Just nu går det inte att beställa arkivmaterial till läsesal, felsökning pågår.
bild
Arkiv

Adolf Fredriks församlingsbibliotek

Församlingsbibliotek

Adolf Fredriks församlingsbibliotek 1896-(1927)– 0166/1HISTORIK
Som framgår av den inledande historiken rörande församlingsbiblioteken så startade de flesta runt sekelskiftet 1800/1900. Då det saknas protokoll så kan det exakta datumet för starten inte verifieras, men journalen/matrikeln över låntagare startar med nr 1 1896. Detta år får nog också anses som församlingsbibliotekets start. Slutåret är även detta osäkert på grund av avsaknande av ovan nämnda protokoll. De flesta församlingsbibliotek överlämnades till det nya biblioteket runt 1928/29 när Stadsbiblioteket stod klart. Då det inte finns några handlingar efter 1927 så är det mest troligt att verksamheten upphör vid den tiden.

Från huvudbiblioteket kom en större leverans 1933, se historik för församlingsbiblioteken. En av dessa som levererades var Adolf Fredriks församlingsbibliotek. I historiken för Biblioteksnämnden framgår det inte när Adolf Fredriks bibliotek levererades till Stadsbiblioteket.


OM ARKIVET
Då arkivet var förhållandevis litet har det inte förtecknats enligt allmänna arkivschemat på serienivå utan de fyra volymerna är förtecknade endast på volymnivå. I reversalen från leveransen 1933 upptas fem stycken accessionsjournaler, men arkivet består av flera handlingar såsom räkenskaper, journaler över låntagare m.m. Det är oklart om dessa handlingar kommit tidigare eller senare och om de har levererats i samband med församlingsarkivet. I detta arkiv finns även några låntagarförbindelser sparade som visar vad som förväntades av låntagarna.


Stockholms stadsarkiv 2016-12-08
Solveig Larsson
KÄLLOR
Arkivhandlingarna

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11896 – 1910Matriklar över låntagare nr 1-3880. Med alfabetiskt register. 
21906 – 1927Journal över låntagarnas förslag på bokinköp ca 1908-1927 (med luckor).
Låntagarförbindelser för låntagare nr 3778-3880 (med luckor).
Kassabok med enstaka uppgift 1906 och 1907 samt hänvisning till en ny bok som saknas.
Kassabok 1919-1927.
Tryck: "Katalog över Adolf Fredriks församlingsbiblioteks bokförråd" utgiven 1922.
Journaler över inkomna skön- och facklitteratur ca 1922-1926.
 
31911 – 1927Accessionsjournaler I-IV, varav IV är odaterad. Varje journal är sedan alfabetiskt sorterad på införskaffad bok. 
4Odat.Lånekatalog (troligen).