 
811834{302} 
821835{303} 
831836{304} 
841837{305} 
851838{306} 
861839{307} 
871840{308} 
881841{309} 
891842{310} 
901843{311} 
911844{312} 
921845{313} 
931846{314} 
941847{315} 
951848{316} 
961849{317} 
971850 – 1852Bunt.
{318, 319, 320}
From 1850 enbart huvudböcker.
 
981853 – 1855Bunt.
{321, 322, 323}
 
991856 – 1858Bunt.
{324, 325, 326}
 
1001859 – 1861Bunt.
{327, 328, 329}
 
1011862 – 1864Bunt.
{330, 331, 332}
1864 med intyg från ordningsmän till förmån för nödställda som underlag till att erhålla understöd (jmfr serie E 2).
 
1021865 – 1867Bunt.
{333, 334, 335}
 
1031868 – 1870Bunt.
{336, 337, 338}
 
1041871 – 1873Bunt.
{339, 340, 341}
 
1051874 – 1876Bunt.
{342, 343, 344}
 
1061877 – 1879Bunt.
{345, 346, 347}
 
1071880 – 1882Bunt.
{348, 349, 350}
 
1081883 – 1885Bunt.
{351, 352, 353}
 
1091886 – 1888Bunt.
{354, 355, 356}
 
1101889 – 1891Bunt.
{357, 358, 359}
 
1111892 – 1894Bunt.
{360, 361, 362}
 
1121895 – 1897Bunt.
{363, 364, 365}
 
1131898 – 1900Bunt.
{366, 367, 368}
 
1141901 – 1903Bunt.
{369, 370, 371}
 
1151904 – 1906Bunt.
{372, 373, 374}
 
1161907 – 1909Bunt.
{375, 376, 377}
 
1171910 – 1912Bunt.
{378, 379, 380}
 
1181913 – 1915Bunt.
{381, 382, 383}
 
1191916 – 1918Bunt.
{384, 385, 386}
 
1201919 – 1920Bunt.
{387, 388}
 
1211921 – 1923Bunt.
{389, 390, 391}
 
1221924 – 1926Bunt.
{392, 393, 394}
 
1231927 – 1929Bunt.
{395, 396, 397}
 
1241930 – 1931Bunt.
{398, 399}