Just nu går det inte att beställa arkivmaterial till läsesal, felsökning pågår.
bild
Volym

[Diverse papper]

Pontinska släktpapperen

Grunddata

ReferenskodSE/SSA/0635/VIII/17a
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/7oTH3la0zYDOzzmDfMl5HK
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv

Innehåll

Allmän anmärkningDiverse handlingar. Personregister se bil. i den manuella förteckningen.
1) Brev till J.J.Berzelius från M.M. af Pontin (1,1809). Se även bil. till brev till M.M. af Pontin från Juringius, 1832, i den manuella förteckningen.
2) Brev till statssekreteraren Magnus Danckwardt från hans moder G.J. Danckwardt, f. Gyllengranat (1,1834).
3) Fragmentariskt brev till Erik Adolf Kihlberg från sonen Teodor, odat.
4) Brev till obestämda adressater. Brevskrivare se bil. i den manuella förteckningen.
5) Avskrifter av handlingar angående Högsäter i Vreta klosters (Stjärnorps) s:n (1621, 1625).
6) Avskrift av protokoll, hållet hos ridderskapet och adeln 1789 27/4.
7) Kort inledning till brottmålslagfarenheten av Lars Tengwall, kopierade Lund, 1796 av C. Brummer.
8) Betraktelse över 2 Mosebok, kap. 31, daterad Linköping 1798 26/3.
9) Vissa gruvägares överenskommelser om gratifikation åt geschworner för eftersyn av deras gruvor, 1807 28/3, s.å. 20/11.
10) Fullmakt, utfärdad 1807 3/12 av F. A. Dandenell för Petrus Tempelman, att på 30 års arrende inropa Norra Qvill löjtnantsboställe, Rumskulla s:n.
11) K. B:s i Värmlands län utslag 1810 28/8 på fältprosten P. N. Hellings ansökning att till odling på upptaga Norra Storbro mosse, Färnebo s:n.
12) J. G. Löfströms disputation under Joh. Tranérs presidium, 1816, jämte inlagt fotografi och anteckning.
13) Tyska stilövningar, 1816.
14) Avskrifter (från 1846) av handlingar angående Stjärnorp, 1818, 1840.
15) Rapport om obduktionen av amiralen friherre C.E. Gyllenskölds lik, Augsburg 1819.
16) Berättelse om Kungl. sektern F. Grönhagens förhållande under den långvariga tid han legat till sängs, avgiven av skräddaremästaren Joh. Axelson, 1823.
17) Handlingar angående kyrkoherdetillsättningen i Torpa s:n, Linköpings stift, 1827 (tillsatt blev M. M. af Pontins systerson L. M. Holmberger).
18) Prisnota på byggnadssmiden hos Zetterberg, Eskilstuna, 1828.
19) Några glosor och fraser hos Livius, daterade 1838.
20) Koncept till skrivelse från Statskontoret, 1840; till utslag av Kungl. Maj:t, 1843.
21) Order till underlöjtnanten O. Wijnbladh från chefen för ingenjörskåren J.P.Lefrén, 1842.
22) Meritförteckning för läkaren Edw. Wilh. Wacklin, 1842.
23) Kallelse till sammanträde i Stockholms kämnärsrätts första avdelning, 1845 10/11.
24) Utdrag av lagfartsprotokoll, hållet å lagtima vinterting med Skärkinds härad 1846 18/2 angående vice häradshövding David Pontins (f.1794, d. 1879) inköp av 1 1/4 mtl. kronoskattehemmanet Hagelstad.
25) Fullmakt in blanco, under tecknad Kristinehamn 1847 21/6, P (?) Wretlind.
26) Anteckningslista över närvarande vid "Séancen den 7 Mars 1850".
27) Kvitto på betald kronoskatt för överbrännmästaredottern C. E. Ståhlberg, 1851.
28) Tal vid majoren Fredrik Mannerskantzn jordfästning i Johannes kyrka, 1851 26/2.
29) Avskrift av C. J. G. Linroths inlaga till konstitutionsutskottet, 1851 4/3.
30) Kallelse till Svenska Fornskrift-Sällskapet, 1852 (formulär).
31) "Project till Subscription för Kungl. Opera Theaterns öppnande", odat.
32) Sammandrag över tillgångar etc. för pensions-, fattigvårds- och välgörenhetsanstalter i Stockholm, odat.
33) Med. D:r C. J. Lundbergs lönevillkor vid Finspongs bruk, odat.
34) Utförlig berättelse av B. N. Berckenmeijer om hans förhållande den tid han varit apotekare i Hälsingborg.
35) Diverse anteckningar i medicin.
36) Diverse latinska anteckningar och stilar.
37) Skånskt lexikon.
38) Fragment av supplement till Ekelund "Gamla Staternas Historia".
39) Zoologisk klassifikation.
40) Kompendieartade anteckningar i nationalekonomi.
41) Anteckningshäften
42) Matsedlar
43) Konsertprogram
44) Matrecept
45) Diverse visitkort
46) Sigill
47) Diverse teckningar
48) Konceptförteckning över brevskrivare i Pontinska släktarkivet.
49) Diverse handlingar
50) Diverse räkenskaper

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2020-06-12 13:42:07