Torsdagen den 29 februari, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

bild
Arkiv

Adolf Fredriks Mjölkdroppe


SSA / 0944
Adolf Fredriks Mjölkdroppe
En enklare förteckning över arkivet är daterad som inkommen till Stadsarkivet
den 4 april 1977. Inledning med historik saknas liksom uppgifter om accession.

Den förteckning som nu föreligger utgörs av en digitalisering av den ovan nämnda arkivförteckningen. Digitaliseringen gjordes i juli 2002 av Olle Olsson Uppenberg
och undertecknad har i augusti 2002 gjort justeringar och rättelser.

I depåexemplaret av arkivförteckningen återfinns den ursprungliga förteckningen.Litteratur:
Stenhammar, Ann-Marie: Mjölkdroppen - filantropi, förmynderi eller samhällsansvar (2002)Stockholm i Stadsarkivet 16 augusti 2002Lars Asklund
Arkivarie

 Serier (8 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
AProtokoll 
BKoncept 
DLiggare och register 
D IDaganteckningar 
D IIÅtskilliga liggare och registerRegister över vårdade barn. Journal över vårdade på Stockholms barnavårdscentral, innehåller barnets namn, födelse-
datum, vikt samt inskrivnings- och utskrivningstid. Föräldrarnas namn.
 
GRäkenskaper 
G IKassaböcker 
G IIVerifikationer