bild
Arkiv

Pontinska släktpapperen


De här förtecknade släktpapperen härröra till största delen ursprungligen från Stärkelsebruket eller Rosenvik på Djurgården. De äldsta delarna därav hänföra sig till kommersrådet Erik Zetterstén (f. 1732, d. 1801 ; innehavare av Stärkelsebruket från 1788), hans fosterdotter Jeanette Zetterstén-Hedenqvist (d. 1825) och hennes man, grosshandlaren Abraham Elfving (d. 1821; innehavare av Stärkelsebruket från 1801). Största delen av beståndet härrör emellertid från medlemmar av släkten Pontin, främst medicinalrådet Magnus Martin af Pontin (f.1781, d. 1858), förmäld med makarna Elfvings dotter Jeanette Elfving (f.1796, d.1833) och innehavare av Rosenvik från 1821. Andra delar hänförasig till af Pontins barn, nämligen:

1) Malin Pontin, f. 1817, d. 1863, ogift
2) Constans Pontin, f. 1819, d. 1852, kammarherre
3) Fredrik af Pontin, f. 1821, d. 1906, överste
4) Jan Carl Pontin, f. 1825, d. omkr. 1849, sjöman
5) Marie Aurore Pontin, f. 1827, d. 1899, g.m. major J.A.Stålhammar
6) Lotten Pontin, f. 1829, d. 1887, ogift
7) Elisabet Pontin, f. 1829, d. 1909, g.m. generalmajor P.S.V. Björkman.

En liten del av papperen slutligen härrör från protokollssekreteraren Asmund Myhrman (f. 1788, d. 1819), vars änka Sophie Myhrman, f. Ljungqvist tidvis synes ha bott på Rosenvik (se brev från henne till M.M. af Pontin och Jeanette af Pontin, 1826).

Vissa papper, huvudsakligen koncept från 1903, som hänföra sig till kapten Johan Lidman och Arméns flottas minnesförening, ha placerats i samlingen Biographica: Lidman.

Den bland släktpapperen påträffade restupplagan av M.M. av Pontins översättning av Hugos "Hernani" har överlämnats till Bokmuseet, Skansen (se Stadsarkivet ing. 682/1940).

Delar av de pontinska släktpapperen påträffades på 1920-talet i trossbottnen till vinden i Rosenvik 3 A. Resten av papperen hade kvarstannat inom släkten Pontin, även sedan denna 1856 och 1865 avyttrat Rosenvik. Efter Fredrik af Pontins död 1906 förvarades dessa papper jämte en del handlingar av yngre datum i en källare förhyrd av ett lykttändarekontor, där de räddades av ättlingar till fru Elisabeth Björkman, f. Pontin.

Till Stadsarkivet ha papperen överlämnats i 5 olika omgångar under åren 1939 och 1940 såsom gåvor av professorskan Signe Henschen, Rosenvik 3 A, samt fru Ebba Koch, f. Björkman och fru Elisabeth Silfverhjelm, f. Koch, de sistnämnda respektive dotter och dotterdotter till fru Elisabeth Björkman, f. Pontin.

Vid sidan av dessa släktpapper förvaras på Rosenvik ett särskilt förtecknat gårdsarkiv.


Litteratur: Släkten Pontin behandlas i Leijonhufvud, Ny svensk släktbok; den här närmast ifrågakommande adliga grenen återfinnes i Elgenstierna, Den introducerade Svenska adelns ättartavlor. Om Rosenvik se manuskript till historik däröver av Henrik Alm, förvarat hos författaren på Rosenvik.

 Serier (11 st)